Hoop(niet vluchtelingen)

Ambonezen geen gelukszoekers

Eind jaren negentig van de vorige eeuw ben ik opgestaan tegen racisme, de discussie over het vluchtelingenproblematiek bracht dit met zich mee. In die tijd hadden we te maken in Nederland met veel mensen die vluchten voor de crisis in de Balkan. Er was angst, vooral voor het onbekende. Ook in Harlingen waar ik toen woonde. Allerlei verhalen van onder andere onze vrouwen lopen gevaar, en over criminaliteit brachten onrust. Maar zo ging het overal, en nu ook weer. Ik zeg niet dat iedereen die tegen een asielzoekercentrum is, een racist is. Er bleven weinig over van de spookverhalen, er kwamen geen ernstige gebeurtenissen voor. Het was de eerste stroom “vluchtelingenstroom” in de Friese havenstad, vertelde men toen. Maar zoals altijd is er in Nederland weinig besef van hun eigen geschiedenis. Twintig jaar eerder had men in Harlingen ook een stroom met vluchtelingen, uit Vietnam. Dat waren echte bootvluchtelingen, zeker honderd duizend mensen verdronken in boten bij hun vlucht uit Vietnam. De bewoners uit Harlingen kan je alleen maar prijzen hiervoor. Ik ben ook wel trots wat dat betreft dat ik in Harlingen ben opgegroeid. Alleen er is nu fellere weerstand, en dat kan ik begrijpen. Waarom leg ik straks uit, maar even terug in de geschiedenis.

Leeuwarder Courant:
http://www.lc.nl/friesland/harlingers-reageren-heftig-op-opvang-19108883.html
Ostoerio Harlingen

Begin jaren zestig van de vorige eeuw, kwam ook in Harlingen de laatste stroom mensen vanuit het voormalig Nederlands-Indië. In die jaren zat een groep “Ambonezen” bij! Ik behoor tot die groep mensen, wij waren geen vluchtelingen! De oudere mensen die dit lezen zullen de betekenis van “Ambonezen door de Eeuwen Trouw” nog wel kennen. De eerste groep “Ambonezen” werden nadat ze streden tegen de Jappen, en later tegen Sukarno “tijdelijk” opgevangen in al de oude concentratie-kampen zoals Kamp Westerbork en Kamp Vught. Dit vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het tijdelijke verblijf in de concentratiekampen duurde zeker vijfentwintig jaar, of meer zelfs. KNIL-militairen zouden hier maar tijdelijk blijven. Ze kregen als militairen dienstbevel om voor een half jaar hier te komen. Toen ze aankwamen werden ze ontslagen, en konden niet meer terugkeren. De laatste groep “Ambonezen” werd beloofd hier gelijk aansluiting te krijgen met dezelfde beroepen die ze daar uitvoerden. Nadat alle mannen uit beide groepen hadden meegevochten in de Tweede Wereldoorlog met de Nederlanders, en ook nog doorvochten tijdens de politionele-acties, werden ze afgedankt als minder dan een vluchteling die nu naar Nederland wilt komen. Mannen kregen zakgeld van 3 Nederlandse guldens per week, daar moesten ze een heel gezin mee onderhouden. En moesten hun mond houden.
KNIL Molukse peleton

Corruptie en heimwee

Ik kan me nog herrineren dat mijn ouders eens in de zoveel tijd bezoek kregen van een ambtenaar, ze moesten schuld betalen aan de Nederlandse overheid. Want toen ze een huis betrokken, moesten ze een schuldbekentenis ondertekenen. Nadat we uit de oude ziekenhuis Ostoerio in Harlingen verhuisden, naar Oosterparkwijk. De bedden waar we op sliepen en de andere huisraad moest afbetaald worden. Terwijl doorvoor mijn vader in het leger(inclusief Jappenkamp) had gediend, bij de politie belandde zogenaamd staatsambtenaar was. Moest hij terug naar zijn “vaderland”, en er werd beloofd dat hij in dezelfde functie als hoge politie-functionaris zou kunnen werken. Een paspoort bepaalde dat hij naar Nederland moest, en de baan? U raadt het allen al, alle beloften die gemaakt werden door de Nederlandse regering werden verbroken. Er werd aan niemand gevraagd wil je naar Ambon? Wil je terug naar je geboortegronden? Nee, je hebt een paspoort en je bent in dienst van Nederland, dus naar Nederland! Tot de dag dat hij overleed, heeft die altijd heimwee gehad.
Hetzelfde Nederland die nu iedereen binnenlaat zonder paspoort en zonder dat men vingerafdrukken af wilde geven. Hetzelfde Nederland die alles gratis geeft aan de vluchteling, of moeten zij ook alles later gaan afbetalen? U gelooft dit niet?

