Er gloort altijd hoop! Maar is mijn stem, jouw stem?

KNILoproep

Allochtonen?

Op naar de derde ontmoeting met enkele Molukkers, en de organisatie Aliansi Maluku in hotel Wientjes in Zwolle, het is zaterdagmiddag 12 september 2015. Er waren vier punten op de agenda gezet. Een daarvan was het werderom agenderen van de uitkomst van het zogenaamde onderzoeksrapport over de Molukse actie in 1977, binnen de komende gespreken met de Nederlandse regering. Vice-premier Lodewijk Asscher heeft tijdens de informele bespreking in juli jongst leden bij ons neergelegd, dat hij in contact wilt komen met de Molukse samenleving. Met dien verstande dat wij, als groep, wel een goede afspiegeling moesten zijn van onze samenleving. Ook minister Ad van der Steur verzekerde ons destijds dat hij met zijn achtergrond waarin hij de Molukse samenleving leerde kennen(aangename en positieve ervaringen) in gesprek wilde blijven. Mits er een delegatie tegenover hem zou zitten die ook eenheid binnen onze gemeenschap heeft. Of te wel er moet weer verbinding komen tussen de Nederlandse regering en de Molukse samenleving. Ik ben daar voorstander van, want nu worden we onder de noemer allochtonen(o.a. asielzoekers) meegenomen. En wij vallen met alle respect niet onder die noemer, wij hebben een andere verbinding(om in de termen te blijven) met Nederland. Wij zijn nazaten van mannen die vochten in krijgsmachten van Nederland. Onze ouders waren geen gastarbeiders, geen gelukzoekers, geen vluchtelingen met alle respect naar deze bevolkingsgroepen toe. Ik wil ze niet beledigen. De zogenaamde leiders van ons hebben alles laten verloederen en goedkoop alles weggegeven. Zo zijn we onder de noemer allochtonen beland. Dus tijd dat wij moeten vanuit de basis zelf gaan opstaan. Of zie ik dat verkeerd?

Lees de tekst in dit filmpje op Youtube:

Eenheid

Ik heb hier in het verleden ook veel over geschreven. Het woordje eenheid, vind ik de grootste valkuil waar wij in zijn getuind met zijn allen. Eenheid? Ineens zijn we als Molukse gemeenschap zielig! Want wij kunnen geen eenheid vormen? Dat is het grootste gelul wat er ooit heeft bestaan. Is er binnen de Nederlandse gemeenschap eenheid? Nee! De een is voor opvang van asielzoekers, de andere niet. De een wil nog meer bezuinigen op de zorg, de andere niet. De een stemt op PVV, en de andere op SP. Het hebben van verschillende meningen is democratie, er is hier totaal niets mis mee. En dat is normaal binnen elke samenleving, niet iedereen is Christen of Moslim toch? Er roepen ook zogenaamde leiders vanuit onze samenleving dat we eenheid moeten vormen, terwijl ze zelf ons misleiden. Een valkuil die door onze eigen mensen word gegraven, maar je moet altijd oppassen wanneer je een kuil voor een ander graaft.

Link naar blog over misleiding niet alleen door Dries van Agt, mariniers voelen zich misleid:
https://www.facebook.com/notes/492097177567644/

De vergadering is zoals afgesproken in handen van Aliansi Maluku(Alma), zij zijn een groep Molukkers met diverse achtergronden. Met de tot nu toe zeldzame combinatie RMS aanhangers en RI aanhangers. En worden gezien als een groep verraders van de RMS gedachten, en verraders van de Molukse samenleving hier in Nederland. Het is bijna vloeken in de kerk, wanneer de naam van hun groep valt. Voor diegenen die aan mijn politieke voorkeur twijfelen, ik zal nooit onder een vlag met twee kleuren vallen. Want onze wereld is kleurrijker! Ik ben voor de vierkleur. Ik ben wie ik ben, maar neem afstand van de zogenaamde RMS regering in ballingschap. Ik erken ze niet als leiders, omdat ze niet bevoegd zijn door de RMS wetgeving. Wil ik het niet eens hebben over hun falend beleid.

