Hoop(wegwezen naar de rechter)

hansina-pic-1
Ze riep om haar moeder, was weerloos. Ik zag dat het Hansina was ik leegde mijn magazijn op haar.

Klapperbomen

Ik ben opgegroeid in Harlingen met Indische mensen, en het zijn nog steeds mijn goede vrienden. Ik heb nooit meegedaan aan het “wij en zij” verhaal. Mijn ouders vertelden ons altijd, zij komen net zoals ons uit Nederlands-Indië, en er zaten ook van hun mannen bij de KNIL. Tegenover ons woonde de familie De Vries, en driehonderd meter verderop woonden familie Brandes en Pijpaert. En een paar straten verderop woonde de familie Grotenboer(allen in Oosterparkwijk), nog verder woonden familie Frees(Plan Zuid) en Hoffmann(Midlum). Ik heb nog steeds veel contact met enkelen van de families. Wanneer we elkaar tegenkomen is de begroeting altijd nog warm, omdat we weten waar onze ouders vandaan kwamen. En dat zij allen slachtoffer zijn geworden van beslissingen die de Nederlandse Staat heeft gemaakt in het verleden. Die gedachten bindt ons, maar ook dat we beseffen dat we met zijn allen genen hebben van het land van de klapperbomen. Later kwamen er meerdere Indische mensen in Harlingen wonen waar we met dezelfde gedachten mee omgingen.

hansina-pic-1
Ze riep om haar moeder, was weerloos. Ik zag dat het Hansina was ik leegde mijn magazijn op haar.

Klapperbomen

Ik ben opgegroeid in Harlingen met Indische mensen, en het zijn nog steeds mijn goede vrienden. Ik heb nooit meegedaan aan het “wij en zij” verhaal. Mijn ouders vertelden ons altijd, zij komen net zoals ons uit Nederlands-Indië, en er zaten ook van hun mannen bij de KNIL. Tegenover ons woonde de familie De Vries, en driehonderd meter verderop woonden familie Brandes en Pijpaert. En een paar straten verderop woonde de familie Grotenboer(allen in Oosterparkwijk), nog verder woonden familie Frees(Plan Zuid) en Hoffmann(Midlum). Ik heb nog steeds veel contact met enkelen van de families. Wanneer we elkaar tegenkomen is de begroeting altijd nog warm, omdat we weten waar onze ouders vandaan kwamen. En dat zij allen slachtoffer zijn geworden van beslissingen die de Nederlandse Staat heeft gemaakt in het verleden. Die gedachten bindt ons, maar ook dat we beseffen dat we met zijn allen genen hebben van het land van de klapperbomen. Later kwamen er meerdere Indische mensen in Harlingen wonen waar we met dezelfde gedachten mee omgingen.

De Punt 1977

Ik schrijf er al jaren over, en spreek me ook uit in interviews dat de ontknoping van de treinkaping in 1977 de Nederlandse grondwet is geschonden door Dries van Agt. Hij was de opdrachtgever tot het executeren van de actievoerders. De Nederlandse regering had twee keuzes om de treinkaping te doen stoppen. Keuze is door onderhandelen, want alle bedoelingen van de gijzelnemers om geen enkele gegijzelde te verwonden, of te doden was bekend. De hele trein werd afgeluisterd! Men wist dat ze niemand wilde kwetsen lichamelijk. Keuze twee was met een aanval alles te stoppen. De keuze om dit te doen is niet leuk voor ons allen. Maar is een keuze, en moeten we respecteren. Maar!!

Opdrachtgever staatsmoord
Morgen nemen we geen gevangenen naar huis vertelde Van Agt tegen de mariniers

Wanneer een persoon zich overgeeft? Hansina lag gewond op de grond, en riep om haar moeder. Marinier Rinus verklaarde dat hij dat zag, maar toch zijn magazijn op haar leegde. En als trofee een kledingstuk van haar meenam. Dit staat gewoon op het internet. Dit staat gewoon in het boek “De Molukse acties” geschreven, en was zijn eigen verklaring. Max was gewond geraakt, en kon niet meer bij een of andere wapen. Dan mag men niet volgens de Nederlandse grondwet die persoon doodschieten, of te wel executeren. Men moet overgaan tot arresteren.