De leugens over de opvang tegen betaling van Ambonezen en Indische mensen tussen 1950 en 1970

Het is opmerkelijk hoe lang het werkelijke verhaal over de opvang van ontheemde Indische, en Ambonezen gezinnen verborgen is gebleven: iedere kostwinner was verplicht om 60 procent van zijn/haar maandsalaris af te staan aan de Nederlandse overheid om de kosten voor de tijdelijke opvang in contractpensions en barakkenkampen(lees oude concentratiekampen), kleding en meubels af te betalen. De restschuld na het tijdelijk verblijf diende in een tijdsbestek van 10 tot 30 jaar afgelost te worden, vaak met rente.

De reden dat het gros van de autochtone Nederlanders dit nooit geweten heeft, is dat de Nederlandse overheid schaamteloze propaganda bedreef door te stellen dat de opvang op overheidskosten geschiedde. Hetgeen vijandigheid jegens de ontheemde gezinnen veroorzaakte met stelselmatige achterstelling tot gevolg. Autochtone Nederlanders hebben evenmin geweten hoe corrupt het opvangsysteem was.

Vrouwen vechten tegen ISIS

Ik heb in het jaar 1998 een prijs gekregen van anti-racisme organisaties, dit gebeurde in Harlingen. Ik vond dat de vluchtelingenstroom vanuit de Balkan opgevangen moest worden. Want Europa durfde geen ballen te tonen, om militair in te grijpen. Terwijl het wel een Europees probleem was, dat is nu heel anders met deze vluchtelingenstroom.
Internationaal Paspoort tegen Racisme

De angst die er nu heerst? Die kan ik begrijpen! En ik ben tegenstander van de vluchtelingenstroom die we nu binnenlaten, op de manier hoe het er nu aan toegaat. Want? Er moet geselecteerd worden voordat iedereen Nederland binnenkomt, dit is een vluchtenlingenstroom die problemen gaat veroorzaken. Of we moeten een selectie maken! Ten eerste wie garandeert ons dat er geen ISIS personen tussen zitten? Ik moet lezen dat er ook Afghanen bij zijn? Dus dat naast de kans dat er ISIS aanhangers bij zijn, is de kans dat de Taliban het land binnenwandelt ook aanwezig. Maar ook zitten er mogelijk Afrikanen bij die door Boka Haram hier naar toe worden gezonden. Want ik zie wel heel donkere personen tussen zitten, die komen echt niet uit een Arabisch land in oorlog. Gevaarlijke terreurbewegingen die binnenwandelen, zonder dat er vingerafdrukken worden afgegeven. Laat staan dat er paspoortcontrole is. Wanneer je vlucht, echt vlucht? Dan heb je toch niets te verbergen, en geef je jouw paspoort en of vingerafdrukken af toch? Ten tweede de onrust in Arabie wordt veroorzaakt door de lange strijd tussen de Soenieten en Sjieten. We halen binnen deze vluchtelingenstroom ook strijders van beide partijen binnen. Als laatste we worden ook nog eens gratis opgescheept met het onbegrip en strijd tussen de Turken met een overvloed van Koerden die vanuit Syrie(terecht) op de vlucht zijn.

Eerste massale vechtpartij binnen de vluchtenlingenstroom 2015:
http://nos.nl/artikel/2059545-massale-vechtpartij-bij-utrechts-asielzoekerscentrum.html

En als laatste binnen dit verhaal kan niemand mij garanderen dat er geen voorstanders zitten van een andere stroming binnen het Moslim-geloof, die nergens bij zijn aangesloten. Die het totaal niet eens zijn met de denkwijze en handelen binnen Nederland, we zitten toch niet te wachten op een tweede Theo van Gogh moord! Of erger zelfs! Nee, er moet een voorlopige stop komen op deze vluchtelingenstroom. Ik wil wel een uitzondering maken voor gezinnen die vluchten, want je neemt niet zo maar je kinderen mee op een gevaarlijke overtocht met de kans op verdrinking. Want we moeten eerst alles goed analyseren, men verteld ons nu, dat daar de AIVD voor is. De AIVD die zelfs niet mensen kan tegenhouden die afreizen om met de ISIS te gaan vechten. En de politie? Die heeft het te druk met acties voor loonsverhoging. AIVD en politie heeft nu al te kort aan mankracht, heeft u weleens geprobeerd aangifte te doen? Deze vluchtenlingenstroom brengt terreurdreiging of terreur op termijn met zich mee. En welke kant moeten wij dan opvluchten als hier terreur, of een burgeroorlog uitbreekt? We worden bespeeld door de pers, er is zogenaamd geen verzet tegen deze vluchtelingenstroom. En wanneer die er is? Zijn het racisten, met mijn achtergrond kan men dat niet voor mijn voeten gooien. Ik ben realist! Er is geen voldoende draagkracht binnen de Nederlandse bevolking voor deze vluchtelingenstroom. Een teken aan de wand is dat de PVV bij verkiezingen dit jaar de allergrootste zal gaan worden. Niet dat dit erg is, want dat is ook democratie! Wie de meeste stemmen krijgt en verdient, is de winnaar!