Zwijgende meerderheid

Maar iedereen die voor de derde keer bij elkaar kwam in vergadering, wisten waarvoor we nu bijelkaar zaten. Hoe gaan we richting Nederlandse overheid ons vormgeven, en welke agendapunten moeten er komen. Gaan we met elkaar door, was voor mij de belangrijkste vraag. En wordt “De Punt” het belangrijkste onderwerp binnen de komende formele bespreking met de Nederlandse ministers. Gaat dit niet gebeuren? Zal er voor mijn persoon geen vervolg meer zijn om door te gaan met deze groep mensen, en vooral met Alma. Het eerste gedeelte van de vergadering was wederom een fase waarin men elkaar aftastte, maar ook uitlokte, hoe men elkaars standpunten kon presenteren en verdedigen. Ik ervaarde dat wel als positief. Want hoeveel Molukse organisaties en personen hebben mij nu daadwerkelijk gesproken? En wel langer dan een uur. Hoe verder we met elkaar praten, hoe verder we elkaar leerden kennen. Maar vooral elkaar leerden te begrijpen en respecteren.

Mijn doelstelling is duidelijk, maar de vraag is gaat vooral Alma mee in mijn hoofdoel. Althans dat krijg ik dan via prive-berichten door via Facebook vooral, er is een zwijgende meerderheid die alles via mijn blogs, en berichten aan het volgen is. Dat is ook logisch, omdat er weinig organisaties, of personen zich aan de combinatie Alma hun vingers willen branden. Ik als persoon wel, en waarom? Omdat ik het dossier “De Punt” al meer dan tiental jaren in mijn hoofd heb zitten, en ik zie genoeg mogelijkheden om de grove fouten die binnen de Nederlandse wetgeving zijn gebeurd destijds, aan de kaak te stellen. We hebben het dan puur over regelgeving en wetten, of te wel de basis van de Nederlandse democratie. En wanneer we dit aan de kaak willen stellen? Moeten we echt wel aan de tafel zitten in Den Haag, in het politieke centrum van Nederland. Dat ik daarvoor mogelijk in een rare combinatie kom te zitten, mag geen probleem zijn. Mits ik niet in een wurggreep klem gezet word. Mijn doelstelling is en zal blijven “De Punt” op de agenda te houden. Daarom steek ik er tijd en energie in, ik hoop dat u allen dit kan begrijpen. En? De Nederlandse regering wil weer verbinding? Dan is het goed dat er ook andere geluiden aan de onderhandelingstafel aanschuiven, en ik hoef mezelf niet te verdedigen want ik heb zeker over veel zaken andere visies. En mijn visies worden eindelijk gedeeld binnen de Molukse samenleving. Jaren lang ben ik onbegrepen geweest, maar dat is nu veranderd.

Satu darah satu bangsa

Discussie was natuurlijk ook over maatschappelijke problemen, zoals huisvesting en zorg. Maar ook hulpprojecten op de Molukken, ik moet eerlijk zeggen dat Alma goede plannen daarover heeft. Ook werd er natuurlijk gesproken over hoe gaan we de achterban bereiken, en hoe gaan we die activeren om achter onze doelstellingen te gaan staan. Ik deponeerde de stelling dat we als eerste onderwerp “De Punt” moesten gaan aanhalen. Want hoe je over onze politiek dacht, of denkt? Wij zijn eenduidig in dit verhaal, wij pikken het sprookje(onderzoeksrpapport) niet! Zelfs de Molukkers die de RI steunen, delen deze mening. Een van Alma, Polly Romloes, vertelde ons dat zij ondanks dat ze geen RMS aanhangers waren. Naar de begrafenis in 1977 zijn gegaan, omdat ze het niet pikten dat hun volksgenoten werden afgeslacht. Hun bezoek was heel opvallend, en wekte toen veel verbazing. Maar zo hoort het ook! One Blood, One People!
One Blood One People
Het eerste hoofdonderwerp bij de Nederlandse regering

