Hoop(Nederlands-Indië nazaten gedeelde smart )

Een volk in beweging

Molukse veteranen en achterkleinkind van Ririhena en loco-burgemeester(Wierden) Rick Schasfoort
Molukse veteranen en achterkleinkind van Ririhena en loco-burgemeester(Wierden) Rick SchasfoortHet nieuwe jaar is aangebroken, die voor mij persoonlijk gaat gelden als een jaar van de start naar hereniging, of hergroepering van de Molukse samenleving of volk in Nederland. Want ondanks dat er geen enkele organisatie zichzelf meer kan bestempelen als de spreekbuis van, en voor de Molukse samenleving. Is er een beweging gekomen vanuit het volk. Mogelijk ziet de Nederlandse pers, en buitenstaanders nog de zogenaamde gevestigde orde als onze leiders, of vertegenwoordigers. Maar wij weten het beter! Zij mogen al lang niet meer zichzelf presenteren als onze spreekbuis. Met het onderwerp “de eerste generatie”(wat er nog van over is), en de eis om een nieuw rapport ten aanzien van “De Punt 1977” is er wel degelijk iets gebeurd binnen onze samenleving.

Met Maluku4Maluku is er een volksbeweging ingezet. Ik merk dat zelf als eerste, want wanneer ik vraag of er berichten van mij gedeeld kunnen worden, om de boodschap breder weg te zetten. Gebeurd dit massaal! Ik kan dat zien omdat ik het onderwerp op Facebook plaats. De oproep blijft van kracht, wij zijn op zoek naar namen of personen vanuit de eerste generatie. Want wij willen als Maluku4Maluku ons gaan inzetten voor deze oude mannen en of vrouwen. Naast de “backpay” is er nog veel te halen voor de nog in levend zijnde KNIL veteranen(geldt voor alle bevolkingsgroepen). Achterstallige militaire pensioenen, ook voor de weduwen. Dit wil ik absoluut niet vergeten, de weduwen worden wel ondersneeuwt in de berichtgevingen met foto’s maar tellen volwaardig mee!

Indische en Molukse jeugd

Maar de start van de hereniging, of hergroepering gaat verder. Ik heb vorig jaar meerdere malen geschreven dat we een verbinding moeten gaan maken met de Indische gemeenschap. Omdat wij met zijn allen in dezelfde situatie zitten. Wij met zijn allen moeten gaan beseffen, dat we met zijn allen onderdeel waren van Nederlands-Indië ! En dat wanneer wij onze krachten gaan bundelen, of herenigingen of groeperen? We sterker staan, ik ben blij dat ik aan de wieg heb mogen staan van het samenwerkingsverband met het Indisch Platform. Want straks is het verhaal van de “Backpay” voorbij, maar het boek is nog niet gesloten! De Indische, maar ook Molukse, samenleving heeft ook te maken met de jeugd. De vierde en vijfde generatie binnen beide samenlevingen vervreemden van de verhalen, waar wij ons voor inzetten. De ereschulden van beide bevolkingsgroepen moeten nog in kaart gebracht worden. Dus samenwerking is gewenst. Of mogelijk een vereist willen we alle zaken waardig afsluiten met ons allen.


Plannen

Om daarna in stelling gebracht te worden in politiek Den Haag. Wij kunnen als Maluku4Maluku een nieuwe impuls daar aan gaan geven. De kinderen en nazaten van alle KNIL militairen zijn zich aan het herenigen. De buitenwacht heeft dit nog niet door. Gezamenlijk kunnen we een sterke vuist maken.

Er is al een plan die Maluku4Maluku met het Indisch Platform wil gaan uitwerken op gebied van een muzikaal project. Maar ik heb zelf ook nog een paar plannen waar ik de Indische gemeenschap er bij wil betrekken. Een van de plannen is dat ik de Indische gemeenschap wil gaan uitnodigen om gezamenlijk onze KNIL veteranen, en andere onderdelen van de krijgsmacht te gaan eren.

Verleden, heden en toekomst

Het jaar 2016 gaat het jaar worden dat het 65 jaar geleden is dat de eerste boten hier aankwamen in Nederland. Boten die KNIL militairen voor een verblijf van “zes maanden naar Nederland” overbrachten. Er is een Molukse organisatie die het jaar de thema willen geven gericht naar de toekomst in Nederland. Ik ben daar totaal mee oneens. Want hiermee sla je wederom de eerste generatie over. Want? Het verleden heeft vandaag de dag of het heden bepaald, maar ook de toekomst. Je kan het verleden niet loskoppelen nog. We kunnen niet alles meer veranderen vanuit het verleden. Maar recht op “Backpay” en recht betaling op achterstallige militaire pensioenen(ook voor weduwen) ereschulden( “Ambon / Indisch Payback”) voor al het leed wat een paar generaties hebben meegemaakt vanuit Nederlands-Indië dient eerst binnengehaald worden. Anders blijft de frustratie, of moet ik het een soort trauma noemen blijven hangen in de toekomst. Ik ben overtuigd dat er binnen de Nederlandse overheid, en politieke partijen een bewustwording is ten aanzien van het leed wat alle bevolkingsgroepen uit het Nederlands-Indië is aangedaan. Want wij met zijn allen zijn, wel degelijk minder dan een vluchteling behandeld geweest. De deur is geopend om met vereende krachten te gaan afrekenen met het verleden, in dat teken wil ik het jaar 2016 ingaan.

