Hoop(meer dan excuses nodig)

Excuses voor amateurisme

Zaterdag 19 december 2015, naar “Ambonezen” Kamp Vught geweest(het oude Joodse concentratiekamp) als Maluku4Maluku onder de paraplu van het Moluks Platform. De aanvang was ingezet op 13.00 uur intern was dat niet goed overgekomen, wat ik als zeer negatief ervaar. Maanden lang staat op het internet de aanvangstijd aangekondigd. Er diende volgens enkele personen(zie voor namen onder de blog) van het Moluks Platform een vooroverleg gehouden worden. Ik vind dat niet kloppen. Vooral omdat we twee weken eerder een vergadering in Woerden hebben gehad, en via onderling mail- en telefoonverkeer of via de groep op whatsapp dit makkelijk gekund had. Ik vind dit een vorm van amateurisme, want de personen die beweren al jaren lang mee te draaien in zogenaamd beleidsvoering en beleidsbepaling mogen zich dit aanrekenen. Maar ik vind het respectloos tegenover de twee tantes die al binnen waren. En die door Polly Roemloes(Alma) verzocht werden buiten te wachten. Als frontman van Maluku4Maluku werk(actie)groep bied ik hierbij onze excuses aan, ook aan de mensen die er aankwamen en buiten moesten wachten. Het is wel winterweer, maar ook niet bepaald hartje zomer. Terwijl wij(Maluku4Maluku) wel met zijn allen zich aan de vastgestelde aanvangstijd wilden houden, want wij waren allen al om 11.00 uur aanwezig. Want de vraag stel ik steeds weer, wanneer wij de eerste generatie niet meer respecteren, en of niet meer willen zien staan. Wat is er dan met ons als Molukse samenleving gebeurd? we een eretitel of een motor belangrijker? Waar is onze ware Molukse hart, en spirit gebleven?

Rechtszaken militair gewonnen

Phaidra Johannis / Nona Salakory

Phaidra Johannis met Nona Salakory studio Radio Oras Amsterdam
Phaidra Johannis met Nona Salakory studio Radio Oras Amsterdam

De vergadering werd bezocht alle stoelen die klaar waren gezet waren gevuld. Maluku4Maluku mocht zich presenteren voor het eerst werd ik geflankeerd door James Hehanussa(speciaal uit Denemarken overgekomen) en Jan Falaksoru(Vaassen), jammer genoeg moest Phaidra Johannis(Amsterdam) op het laatste moment afmelden. Nona Salakory(Baarn) is inmiddels via en vooral YouTube een bekend gezicht geworden. Nona en mijnpersoon legden iedereen uit wat onze plannen waren ten aanzien van de veteranenstatus, en daaraan gekoppeld de militaire pensioenen. Ook geldend voor de overgebleven weduwen.

Jan Falaksoru / Bapah Nus Leiwakabessy – Veteraan / Kampraad Vught

Maluku4Maluku man Jan Falaksoru met veteraan / kampraad Leiwakabessy
Maluku4Maluku man Jan Falaksoru met veteraan / kampraad Leiwakabessy


Primeurs

Ik wilde een primeur naar Kamp Vught brengen, en dat is mij gelukt. Ik heb toch steeds een goed gevoel in Kamp Vught, waar eens Bapa Moma en Mama Net Reawaruw(Barak 23) Bapa Nani en Mama Sina Beffers(Barak 7) woonden met hun gezinnen. Daar ben ik veel en vaak geweest.

Barak 23 Reawaruw-De Queljoe- Mama Bell&Jimmy – Nussy – Kiriwenno

Sinds enkele dagen ben ik er achter gekomen, dat er in het verleden “Ambonezen” waren die naar de rechter zijn gestapt. Een “Ambonese” KNIL militair heeft zijn militairaangevochten, en dat al in het jaar 1967. Hij heeft dit gewonnen! In dat zelfde jaar is er een “Ambonese” tante ook naar de rechter gestapt. Omdat zij ook vond dat ze recht had op een militair die haar overleden man had opgebouwd. Ook zij werd in het gelijk gesteld!