Het trajekt die gevolgd moet worden richting Nederlandse overheid werd het gespreksonderwerp. Hoe gaan we de verkennende gesprekken aan met de ambtenaren. De ambtenaren zullen dan de voorbereiding gaan doen voor de formele besprekingen met de Nederlandse overheid, Lodewijk Asscher en Ard van der Steur, zo is eenmaal het beleid. Dat laat ik mij niet twee keer zeggen, ik schoof natuurlijk mijn hoofdonderwerp naar voren. Want van alle onderwerpen zit volgens mij de Molukse gemeenschap op antwoorden te wachten met betrekking op die ene kwestie “De Punt”. Ook hiermee kunnen we laten zien dat we een goede delegatie kunnen gaan vormen. En kunnen we binnen dit onderwerp meerwaarde tonen, want we gaan niet de tacktiek doorkruisen wat de nabestaanden nu bewandelen. Wij gaan de aanval inzetten vanuit een totaal andere hoek. Ik werd uit de tent gelokt door Antis Marijanan, ik heb haarfijn hem de boodschap uitgelegd. Kreeg daarmee ook nog de lachers op de hand. De aanwezigen stemden toe, het allereerste onderwerp die bij de Nederlandse regering wordt aangekaart is “De Punt”. Men was ook eenduidig van mening dat ik de aangewezen man ben, om de groep met betrekking tot de gesprekken van “De Punt” moet aanvoeren. Ik ben dus eerste aanspreekpunt en leider geworden richting Nederlandse regering in de komende gesprekken, op alleen dit onderwerp. Unaniem is dit aangenomen, geen enkele tegenstem.

In de pauze heb ik Polly Roemloes in de gang aangesproken, want ik ben van mening, als je lef toont als geen RMS man te komen op de begrafenis in 1977. Dat je dan ook de ballen hebt om met mij ten strijde te gaan in deze kwestie. Ook heb ik hem in een korte tijd leren kennen als een persoon die zich niet de kaas van zijn brood laat stelen in discussies. Polly noemde mij meneer, maar dat hoeft niet. Ik ben een gewone man uit het volk. Dit onderwerp heeft een andere aanpak nodig, en binnen dit onderwerp praten we niet over het aanvragen van subsidies, of iets dergelijks. Hier hebben we andere personen nodig aan de onderhandelingstafel. We besloten ook Bram Saija er bij te halen, omdat hij een plan heeft die hij eerst met de nabestaanden moet gaan bespreken. Hierdoor kan ik nog geen uitspraken over doen wat zijn plannen daarin zijn. Alle andere onderwerpen zullen op termijn besproken worden, en uitgewerkt gaan worden. Ik voel me ook niet geroepen om subsidies op te gaan halen, ik ben de man er ook niet voor om aan zoiets mee te doen. Wie weet kan dit veranderen. Maar nu niet! Mogelijk komen er nog twee Molukse dames erbij, want we moeten met een goede afspiegeling komen in Den Haag. Ik heb vandaag ook in mijn netwerken telefoontjes gepleegd. Want samen staan we sterker.

Draagkracht

Dat ik nu met Alma mee wandel wekt veel verbazing. Maar wat moeten we doen dan? De gapende rottende wond van “De Punt” als een gesloten zaak gaan beschouwen? Want dat staat ons nu te wachten. Zodat we in de frustratie blijven hangen, of gaan we de beuk er tegen aangooien? Ik heb ook Front Siwa Lima benaderd om aan de onderhandelingstafel in Zwolle te gaan zitten. Want ik vind dat ze een toegevoegde meerwaarde kunnen leveren. Ik heb ook zelfs personen uit de derde generatie aangesproken via het internet. Ga mee! Ga het zelf aanschouwen de bijeenkomst, en wie weet kan je jouw mening naar voren brengen. Wanneer ik er mee eens ben? Zal ik dat verdedigen. Helaas, niemand wilt meedoen op dit moment. Maar men antwoord me steeds terug, we volgen jouw blogs. En vergis je niet, velen delen jouw visie en mening. Ga er voor! Maar een ding moeten we niet over het hoofd zien, want ik eerder noemde we moeten uit de status van allochtonen. Dat is een andere gevecht.