“De rest is door ons gedaan!”

Verklaring van marinier Rinus in Dutch Approach scroll door naar 30e minuut! Let op documentaire bevat schokkende en bloedige beelden! In Parijs werd een maand geleden zevenduizend kogels in zeven uur afgevuurd. Bij de trein werd er binnen een kwartier vijftienduizend kogels gebruikt, ga naar einde van documentaire en luister naar Joop den Uyl over executies. Klik om het te zien:

Alle mensen die bij de arrestatie van Mohammed B. en Volkert van der G. waren, hebben zich aan dit grondbeginsel van de Nederlandse grondwet gehouden. Hoe zwaar de misdrijf ook was, en is? Men moet de overtreders, overmeesteren en vastzetten. Daarna naar de rechtbank brengen, en veroordelen. Een politieman die bijvoorbeeld Volkert van der G. had doodgeschoten door zijn magazijn leeg te schieten op hem, op hem was onderzoek gekomen. En een rechtszaak was het gevolg geweest want de Nederlandse grondwet moet gehandhaafd worden. Let wel een treinkaping is een zwaar misdrijf, en let wel bij overgave moet men naar de rechtbank! Wij als Molukse samenleving noemen hen allen actievoerders. Is eigenlijk ook een verkeerde benaming, want het waren geen acties! Het waren reacties op de verbroken beloftes en ereschulden(Indische mensen ook) die nog openstaan van de Nederlandse Staat tegenover de “Ambonezen”. De afgelopen jaren is ook bij mijn Indische vrienden “De Punt” een gespreksonderwerp, omdat het weer in het nieuws steeds beland. Ook zij vertellen al jaren dat het een groot schande is, dat de actievoerders als honden zijn afgemaakt. Terwijl zij nazaten zijn van oorlogsveteranen van de KNIL. De Nederlandse Staat had wel voor een andere oplossing mogen kiezen om alles te doen stoppen, dat is ook hun mening. Ik zeg dan altijd, jammer het is niet anders. Maar de Nederlandse democratie, en grondwet is met de voeten betreden door Van Agt. En niet door de militairen. Want er zijn nu zo veel verklaringen ook van mariniers dat Van Agt de avond van te voren hen allen opzocht. En hun vertelde dat ze niemand meer in leven moeten laten. Er waren militairen die dachten wie ben jij dan? Je bent wel minister, maar je bent nog steeds “burger”! Of te wel jij bent niet een van ons! Wij nemen alleen bevelen aan van een van ons, en die moet dan een meerdere in rang zijn! Jij bent “burger”! Helaas, waren er ook jonge mariniers die onder de indruk waren van de minister. Zij zagen het als een vrijbrief om te moorden. Omdat een hoge staatsambtenaar dit meegaf. Of te wel Dries van Agt heeft zijn staatsambt misbruikt, want hij heeft de macht en status die de functie met zich meebrengt. Ingezet tot het moorden, of te wel (onterechte) staatsmoord. Hij is dan ook verantwoordelijk! In het Internationaal Strafhof belanden de opdrachtgevers niet de militairen, maar de opdrachtgevers.

PERSBERICHT NOS:

Nabestaanden ‘’geëxecuteerde’’ Molukse kapers slepen Staat voor de rechter

De nabestaanden van twee bij De Punt in 1977 doodgeschoten Molukse
treinkapers hebben de Staat aansprakelijk gesteld voor hun dood.
Volgens hun advocaat Liesbeth Zegveld is er voldoende bewijs dat Max
Papilaja en Hansina Uktolseja bij de beëindiging van de kaping door
mariniers van dichtbij zijn geëxecuteerd.