Het verhaal wat ik al een paar jaar in mijn hoofd heb zitten, en wat ik ook op 8 juli van dit jaar aanhaalde bij de vergadering met minister Van der Steur en vice-premie Asscher is gebakken lucht meer. Ik heb beide ministers verklaard omdat zij niet mij konden beantwoorden, hoe het met onze veteranen gesteld was inzake veteranenstatus. Dat ik daar persoonlijk op zou terugkomen.

Vice-premier Lodewijk Asscher

Hoe zit het mijn ooms? De Molukse KNIL militairen vice-premier Asscher?
Hoe zit het ooms? De Molukse KNIL militairen vice-premier Asscher?

Het ik, is in een groep veranderd van fanatieke mensen onder de naam Maluku4Maluku. Kortom, er is keihard bewijs van gewonnen rechtszaken. Dit gaat betekenen dat we richtpunten of te wel juridisch prudentie in de kwestie achterstallige pensioenrechten van KNIL(inclusief alle andere wapenbroeders Indisch en of andere groepen)! Jammer genoeg is dit alles door het Nederlands systeem verborgen gehouden, en met medeweten van de Molukse leiders is dit verzwegen(zwijgplicht)! Maar de deksel is van de beerput! Wij gaan nu niet alleen maar voor excuses, maar ook voor erkenning met alles er op en er aan!

Mama Rika Leiwakabessy

Terechte en kritische vragen stelde ze, en zo hoort het! Wij houden van openheid van zaken naar een ieder!
Terechte en kritische vragen stelde ze, en zo hoort het! Wij houden van openheid van zaken naar een ieder!

Indisch Platform, een sterke band

Natuurlijk kwam ook het onderwerp “backpay” langs, een onderwerp die alle groepen bezig houdt die een verleden<a class="innknilnxoo" met het Nederlands-Indië. Ik heb wederom een oproep gedaan om de mannen die mogelijk voor deze regeling in aanmerking kunnen komen, hun informatie bij ons in te leveren. Men kan er vanuit gaan dat vanaf 90 jaar men grote kans maakt om in aanmerking te komen. Ik begrijp dat er ongeloof, en nog verwarring is binnen de regeling "backpay". Dit komt ook door een eerdere persverklaring van het Taskforce Indisch Rechts Herstel. Maar dat is door onze inzet onderuit gehaald. Maluku4Maluku heeft sindsdien een sterke band opgebouwd met het Indisch Platform. Wij zullen binnenkort ook een gezamenlijk project bekend maken. Wij zijn daar achter de schermen druk mee aan de slag.

Maluku4Maluku gaat een gezamenlijk project doen met Indisch Platform! Binnenkort bekendmaking!
Maluku4Maluku gaat een gezamenlijk project doen met Indisch Platform! Binnenkort bekendmaking!

Binnen de “backpay”(ook weer een primeur in Vught) heb ik een nieuw element gebracht. Want er zijn Molukse mannen actief geworden in het KNIL tijdens de bevrijding van de bezetter Japan. Maar zij dreigen buiten de “backpay” te vallen. Bij ons zijn namen bekend van mannen, die in 1946 onder de wapenen zijn gegaan. Dat kan! Omdat het Indische eilandenrijk, eiland voor eiland werd bevrijd. Dus kan het voorkomen dat mannen meevochten om geheel Nederlands-Indië te bevrijden, terwijl ze na uitgebroken oorlog onder de wapenen gingen. Terwijl Japan nog de bezetter was. Ook zijn er kindersoldaten geweest, die eerst als tolk werden ingezet. Maar gewoon als kind een pistool of geweer in hun handen kregen gedrukt. Zij allenmedemensen gedood, niet omdat ze het leuk vonden. Maar omdat ze meehielpen Nederlands-Indië te bevrijden. Naar mening dienen ze meegenomen te worden in de “backpay”, of moet er een rekenformule komen dat ze een gedeelte dienen te krijgen van de backpay van 25.000 euro. Dit hebben ze in de onderhandelingen over het hoofd gezien, is niet erg! Want ik heb veel bewondering, en respect toe naar het Indisch Platform. Ook hier is excuses van de Nederlandse niet genoeg.


