Hoop(Wapenbroeders en IS)

Een vuist

J.Leiwakabessy een wapenbroeder  geen ondersteuning van veteranen?
J.Leiwakabessy een wapenbroeder geen ondersteuning van veteranen?

We moeten kalm blijven, al zal dit heel moeilijk gaan worden. Ik besef me dat de volgende bekendmaking verbazing maar ook woedde gaat brengen in de Molukse samenleving. Het nieuws dat het Indisch Platform en Task Force Indisch Rechtsherstel een deal had bereikt met de Nederlandse overheid in de persoon van staatsecretaris Van Rhijn verblijde iedereen binnen de Indische en Molukse gemeenschap. Want? Er zou een uitbetaling komen van niet uitbetaalde salarissen voor alle ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De familie van de resterende KNIL militairen van de Ambonezen(Molukkers) waren heel blij met dit verhaal in Nederland. Een stuk erkenning voor hun vader, of grootvader. Anderen vinden het maar wrang wetende dat velen er niet meer onder ons zijn. Ik snap dit wel, maar ben wel blij met de erkenning. Wat niet meer afgepakt kan worden, ook voor de hoge percentage van Ambonezen(Molukkers) die onder de krijgstucht vielen in Nederlands-Indië. Want de zin “Ambonezen door de Eeuwen Trouw” komt niet omdat Ambonezen(Molukkers) massaal actief waren als ambtenaar.

Bedrog?
Bedrog?

Maar ik wantrouwde de zaak vanaf het eerste moment, omdat ik weleens de laatste maanden heb geschreven dat wij met de Indische gemeenschap samen een vuist moeten maken. Indische lezers van mijn blogs willen dat ook. We hebben toch veel gemeenschappelijke zaken met elkaar. Er zijn nog Indische mensen die een donkere uitstraling hebben, en die worden ook gezien als “allochtoon”! En dat is niet terecht. Ik kom daar later op terug. Het verbaasde mij dat vanuit de Indische zogenaamde kopstukken(zitten warempel ook Molukse namen tussen) geen enkele reactie kwam. Ik weet dat zij ook op social-media actief zijn. Zo ook mijn blogs lezen. Niemand vanuit de Indische en Molukse gemeenschap boven de achtien jaar kan ontkennen dat ze nooit een van mijn blogs hebben gelezen in het jaar 2015.

Mijn wantrouwen tegenover de zogenaamde “Backpay” is terecht! Ik meldde dat ook in twee interviews afgelopen weekend bij Radio Siwa Lima en Radio Oras. Hoe vreemd het ook gaat klinken! Onze eerste generatie dood of in levend, wordt niet genoemd in de “Backpay” ! U geloof mij niet? Ik moest wachten tot dat ik het zwart op wit op papier kon presenteren:


Er bestaat verwarring over de rol van het Indisch Platform (IP) en de Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR). Ter verduidelijking de volgende feiten:

1. Op verzoek van premier Lubbers is het Indisch Platform in 1991 opgericht als overlegorgaan tussen de Nederlandse overheid en de Indische gemeenschap. Het IP is zonder mandaat en door coöptatie tot stand gekomen en wordt gesubsidieerd door de overheid.

De TFIR, opgericht in januari 2015, werkt volledig onafhankelijk en bestaat uit researchers, journalisten en advocaten.

2. Het IP stelt zich op het standpunt dat ze de belangen van alle Nederlandse staatsburgers uit de voormalige kolonie behartigt. Daarbij vergeet ze de Molukse, Toegoenese, Chinese, Papoea en Indonesische onderdanen die vanwege hun loyaliteit naar Nederland gevlucht zijn dan wel tijdelijk overgebracht zijn.

De TFIR behartigt de belangen van alle staatsburgers, onderdanen en loyalisten.

3. Een onderhandelingsdelegatie van het IP heeft in de periode 1999-2000 onderhandeld met de ministers Zalm en Borst over de hoogte van Het Gebaar, dat door de overheid beschouwd wordt als finale kwijting voor het uitgebleven rechtsherstel. Aangezien er voor de som van 165 miljoen euro (i.e. 365 miljoen gulden destijds) geen overeenkomst getekend is, valt de onderbouwing van het geld niet te verantwoorden en meent het IP dat het betaald is vanwege de “kille ontvangst”.

De TFIR maakt het uitgebleven rechtsherstel aanhangig op basis van claims, onderbouwd door bewijsmateriaal dat afkomstig is uit Nederland, Engeland en de Verenigde Staten.

4. Het IP beschouwt de backpaybetaling aan 1.100 laatst levende rechthebbenden als “een doorbraak”, terwijl het werkelijk aantal rechthebbenden 90.000 bedraagt. Afrondend overleg met de overheid betreft mogelijke subsidie voor educatieve doeleinden.