De Staat is door de nabestaanden gedagvaard voor een zitting op 23
december bij de rechtbank in Den Haag. Met deze procedure willen de
nabestaanden bereiken dat de rechtbank een oordeel velt over de
aansprakelijkheid van de Staat. Dat is nodig om vervolgens tot een
schadevergoeding te kunnen vaststellen, al is dat volgens Zegveld niet
het hoofddoel.

,,Het is niet aan de uitvoerende macht, die beschikt over het
geweldsmonopolie, die een oordeel mag vellen over schuld, laat staan
over leven en dood. In een rechtsstaat is dat oordeel aan de rechter.
Door het recht in eigen hand te nemen, door Max Papilaja en Hansina
Uktolseja te executeren, heeft de Staat de meest elementaire
beginselen van de rechtsstaat geschonden’’, meent Zegveld.

Eerder al concludeerde de mensenrechtenadvocate op basis van
autopsierapporten en een rapport van het Gerechtelijk Laboratorium van
Justitie dat enkele Molukse kapers bij de bestorming van de gekaapte
trein van dichtbij door mariniers zijn doodgeschoten terwijl ze al
waren uitgeschakeld en geen verzet boden.

ActievoerdersPunt
Vijftienduizend kogels in niet minder dan een kwartier, en nekschot en schot door het hart…geen executies?

De trein bij De Punt was op 23 mei 1977 gekaapt door negen Molukse
jongeren, acht mannen en een vrouw. Ze wilden met hun actie aandacht
voor de strijd voor een onafhankelijke Molukse republiek, de RMS. Na
twintig dagen maakten speciale eenheden van het korps mariniers met
geweld een einde aan de treinkaping.

Zes treinkapers en twee gijzelaars kwamen bij de bestorming om het
leven. Uit de rapporten die pas de afgelopen jaren vrij zijn gekomen
blijkt dat bij de zes omgekomen kapers destijds samen 144 verwondingen
zijn geconstateerd. Volgens Zegveld blijkt ook uit de rapporten dat
twee kapers van dichtbij, door mariniers in de trein, zijn
doodgeschoten.

Dat blijkt volgens haar onder meer uit de verwonding die bij één van
hen is geconstateerd. Die duidt erop dat een vuurwapen in direct
contact met het slachtoffer is geweest. Ook zouden de kapers met
revolvers door het hoofd zijn geschoten. Daarbij is volgens Zegveld
ook gebruik gemaakt van verboden munitie.

Zegveld benadrukt dat de nabestaanden van Max Papilaja en Hansina
Uktolseja met de procedure niet willen ontkennen of bagatelliseren dat
de twee deelnamen aan den ernstig misdrijf.

,,Maar ook voor hen die betrokken zijn bij de meest ernstige
misdrijven geldt het recht. Op geen enkele wijze kwam de Staat het
recht toe om Max en Hansina van het leven te beroven. Ze waren reeds
zodanig getroffen door vuurgeweld dat zij aangehouden hadden kunnen,
en dus moeten worden, zegt de advocate.

Toenmalig minister van Justitie Opstelten liet eerder dit jaar weten
dat hij vindt dat de Staat niet aansprakelijk is voor schade van
nabestaanden van de kapers. Volgens hem bleek uit uitgebreid onderzoek
van de overheid niet dat de bevrijdingsactie onrechtmatig en
buitenproportioneel is geweest. De rechter zal nu moeten oordelen wie
gelijk heeft, de Staat of de nabestaanden van de omgekomen kapers.

Einde persbericht

Klik hier naar NOS Journaal:

http://nos.nl/uitzending/10934-uitzending.html

Tijd om te herstellen

Nooit vergeten
Nooit vergeten! Ken je geschiedenis Nederlanders.