De achtergelaten kinderen, voor alleen zes maanden?

Ik heb ook een andere onderwerp aangesneden in de vergadering dat wij ook gaan inzetten voor een “Ambon Payback” waarin men rekening moet gaan houden met alle leed die ons is aangedaan. Men moet rekening houden dat alle westerse landen, regelingen hebben getroffen voor zogenaamde ereschulden die zijn ontstaan vanuit hun oorlogsverleden. Zelfs Japan is nog druk er mee vandaag de dag, maar waar blijft Nederland?

Japan en troostmeisjes:

http: nos.nl/artikel/2077480-japan-tekent-akkoord-met-zuid-korea-over-troostmeisjes.html

Nederland die normaal haantje de voorste is, vooral met hun belerende vinger wijzend naar andere partijen dan wijst. Mag eerst maar eens met hun eigen verleden in het reine komen.

Defensie of Nederlandse overheid praat over evacuatie? Het was een dienstbevel voor zes maanden naar Nederland!
Defensie of Nederlandse overheid praat over evacuatie? Het was een dienstbevel voor zes maanden naar Nederland!

Verhalen dat er gezinnen uit elkaar gereten werden, waren taboe binnen onze samenleving. Er werden verschillende bevelen gegeven aan militaire eenheden. Eentje was dat er niet meer dan drie kinderen mee mochten om voor zes maanden naar Nederland te gaan. De rest van de kinderen zouden ze dan weer na zes maanden weer terugzien. De zes maanden werden er vijfenzestig jaar. Minister-president Drees verbood gezinshereniging. Dat is nu wel een geheel andere verhaal. De stelling die ik innam dat wij minder dan een vluchteling werden behandeld, is honderd procent waar. Want iedere vluchteling tegenwoordig heeft recht op gezinshereniging op kosten van de Nederlandse staat. Dus een “Ambon Payback” is meer dan terecht op zijn plaats, excuses is niet genoeg. Maar ook zijn er eenheden geweest die helemaal kinderen mee mochten meenemen. Bekijk hier het verhaal verteld door een zoon, van een vader die zijn enige kind niet wilde achterlaten. Gevochten voor de driekleur, werd verboden zijn kind mee te nemen. Maar dit dienstbevel kon hij niet opvolgen, hij smokkelde met zijn vrouw hun dochter van zes jaar mee. Aangekomen in Nederland werd hij vastgezet en veroordeeld voor maanden gevangenisstraf. Zijn wij “Ambonezen” minder dan een vluchteling?

Verhaal van familie Samar(Rijssen)

Nederlandseoverheid is bekend met de uiteengereten gezinnen.

Ik heb tijdens de vergadering ook laten zien dat deze verhalen worden vastgelegd in een magazine Checkpoint, die onder hoede van defensie is verschenen. Bij de ministerie van Defensie, dus ook de Nederlandse overheid is dit bekend. Maar op een of andere manier wil men dit nog steeds onder de deksel van een grote beerpunt houden. Dit gaat dus niet meer lukken.

Ze zouden na zes maanden weer terugkeren...en hun kleine kinderen weer terugzien. Dat was in 1951............
Ze zouden na zes maanden weer terugkeren…en hun kleine kinderen weer terugzien. Dat was in 1951…………

Ik heb het gevoel dat onze presentatie goed is overgekomen bij alle aanwezigen. Alle vragen zijn beantwoord geweest. De persoon die mij vroeg of ik met betrekking tot de gevonden uitspraken van een rechtbank dit zeker wist. Heb ik later de uitspraken van de rechtbanken laten zien. Ook hebben andere personen dit later in een aparte ruimte gezien. Na de pauze waren wij in een aparte ruimte beland waar we hadden om extra vragen te beantwoorden, en inschrijvingen te doen. Daar werd mij een verhaal verteld door een Molukse moeder, ik moet dit nog verwerken voor mezelf. Het was te triest om aan te horen, ik heb het niet laten merken. Ik wil dit verhaal ook neerleggen bij het Indisch Platfom. Maar ik zal daar zeker op terugkomen, “Ambon payback” of excuses zullen niet genoeg zijn om het leed wat zij en haar man heeft meegemaakt te doen vergeten.