Ik ben ook blij dat u allen kan vertellen dat er een nieuwe organisatie wel was aanschoven, Ating Tauran uit Assen was aanwezig namens MASS(Maluku Assen Sama Sama). Toch gaan we ons in Den Haag profileren als een vertegenwoordiging van de Molukse gemeenschap in Nederland. We kunnen niet meer een afwachtende houding aan blijven nemen, en ons onder de noemer allochtonen(o.a. asielzoekers) laten vallen. We gaan opstaan, en zaken opeissen die ons toekomen. Maar eerst de wond “De Punt” dichtmaken!

Maluku Platform Den Haag 08.07.2015

Ik wilde ook dat alle activiteiten vanaf einde vergadering niet meer onder de noemer van de Alma gaan laten vallen. Ten eerste ik ben niet van de Alma, daar mag geen misverstand over bestaan. Ten tweede er zijn meerdere personen die kwaliteiten beschikken, en die een steentje bij gaan dragen binnen het verhaal. Deze zijn ook geen Alma. Wat Alma verder doet buiten dit traject? Moeten ze zelf weten, maar mijn naam mag daar niet in genoemd worden. Er is dus besloten om onder de volgende naam ons te gaan presenteren bij de Nederlandse regering: Moluks Platform Den Haag 8.7.15
De werkgroep de Punt valt dus onder Moluks Platform Den Haag 8.7.15 en zal dan ook deze week contact leggen met de Nederlandse regering. Dat wij in volle voorbereiding zijn om het eerste verkennende gesprekken te willen gaan voeren met de ambtenaren van de ministeries. We willen er vaart bij zetten, en willen in de week van 5 oktober het eerste gesprek aan gaan op de ministerie.

Mijn stem, is jouw stem?

Mijn stem als persoon zal de stem worden van personen die zich hebben aangesloten bij bepaalde groepen op Facebook. Ben je het er niet mee eens? Dan dien je de groep op Facebook te verlaten. Wil je mijn activiteiten ondersteunen en zelfs onderstrepen?
Wordt dan lid van de volgende groepen op Facebook:

Beta Ambon(2263 leden)

https://www.facebook.com/groups/345270082233498/

De Punt – Staatsmoord 1977(467 leden)

https://www.facebook.com/groups/467344200021428/

Molukse gemeenschap tegen veteranenstatus 1977(457 leden)

https://www.facebook.com/groups/256896641136361/

Maluku4Maluku(621 leden)

https://www.facebook.com/groups/320559987970070/

Vrije Molukse Jongeren(364 leden)

https://www.facebook.com/groups/516271245109429/

Het eerste doel die wij gaan aanhalen binnen de gesprekken is dat de stelling die is ingenomen door Stichting Buat in de persoon van Rob Tupan en Silvia Pesirerron gebaseerd is op leugens! Zij beweren dat de Molukse samenleving eens is met het toekennen van de veteranenstatus van, en voor de militairen die de trein ingingen in 1977. Daar is totaal geen draagkracht voor, de Nederlandse regering is belogen. En neemt deze leugen aan als waarheid, en vertaalt dit ook nu door. Het onderwerp die aan alles is toegevoegd dat de KNIL militairen die hier onder dienstbevel zijn gekomen, een veteranenstatus moeten krijgen. En dat er een oorkonde en draaginsigne dient te komen(al dan niet postuum) zal meegenomen worden. Hoe we de rest gaan aanpakken met betrekking tot het onderzoeksrapport als werkgroep “De Punt” die valt onder de paraplu van Moluks Platform Den Haag 8.7.15 kom ik binnenkort op terug. Ik roep de Molukse gemeenschap dan nu ook op om massaal lid te worden van de Facebook groep Molukse gemeenschap tegen veteranenstatus 1977 / De Punt – Staatsmoord 1977

Maluku4Maluku
Leo Reawaruw
Is mijn stem? Jouw stem?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s