Ik geloof dat het tijdperk is aangebroken dat de Nederlandse Staat gaat inzien dat de ereschulden ten aanzien van alle bevolkingsgroepen die hier wonen vanuit het Nederlands-Indië ingelost moeten worden. De eerste stap is gemaakt door het instellen van de “backpay” het betalen van achterstallige salaris uit de periode van de Tweede Wereldoorlog voor militairen en ambtenaren. We zullen nog wel een en andere moeten behandelen en onderhandelen tot dat we dat punt van totale herstel van ereschulden zijn gekomen. De Nederlandse overheid wilt nu weer verbinding maken met de Molukse samenleving, andersom ook want daarvoor zijn diverse personen en organisaties(zoals Maluku4Maluku) onder het samenwerkingsverband gegaan van het Moluks Platform. Maar wij allen hebben een eenduidige standpunt. En dat is dat “De Punt” opnieuw in een onderzoek van echte waarheidsbevinding moet belanden, en de rechten van de eerste generatie(KNIL veteranenstatus/pensioen) moeten ook ingelost worden. Maluku4Maluku heeft dit als hoofdzaak en halszaak gemaakt! Andere zaken zullen daarna pas volgen in besprekingen.

Wegwezen

Ik ben blij met de strategie die advocate Zegveld heeft gekozen, want de meest overduidelijke gevallen van executie of staatsmoord gaat ze aankaarten in de rechtbank. De kans dat ze gaat winnen is groot aanwezig, dat ze daarna ook zal gaan voor de andere actievoerders is een goed plan. Ik ben zelf voorstander om ook via een andere invalshoek de zaak te gaan bevechten. Wil je winnen? Kan je ook met meerdere aanvalsplannen de zaak(De Punt) aanvechten. Moeten ze elkaars pad natuurlijk niet doorkruisen. Ik heb me de laatste tijd verbaasd over de uitlatingen van een of andere mannetje die denkt dat hij het ei heeft uitgevonden in de kwestie “De Punt”. Jan Beckers die een rapport heeft geschreven met betrekking tot deze kwestie, niets nieuws schreef hij op. Alles was bekend, hij bevestigde gewoonweg alles. Maar hij doet zich nu net voor als zijnde de man die de waarheid naar buiten brengt over dit alles. Ik moet echt lachen om deze persoon. Die net om de hoek komt kijken, en zich op internet voordoet als de verlosser. Wie is hij? Wat dacht hij over onze overlevingsstrijd en politieke strijd al de voorafgaande jaren? Oh? Hij was medestander? Waar was hij al die tijd dan? Jan Beckers moet zijn plaats weten in ons verhaal. Hij heeft toevallig een rapport geschreven, meer niet! Dat hij op het internet zich schaamteloos misdraagt moet stoppen. Jantje bedankt voor het rapport! En nu wegwezen! Want hij weet niet eens wat de pijn is die wij hebben ondervonden, en mogelijk nog ondervinden. De personen die zich nog achter Jantje scharen mogen hier goed over nadenken.

Klik naar interview nabestaanden op RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/103010/Nabestaanden-kapers-De-Punt-dagen-staat-voor-rechter

Kamp Vught(oude concentratiekamp)

Moluks oorlogsveteraan Leiwakabessy
J.Leiwakabessy woont nog steeds in Kamp Vught, ik ben hier voor zes maanden gekomen!

Gisteren met Nona Salakory naar Kamp Vught geweest, ook “De Punt” was een van de onderwerpen die werd besproken. En die ook weer gaat terugkomen in de vergadering op zaterdag 19 december 2015. Maluku4Maluku als onderdeel van het Moluks Platform Den Haag zou het leuk vinden jullie allen daar een hand te mogen schudden.

Klik voor meer informatie over de vergadering Kamp Vught:

https://www.facebook.com/events/1653566391587399/

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw
De Punt 1977

Ik schrijf er al jaren over, en spreek me ook uit in interviews dat de ontknoping van de treinkaping in 1977 de Nederlandse grondwet is geschonden door Dries van Agt. Hij was de opdrachtgever tot het executeren van de actievoerders. De Nederlandse regering had twee keuzes om de treinkaping te doen stoppen. Keuze is door onderhandelen, want alle bedoelingen van de gijzelnemers om geen enkele gegijzelde te verwonden, of te doden was bekend. De hele trein werd afgeluisterd! Men wist dat ze niemand wilde kwetsen lichamelijk. Keuze twee was met een aanval alles te stoppen. De keuze om dit te doen is niet leuk voor ons allen. Maar is een keuze, en moeten we respecteren. Maar!!