De TFIR is van start gegaan met de eerste claim betreffende de Birma-Thailanduitkering: smartengeld dat lang niet aan alle 17.391 Nederlandse dwangarbeiders uitbetaald blijkt te zijn: tot op heden hebben 1.600 rechthebbenden van over de hele wereld zich aangemeld, onder wie 34 ex-dwangarbeiders die nog in leven zijn. Het is de eerste van een reeks claims.

Bizar

Men vergeet de Molukse en Papoea onderdanen? Maar dat is ons bekend, want niemand taalt meer naar de onderdrukking en bezetting van onze rechtmatige grondgebieden. Ook van onze Papoea broeders en zusters. Die tijdelijk overgebracht zijn? Maar wanneer de Nederlandse overheid een bevolkingsgroep tijdelijk overbrengt? Moet zij dan niet als goede gastheer voor die bevolkingsgroep zorgdragen. Nederland is zwaar verdeelt geraakt om als gastheer op te treden voor vluchtelingen en gelukszoekers. Maar beseft de Nederlandse burger dan niet dat we binnen de Molukse samenleving niet spreken over vluchtelingen of gelukszoekers, maar over militairen(veteranen) en andere krijgsmacht onderdelen die meevochten tegen Japan en andere Nederlandse vijanden. Zoals ik eerder stelde wij worden ondanks de inzet en trouw van onze vaders en grootvaders behandeld nu ook weer, minder dan een vluchteling. Men kan nu wel stellen dat het andere tijden waren, maar door ons als Molukkers uit de “Backpay” te houden? Is niet uit te leggen, bizar gewoon! Wordt mijn stellingname bewaarheid! Wij zijn minder dan een vluchteling die tot zijn dood in Nederland met rechten wordt beschermd. Wij als Molukkers kinderen en nazaten van veteranen worden overal uitgesloten. De IS en Taliban mensen die tussen de vluchtelingenstroom vast en zeker zitten krijgen een betere behandeling, dat mogen we nu concluderen of niet dan?

KNIL veteraan wel militaire ere-teken maar geen pensioen
KNIL veteraan wel militaire ere-teken maar geen pensioen


Daad stellen

Volgens wat ik ontdekken kan, worden de Backpay op donderdag 26 november uitbetaald aan de Indische mensen. Let wel, niets op tegen! Maar ik weiger mij er bij neer te leggen dat de eerste generatie van ons, niet mag doen in dit verhaal. Want iedereen weet dat KNIL en KST voor minimaal vijfentachtig procent bestond uit Ambonezen(Molukkers)! Daarnaast weet ik dat er ook ambtenaren van Papoe afkomst en mogelijk militairen ook buiten de boot gaan vallen. Dat mag ook niet gaan gebeuren! Het wordt dan ook eens tijd om met zijn allen een daad te stellen. Een daad die aandacht gaat trekken, maar dan moeten we wel de moeite nemen om uit de luie stoel te komen.


Wapenbroeders kom naar Nederlands-Indië Monument

Eerste generatie ook bij vergadering Tiel
Eerste generatie ook bij vergadering Tiel

Ik als voorzitter van Maluku4Maluku roep een ieder op, om op zaterdag 28 november 2015 een bloem te gaan leggen, of een kaarsje te branden bij Nederlands-Indië Monument Den Haag.

Het evenement is nu aangemaakt op Facebook geef het bericht door:
https://www.facebook.com/events/1664418487165124/

Neem een foto mee van je vader of je opa of familie waarin getoond word dat hij Nederlands militair was geweest. Of draag een militair medaille die de eerste generatie heeft gekregen van koningin Wilhelmina of Juliana. Een kopie van een militaire oorkonde meedragen is ook goed. Want hoe kan men ons uitsluiten, terwijl wij de Nederlandse koningin trouw gaven ten tijde van oorlog en bezetting. Ik roep ook alle Papoea mensen op om ons te ontmoeten. Natuurlijk ook alle sympathisanten, van welke bevolkingsgroep dan ook. Ik hoop dan ook dat de oorlogsveteranen van welke oorlog dan ook, de wapenbroeders zullen komen steunen.

Blijf jij ook zwijgen onze vriend en of wapenbroeder?
Blijf jij ook zwijgen onze vriend en of wapenbroeder?

Wij moeten als Molukse kinderen op gaan staan voor de eerste generatie(ook voor diegenen die er niet meer zijn onder ons) nog eenmaal! Want anders doet niemand dit, dus zijn wij dat verplicht!

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Aan het woord oorlogsveteraan:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s