Tranen

Ik ben blij dat er Molukse KNIL veteranen het sinds een week meemaken dat ze na zeventig jaar, eindelijk erkenning(op hun werk tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Japan) krijgen! Eindelijk “Backpay”(achterstallige salaris voor de KNIL die hebben gediend tot en met 1944)! Hoeveel Molukse KNIL veteranen zijn ons ontvallen? De overgebleven mannen(van de lichting “soldadu tua”) van de eerste generatie zullen het gaan ontvangen de erkenning in naam van alle “Ambonezen de trouwe wapenbroeders”.

In Wierden werden de eerste “Backpay” uitkeringen(die door het Indisch Platform zijn binnengehaald) uitbetaald aan twee Molukse veteranen. Daarna zijn er ook in andere plaatsen aan Molukse veteranen betalingen geweest. Er zijn nog aanvragen van onze kant in behandeling. Dat is nog afwachten. Maar ik hou dat fanatiek in de gaten, ik bel om de dag naar de instanties. Er komen ook mogelijk afwijzingen aan, want er is een bepalende regel wil men de “Backpay” gaan krijgen. Men moet in dienst geweest zijn in de periode 1940 tot en met 14 augustus 1945 in KNIL of als ambtenaar. En helaas, ik kan er niets aan doen. De weduwen hebben geen recht op “Backpay” ! Maar de strijd om de achterstallige militaire pensioen waar ze recht op hebben? Daar praten we ook over stevige bedragen, dus we gaan in een nieuwe ronde voor hun allen.

Kijk naar kleine interview met Bapah Noes Ririhena uit Wierden

Ik ben blij dat ik er aan meegewerkt heb, maar ik mag Nona Salakory en Jan Falaksoru niet vergeten. Wij zijn de straten ingegaan, om huisbezoeken te doen bij de eerste generatie. Zij hebben ook hun aandeel gehad in het veldwerk. Later hebben Phaidra Johannis en James Hehanussa zich aangesloten, en hebben ons ondersteund met plannen van aanpak. Maluku4Maluku is ontstaan als werk(actie)groep, en zal ook gewoon doorgaan om onze doelstellingen te halen. Wij denken dat we als kleine team beter alles kunnen doen, en hebben ons ook losgemaakt van het Moluks Platform. Onze doelstellingen zijn duidelijk voor iedereen, en Maluku4Maluku is de beweging vanuit het volk. Maluku4Maluku krijgt vooral de laatste weken veel steun vanuit alle regio’s en woonwijken uit Nederland. Daar ben ik blij om, en ik wil ook mijn dank daarvoor uitspreken. We zijn er nog niet! Maar het begin is er! Wacht niet af, we hebben een begin gemaakt! Help ons en doe mee(waar zijn de namen van de eerste generatie), want dan ga je deel uitmaken van een hoofdstuk die wij gaan schrijven. Dat hoofdstuk moeten we gaan afsluiten, om weer een nieuwe te gaan schrijven. Ik wil ook bij deze de woonwijken Wierden, Hoogeveen, Assen, en Zevenaar en Cuijk bedanken. Zij denken mee om op te komen voor de eerste generatie(ook postuum), en stellen locaties beschikbaar aan mijn team Maluku4Maluku. Dat is een teken dat wij als volk in beweging zijn. Met de volgende woonwijken hoop ik binnenkort tot overeenstemming te komen met elkaars agenda om daar naar toe te reizen, Rijssen, Vaassen, Leerdam, Moordrecht. Ik hoop de Molukse samenleving binnenkort bestuursleden van het Indisch Platform te mogen introduceren op een van de bijeenkomsten van ons.

Want de muur die er zogenaamd tussen ons was? Die is er niet meer! Ik heb meegeholpen hem af te breken, het is niet meer zij en wij! Het is nu wij, nazaten van mensen die zich hebben ingezet voor Nederlands-Indië ! Wij moeten na de afhandeling van de “Backpay” ons voorbereiden om ons in te zetten voor een gezamenlijke afrekening met het verleden.