Opdrachtgever staatsmoord
Morgen nemen we geen gevangenen naar huis vertelde Van Agt tegen de mariniers

Wanneer een persoon zich overgeeft? Hansina lag gewond op de grond,  en riep om haar moeder. Marinier Rinus verklaarde dat hij dat zag, maar toch zijn magazijn op haar leegde. En als trofee een kledingstuk van haar meenam. Dit staat gewoon op het internet. Dit staat gewoon in het boek “De Molukse acties” geschreven, en was zijn eigen verklaring. Max was gewond geraakt, en kon niet meer bij een of andere wapen. Dan mag men niet volgens de Nederlandse grondwet die persoon doodschieten, of te wel executeren. Men moet overgaan tot arresteren.

“De rest is door ons gedaan!”

Verklaring van marinier Rinus in Dutch Approach scroll door naar 30e minuut! Let op documentaire bevat schokkende en bloedige beelden! In Parijs werd een maand geleden zevenduizend kogels in zeven uur afgevuurd. Bij de trein werd er binnen een kwartier vijftienduizend kogels gebruikt, ga naar einde van documentaire en luister naar Joop den Uyl over executies. Klik om het te zien:

Alle mensen die bij de arrestatie van Mohammed B. en Volkert van der G. waren, hebben zich aan dit grondbeginsel van de Nederlandse grondwet gehouden. Hoe zwaar de misdrijf ook was, en is? Men moet de overtreders, overmeesteren en vastzetten. Daarna naar de rechtbank brengen, en veroordelen. Een politieman die bijvoorbeeld Volkert van der G. had doodgeschoten door zijn magazijn leeg te schieten op hem, op hem was onderzoek gekomen. En een rechtszaak was het gevolg geweest want de Nederlandse grondwet moet gehandhaafd worden. Let wel een treinkaping is een zwaar misdrijf, en let wel bij overgave moet men naar de rechtbank! Wij als Molukse samenleving noemen hen allen actievoerders. Is eigenlijk ook een verkeerde benaming, want het waren geen acties! Het waren reacties op de verbroken beloftes en ereschulden(Indische mensen ook) die nog openstaan van de Nederlandse Staat tegenover de “Ambonezen”. De afgelopen jaren is ook bij mijn Indische vrienden “De Punt” een gespreksonderwerp, omdat het weer in het nieuws steeds beland. Ook zij vertellen al jaren dat het een groot schande is, dat de actievoerders als honden zijn afgemaakt. Terwijl zij nazaten zijn van oorlogsveteranen van de KNIL. De Nederlandse Staat had wel voor een andere oplossing mogen kiezen om alles te doen stoppen, dat is ook hun mening. Ik zeg dan altijd, jammer het is niet anders. Maar de Nederlandse democratie, en grondwet is met de voeten betreden door Van Agt. En niet door de militairen. Want er zijn nu zo veel verklaringen ook van mariniers dat Van Agt de avond van te voren hen allen opzocht. En hun vertelde dat ze niemand meer in leven moeten laten. Er waren militairen die dachten wie ben jij dan? Je bent wel minister, maar je bent nog steeds “burger”! Of te wel jij bent niet een van ons! Wij nemen alleen bevelen aan van een van ons, en die moet dan een meerdere in rang zijn! Jij bent “burger”! Helaas, waren er ook jonge mariniers die onder de indruk waren van de minister. Zij zagen het als een vrijbrief om te moorden. Omdat een hoge staatsambtenaar dit meegaf. Of te wel Dries van Agt heeft zijn staatsambt misbruikt, want hij heeft de macht en status die de functie met zich meebrengt. Ingezet tot het moorden, of te wel (onterechte) staatsmoord. Hij is dan ook verantwoordelijk! In het Internationaal Strafhof belanden de opdrachtgevers niet de militairen, maar de opdrachtgevers.