Mama Maria Watty-Layan
Mama Watty

Vertragen, en of saborteren?

In ieder geval we zullen als Maluku4Maluku net zoals in Wierden, binnenkort een presentatie en inschrijfmiddag gaan houden in een Molukse woonwijk in het zuiden van Nederland. De eerste contacten zijn zaterdag gelegd, wij wachten op de uitnodiging. Er is ons doorgegeven dat ze daar alles in werking hebben gesteld. We hebben geen tijd te verliezen, omdat we het hebben over de eerste generatie. Of beter gezegd het restje van de eerste generatie, en het moet toch zo zijn dat wij met onze samenleving hun allen, hun rechten toch gunnen. Want het mag toch niet zo zijn, dat er Molukse mannen en of vrouwen overgeslagen worden in welk regio dan ook voor “backpay” en militaire veteranenstatus inclusief (achterstallige) pensioenregelingen. Terwijl wij die op het internet actief zijn niets doen! Geef de namen door, want wij weten dat ze er nog zijn. De vraag is alleen waar? Wij zoeken ze wel op, werk mee en samen voor de ouderen! Alle generaties na de eerste heeft geen enkele excuus om dit niet te doen, of zelfs mogelijk te vertragen en of te saboteren dit proces voor de ouderen.

Gemotiveerd, maar hoe zit het met jou?

Wij zijn als werk(actie)groep Maluku4Maluku na het vinden van de uitspraken van rechtbanken, en de bevestigingen van de trieste verhalen van het gedwongen achterlaten van kleine kinderen, omdat men voor maar zes maanden (1951-2015!) naar Nederland moest. Tot het bot gemotiveerd om ook het komende jaar ons in te zetten voor de rechten van de eerste generatie, en de ereschulden te gaan.

Wij zullen de eerste generatie ook beschermen als Maluku4Maluku voor personen of organisaties die andere belangen dienen. En mogelijk binnen onze verhaal mee willen liften in het mogelijke succes. Dit zullen we niet toelaten. Omdat wij het vertrouwen, en dus ook de mandaat krijgen van de eerste generatie. Wij zullen niet toelaten dat men wederom over de ruggen van de eerste generatie, omhoog wilt klimmen voor eigen belang, of een dubbele agenda. Wanneer ik, en Maluku4Maluku, dit ga merken? Zullen we onze conclusies gaan trekken, ter bescherming van de eerste generatie!

Bapah Annies Lalihatu

KNIL - Veteran
KNIL – Veteran

Maar we wachten eerst met spanning af, want het moment komt er aan! Dat de eerste Molukse vaders en of opa’s hun recht op “backpay” gaan krijgen. Dat moment zullen we met iedereen gaan delen! Want dat is eindelijk een lichtpunt in de duisternis voor de eerste generatie, en wij zullen er alles aan doen om nog meer lichtpunten te gaan geven aan ons allen!

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Dankwoord aan Kampraad Vught
Emailadressen om eerste generatie aan te melden: nona.salakory@online.nl en salahutu@gmail.com ga naar onze website http://www.maluku4maluku.com voor uitleg
Nona Salakory met Kampraad Vught

P.S. Drie vertegenwoordigers van Maluku4Maluku hebben na de vergadering nog de moeite genomen om de Kampraad te bezoeken. Om onze dank uit te spreken. Ik hoop dat Retobb, Roemloes, Tuparia en Patty de moeite ook hebben genomen om dit te doen. Daarin hebben we als Maluku4Maluku, met de Kampraad, een nieuw plan besproken voor alle KNIL mannen en vrouwen voor het jaar 2016. Binnenkort kan men dit lezen op http://www.maluku4maluku.com dus hou onze website in de gaten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s