Want wij moeten beseffen dat de Nederlandse Staat met de afwikkeling denkt van ons af te zijn. Maar er is nog meer, dan alleen achterstallige salaris. Een goed voorbeeld is de op dienstbevel “achtergelaten kinderen”, en de uiteengereten gezinnen. Daar kom ik op terug, en daar zullen we de ogen mee moeten openen in politiek Den Haag. Maar ook binnen de publieke opinie, of aan de Nederlandse burger. Gelukkig hebben we de tijd mee, want het is een kwestie van delen op met name Facebook! Dus Indisch of Moluks? Delen maar, want wij hebben gedeelde smart!

Maluku4Maluku is ook te vinden op Facebook een Like is Steun!

https://www.facebook.com/Maluku4Maluku-1058619767493195/
Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Eindelijk heeft de Molukse samenleving weer een gezicht in Den Haag. Historisch moment voor Molukse samenleving.
Eindelijk heeft de Molukse samenleving weer een gezicht in Den Haag. Historisch moment voor Molukse samenleving.

Foto gemaakt door Emiel Muijderman, voor grote versie klik op foto

Voor Noes en Ari telt na 70 jaar niet geld maar ‘respect’
Mandy de Jong – Tubantia 14-01-2016

Ambtenaren en militairen die in Nederlands-Indië in Japanse gevangenschap verbleven, krijgen over die periode alsnog salaris. Het Indisch Platform, dat sinds 1991 voor een ‘backpay’ streed, bereikte hierover onlangs een akkoord met staatsecretaris Van Rijn. Twee Wierdense veteranen zien het vooral als erkenning. Al komt het wel erg laat.Tijd heelt lang niet alle wonden. En geld maakt niet gelukkig. Maar de backpay is voor de grote Molukse gemeenschap in Wierden wel het lange verwachte gebaar van erkenning. Zeventig jaar later “eindelijk een teken van respect!”

Omringd door een klein gezelschap van vrienden en familie beleven Noes Ririhena(92) en Ari Tuasela((92) gisteren een middag die veel voor hen betekent. De Wierdenaren waren als KNIL-militairen actief. Zowel voor als tijdens de Japanse bezetting hebben daarom recht op backpay. Ze behoren tot de overgebleven Indië-veteranen die 70 jaar later alsnog elk 25.000 euro netto krijgen.

Noes Ririhena haalde onlangs nog deze krant met zijn aanvraag voor de veteranenpas. Die heeft de Wierdenaar nog niet op zak, maar de backpay is al wel aan hem uitgekeerd. “Ik ben er heel blij mee”, zegt de kwieke Ririhena. “Hier is jaren niet over gesproken en ineens is het Indisch Platform dat voor ons opkomt”. En wat gaat de oud-militair met de 25.000 euro doen? Er verschijnt een glimlach op het gezicht van de 92 jarige. “Ik ga het verdelen onder de kinderen. En het resterende bedrag gebruiken we voor een mooie vakantie naar de Molukken. Om de twee jaar ga ik er samen met mijn vrouw naar toe.”

Zo kwiek als Ririhena is dorpsgenoot Ari Tuasela niet meer. “Ik dat vind ik heel erg jammer”, zegt zijn dochter Evelien Tuasela. “Hij kijgt alles niet goed meer mee. Heel fijn die backpay, maar jammer dat er zoveel tijd overheen moest gaan. Veel KNIL militairen kunnen dit niet meer meemaken. Ik ben dankbaar dat mijn vader er nog wel is.”

Nieuwe deuren

De backpay opent volgens Leo Reawaruw ook nieuwe deuren. Samen met Nona Jansen-Salakory maakt hij zich onder de naam Maluku4Maluku sterk voor de eerste generatie Molukkers in Nederland. “De deur is geopend, maar we zijn er nog niet,” zegt Reawaruw. Vorig jaar zijn we begonnen met de aanvragen voor de veteranenpassen. “Als die veteranenstatus is bereikt, dan hebben Molukkers recht op militair pensioen,” legt hij uit. En als de veteraan is overleden, dan gaat het pensioen naar de weduwe. “Dames, houd vol want we vechten ook voor u” belooft hij de aanwezigen in het wijkcentrum.

De beide veteranen ontvingen gisteren in wijkcentrum Kandjoli de felicitaties van onder anderen loco-burgemeester Rick Schasfoort, die hen opzocht.

Maluku4Maluku is ook te vinden op Facebook een Like is Steun!

WIERDEN - Twee oud KNIL-militairen van Molukse afkomst worden gehuldigd en ontvangen 25.000 euro. Eindelijk de payback, bijzonder moment Maluku4Maluku
WIERDEN – Twee oud KNIL-militairen van Molukse afkomst worden gehuldigd en ontvangen 25.000 euro. Eindelijk de payback, bijzonder moment Maluku4Maluku

Foto gemaakt door Emiel Muijderman, voor grote versie klik op foto

Maluku4Maluku is ook te vinden op Facebook een Like is Steun!

https://www.facebook.com/Maluku4Maluku-1058619767493195/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s