PERSBERICHT NOS:

Nabestaanden ‘’geëxecuteerde’’ Molukse kapers slepen Staat voor de rechter

De nabestaanden van twee bij De Punt in 1977 doodgeschoten Molukse
treinkapers hebben de Staat aansprakelijk gesteld voor hun dood.
Volgens hun advocaat Liesbeth Zegveld is er voldoende bewijs dat Max
Papilaja en Hansina Uktolseja bij de beëindiging van de kaping door
mariniers van dichtbij zijn geëxecuteerd.

De Staat is door de nabestaanden gedagvaard voor een zitting op 23
december bij de rechtbank in Den Haag. Met deze procedure willen de
nabestaanden bereiken dat de rechtbank een oordeel velt over de
aansprakelijkheid van de Staat. Dat is nodig om vervolgens tot een
schadevergoeding te kunnen vaststellen, al is dat volgens Zegveld niet
het hoofddoel.

,,Het is niet aan de uitvoerende macht, die beschikt over het
geweldsmonopolie, die een oordeel mag vellen over schuld, laat staan
over leven en dood. In een rechtsstaat is dat oordeel aan de rechter.
Door het recht in eigen hand te nemen, door Max Papilaja en Hansina
Uktolseja te executeren, heeft de Staat de meest elementaire
beginselen van de rechtsstaat geschonden’’, meent Zegveld.

Eerder al concludeerde de mensenrechtenadvocate op basis van
autopsierapporten en een rapport van het Gerechtelijk Laboratorium van
Justitie dat enkele Molukse kapers bij de bestorming van de gekaapte
trein van dichtbij door mariniers zijn doodgeschoten terwijl ze al
waren uitgeschakeld en geen verzet boden.

ActievoerdersPunt
Vijftienduizend kogels in niet minder dan een kwartier, en nekschot en schot door het hart…geen executies?

De trein bij De Punt was op 23 mei 1977 gekaapt door negen Molukse
jongeren, acht mannen en een vrouw. Ze wilden met hun actie aandacht
voor de strijd voor een onafhankelijke Molukse republiek, de RMS. Na
twintig dagen maakten speciale eenheden van het korps mariniers met
geweld een einde aan de treinkaping.

Zes treinkapers en twee gijzelaars kwamen bij de bestorming om het
leven. Uit de rapporten die pas de afgelopen jaren vrij zijn gekomen
blijkt dat bij de zes omgekomen kapers destijds samen 144 verwondingen
zijn geconstateerd. Volgens Zegveld blijkt ook uit de rapporten dat
twee kapers van dichtbij, door mariniers in de trein, zijn
doodgeschoten.

Dat blijkt volgens haar onder meer uit de verwonding die bij één van
hen is geconstateerd. Die duidt erop dat een vuurwapen in direct
contact met het slachtoffer is geweest. Ook zouden de kapers met
revolvers door het hoofd zijn geschoten. Daarbij is volgens Zegveld
ook gebruik gemaakt van verboden munitie.

Zegveld benadrukt dat de nabestaanden van Max Papilaja en Hansina
Uktolseja met de procedure niet willen ontkennen of bagatelliseren dat
de twee deelnamen aan den ernstig misdrijf.

,,Maar ook voor hen die betrokken zijn bij de meest ernstige
misdrijven geldt het recht. Op geen enkele wijze kwam de Staat het
recht toe om Max en Hansina van het leven te beroven. Ze waren reeds
zodanig getroffen door vuurgeweld dat zij aangehouden hadden kunnen,
en dus moeten worden, zegt de advocate.

Toenmalig minister van Justitie Opstelten liet eerder dit jaar weten
dat hij vindt dat de Staat niet aansprakelijk is voor schade van
nabestaanden van de kapers. Volgens hem bleek uit uitgebreid onderzoek
van de overheid niet dat de bevrijdingsactie onrechtmatig en
buitenproportioneel is geweest. De rechter zal nu moeten oordelen wie
gelijk heeft, de Staat of de nabestaanden van de omgekomen kapers.

