Tijd om te stoppen met zielig doen als Molukse gemeenschap in Nederland

Woensdag 8 juli jongst leden, was er een informele bijeenkomst op het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. A. van der Steur leidde de bijeenkomst op zijn eigen ministerie, aanwezig was ook vice-premier L. Asscher. Tevens een afvaardiging van de ministerie van defensie, het informele bijeenkomst werd gehouden in verband met het rapport […]

Satudarah OneBlood niets daarvan is Maluku Alifuru!

Respect voor de programmamaker die ons allen een inkijk gaf in het dagelijks reilen en zeilen van een motorclub, zijn documentaire SatuDarah OneBlood zal zeker internationaal aandacht gaan krijgen. Ik benoem het zeker niet een Molukse motorclub op basis “van onze tradities”. Want iedereen, inclusief de Molukse jeugd wordt op een verkeerd been gezet. Het […]