Heldhaftige dames die strijden en niet vluchten

De pers en de meeste politieke partijen spelen een grote show rondom de vluchtelingenstroom. We worden misleid! We moeten zeker opstaan tegen de manier hoe we nu met deze vluchtelingenstroom opgescheept raken. Daarom schrijf ik deze blog, en stop ik er mijn energie in. Het is ook inderdaad vreemd dat er veel jonge mannen bijzitten, kunnen ze niet gaan vechten tegen de ISIS? Jonge mannen zonder gezinnen die vluchten? Kunnen ze beter niet vechten voor en in hun land. Ik heb meer respect naar de vrouwen van de Koerden die echt meevechten als militairen tegen ISIS. Wanneer de Koerden vluchten? Is dit meer dan terecht! U wist dit niet?

Vrouwen die strijden tegen ISIS deel 1

Vrouwen die strijden tegen ISIS deel 2

De angst van de vloedgolf van jonge mannen uit Arabië en Afrika, is mogelijk terecht(lees artikel over Zweeds probleem). Ik hoop dat we in Nederland een andere soort jonge mannen binnen hebben gekregen. Want anders hebben de voorstanders iets uit te leggen, de voorstanders van het zonder analyseren van de vluchtenlingenstroom. En voorstanders zijn van onbeperkt binnenhalen van vluchtelingen, vooral van jonge alleenstaande mannen.

Zweeds probleem?
https://jdreport.com/europese-media-zwijgen-over-verkrachtingsgolf-door-immigranten-en-asielzoekers-in-zweden/

Verschil tussen vluchteling en de Ambonees / Molukker!

Maar ik ga mijn energie ook aanwenden, aan het feit dat er Ambonezen(Molukkers) nog in leven zijn die nog mee hebben gevochten met Nederland. Die als militair in de KNIL(Koninklijk Nederlands Indisch Leger) zaten. Hier op dienstbevel moesten komen. Die mensen hebben gedood voor Nederland als militair, maar nog niet eens een militair pensioen hebben gekregen. Ik ga de komende twee weken zulke mannen ontmoeten, die niet waren gevlucht! Maar gewoon vochten! Ik denk nu soms zou er voor een vluchteling die een oorlogsituatie heeft overleefd, wel een pensioen klaarliggen? Is toch niet zo’n rare gedachte of wel dan? Want alles wordt tip en top geregeld voor hen, in tegenstelling met de Ambonezen(Molukkers) destijds. De Arabische landen moeten hun verantwoording op zich nemen, en rijkdom is door olie daar genoeg. Natuurlijk kan het Westen bijspringen uit het oogpunt van menselijkheid. Maar het grootste gedeelte van de opvang moet in hun regio gebeuren. Want wanneer de rust en vrede weer is teruggekeerd daar? Kunnen ze ook weer teruggaan.
Zij aan zij strijden

Kunt u nu ook begrijpen dat ik in mijn vorige blog de stelling innam, dat wij als Molukkers niet in het zelfde dossier willen blijven zitten. Het dossier “Allochtonen(o.a. vluchtelingen)” want net zoals de Indische mensen(Wilders en Rutte behoren daarbij), Surinamers en Antillianen behoren wij onder een andere noemer te vallen. Dit op basis van historisch besef. Welke noemer dan wel, maakt me niets uit. Wie weet moet er een nieuwe benaming komen voor deze groep Nederlanders. Maar wij moeten uit dit dossier of hokje! Wij zijn nazaten van oorlogshelden en veteranen, en niet van vluchtelingen en of gastarbeiders. Ondanks de inzet van onze vaders, werden we behandeld als minder dan een vluchteling. Schaamteloos, raar maar waar! De Nederlandse politiek mag terugkijken hierop, maar ook gaan afvragen of de vragen die ze gesteld gaan krijgen van een Molukse delegatie gegrond zijn. Want wanneer dit niet gaat gebeuren? Wordt de gevaarlijke vluchtenlingenstroom anno 2015, boven de KNIL militairen gesteld die niet vluchten of overliepen maar in de oorlog voor de Nederlandse vlag verzet en oorlog voerden. Kunt u daar als Nederlandse burger achterstaan?

Maluku4Maluku
Leo Reawaruw

Deel dit bericht op je Facebook als je mijn mening deelt!

Tiental jaren waren concentratiekampen woonoorden?
Tiental jaren waren concentratiekampen woonoorden?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s