Einde persbericht

Klik hier naar NOS Journaal:

http://nos.nl/uitzending/10934-uitzending.html

Tijd om te herstellen

Nooit vergeten
Nooit vergeten! Ken je geschiedenis Nederlanders.

Ik geloof dat het tijdperk is aangebroken dat de Nederlandse Staat gaat inzien dat de ereschulden ten aanzien van alle bevolkingsgroepen die hier wonen vanuit het Nederlands-Indië ingelost moeten worden. De eerste stap is gemaakt door het instellen van de “backpay” het betalen van achterstallige salaris uit de periode van de Tweede Wereldoorlog voor militairen en ambtenaren. We zullen nog wel een en andere moeten behandelen en onderhandelen tot dat we dat punt van totale herstel van ereschulden zijn gekomen. De Nederlandse overheid wilt nu weer verbinding maken met de Molukse samenleving, andersom ook want daarvoor zijn diverse personen en organisaties(zoals Maluku4Maluku) onder het samenwerkingsverband gegaan van het Moluks Platform. Maar wij allen hebben een eenduidige standpunt. En dat is dat “De Punt” opnieuw in een onderzoek van echte waarheidsbevinding moet belanden, en de rechten van de eerste generatie(KNIL veteranenstatus/pensioen) moeten ook ingelost worden. Maluku4Maluku heeft dit als hoofdzaak en halszaak gemaakt! Andere zaken zullen daarna pas volgen in besprekingen.

Wegwezen

Ik ben blij met de strategie die advocate Zegveld heeft gekozen, want de meest overduidelijke gevallen van executie of staatsmoord gaat ze aankaarten in de rechtbank. De kans dat ze gaat winnen is groot aanwezig, dat ze daarna ook zal gaan voor de andere actievoerders is een goed plan. Ik ben zelf voorstander om ook via een andere invalshoek de zaak te gaan bevechten. Wil je winnen? Kan je ook met meerdere aanvalsplannen de zaak(De Punt) aanvechten. Moeten ze elkaars pad natuurlijk niet doorkruisen. Ik heb me de laatste tijd verbaasd over de uitlatingen van een of andere mannetje die denkt dat hij het ei heeft uitgevonden in de kwestie “De Punt”. Jan Beckers die een rapport heeft geschreven met betrekking tot deze kwestie, niets nieuws schreef hij op. Alles was bekend, hij bevestigde gewoonweg alles. Maar hij doet zich nu net voor als zijnde de man die de waarheid naar buiten brengt over dit alles. Ik moet echt lachen om deze persoon. Die net om de hoek komt kijken, en zich op internet voordoet als de verlosser. Wie is hij? Wat dacht hij over onze overlevingsstrijd en politieke strijd al de voorafgaande jaren? Oh? Hij was medestander? Waar was hij al die tijd dan? Jan Beckers moet zijn plaats weten in ons verhaal. Hij heeft toevallig een rapport geschreven, meer niet! Dat hij op het internet zich schaamteloos misdraagt moet stoppen. Jantje bedankt voor het rapport! En nu wegwezen! Want hij weet niet eens wat de pijn is die wij hebben ondervonden, en mogelijk nog ondervinden. De personen die zich nog achter Jantje scharen mogen hier goed over nadenken.

Klik naar interview nabestaanden op RTV Drenthe:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/103010/Nabestaanden-kapers-De-Punt-dagen-staat-voor-rechter

Kamp Vught(oude concentratiekamp)

Moluks oorlogsveteraan Leiwakabessy
J.Leiwakabessy woont nog steeds in Kamp Vught, ik ben hier voor zes maanden gekomen!

Gisteren met Nona Salakory naar Kamp Vught geweest, ook “De Punt” was een van de onderwerpen die werd besproken. En die ook weer gaat terugkomen in de vergadering op zaterdag 19 december 2015. Maluku4Maluku als onderdeel van het Moluks Platform Den Haag zou het leuk vinden jullie allen daar een hand te mogen schudden.

Klik voor meer informatie over de vergadering Kamp Vught:

https://www.facebook.com/events/1653566391587399/

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s