Hoop(Backpay met dode stenen)

Veilig?
Doe mee aan de poll! Druk op delen op jouw Facebook wanneer je met de tekst eens bent!

GIMfailliet2.jpg

Na vijftien jaar ben ik weer teruggekomen met een persbericht uit het jaar 2001, eindelijk is iedereen wakker geschud. Dat kon ook niet uitblijven, want diverse Molukse kerken zitten met achterstallige onderhoud van meer dan zeventien jaar. De kerken hebben hiermee waardeverlies opgelopen. Ik liet in mijn vorige blog filmpjes zien van de kerk in Krimpen aan de IJssel. Maar ik weet dat de kerk in de Molukse woonwijk Hoogkerk een dak heeft die ook lek is als een mandje. Maar ook andere kerken zitten met problemen met de staat van het gebouw. Een dak die er zo maar afvliegt bij de eerste beste storm, is het nog wel veilig om naar een Molukse kerk te gaan? Wie moet men verantwoordelijk stellen wanneer er een kerkbezoeker zwaar gewond raakt, en of invalide wordt hierdoor. Of nog erger, wanneer er iemand omkomt doordat men dakpannen niet kan terugkoppen zoals een voetbal.

Dieven in de nacht

De laatste jaren doen de Molukse kerkleden zelf het onderhoud, en wanneer dit niet kan? Doen ze acties om aan geld te komen, om zo het onderhoud te betalen. Wijk Vaassen is een goed voorbeeld daarvan. Dat is goed om te horen, maar ook tegelijk schandalig! Want wanneer men dit weet. Is het bijna niet voor te stellen dat het kerkbestuur van de GIM als dieven in de nacht naar Tilburg kwamen. En voor het eerst na vijfenveertig jaar de Molukse kerk daar een bezoek brachten, en hun (Tilburgse gezinnen) oplegden dat ze de kerkdiensten maar in een stichting verderop moesten gaan doen. Maar ook het feit dat vele woonwijken zelf het onderhoud hebben gedaan de afgelopen jaren, maar nu ook ineens honderd procent meer contributie voor de kerk moet betalen. Vooral de eerste generatie die nog trouw naar de kerken gaat, raakt men hiermee het meest. Schandalig dat het hoofdbestuur zo met onze eerste generatie omgaat. Nu moet ineens men twintig euro betalen als kerklid!

TilburgKerk
Molukse kerk Tilburg

Verrijken op persoonlijke titel

Hoe durven ze! Mannen zoals Rutumalessy, Matulessy, Berhitu en Kakisina, die verantwoordelijk waren en zijn voor de rampzalige aandelenavontuur. Waarin termen als “fraude” en “heling”, maar ook “criminele organisatie” in voorkomen in rechtszaken. De vraag is nog nooit gesteld, of ze dat zo maar konden doen. Want de miljoenen zijn aan het Molukse volk gegeven. Dat zij als bestuurders dit zonder overleg met de achterban konden doen, is niet een daad van behoorlijk bestuur. Het woord mismanagement, of onbehoorlijk bestuur is op zijn plaats. Maar ook het zichzelf willen verrijken op persoonlijke titel. Het woord maffia is op zijn plaats, bij deze heren. Wanneer ze zich beledigd voelen? Of ze vinden dat ik smaad en laster verspreid? Mogen ze mij dagen in een rechtbank wegens smaad en laster! Daar heb ik geen problemen mee! Kunnen ze het tegendeel aan bewijs leveren! Ik ga met alle plezier naar de rechtbank. Komt u dan ook allen om mij mentaal te steunen?

GIMfailliet

Alles werd met de mantel der liefde bedekt, en wij als Molukse samenleving accepteerden alles gelaten. We kunnen hun niets maken? Ik kreeg zelf te horen dat ze gesteund werden door de zichzelf noemende “president van de RMS in ballingschap”, dus niemand kon ze iets maken. Het bewijs is geleverd want kerkbestuurders bezochten met Tomasoa en Watilette drie personen die presidenten werden van Indonesie. Ik dacht dat de kerk zich niet wilde bemoeien met politiek. Ik snapte er helemaal niets van.

MalukuVerraad.jpg

Het waren allemaal personen die zich begaven in de “Molukse oldboys network” met invloed in allerlei kanalen zoals radio “Suara Maluku” en “Marinjo”. Nou en? Maar goed ik was de enige die er zo over dacht. Ik hoor u denken “Marinjo”? Jazeker, een magazine die ik beschouw als verlengstuk. Kritische tegengeluiden? Daar is geen ruimte voor, ik bedoel maar ik heb in alle Nederlandse bladen gestaan. Maar het enige Molukse magazine? Ze plaatsen zonder mijn toestemming een blog van mij. En een of andere pannekoek van een Manny Metekohy durfde vorig jaar te schrijven dat ik nog niet wist, waar ik mee bezig was. Lachwekkend! Ik was al een paar maanden bezig met veteranenstatus te organiseren voor de nu nog in levend zijnde KNIL militairen.

Geloof niet alles wat ze je al jaren voorschotelen
Geloof niet alles wat ze je al jaren voorschotelen

Arrogant in Bali?

Ik ben erbij geweest in Utrecht in de rechtbank Tilburg tegen “GIM en KVR maffia”. Alle stoelen voor het publiek waren bezet er was steun voor het behoud van de Molukse kerk Rehobot. Want de maffia wil meerdere kerken gaan verkopen. Dat deed mij goed. Ik had een andere houding verwacht van de bobo’s van de Molukse kerken. Dat ze gepast zouden omgaan met de gevoelens van de Molukse kerkleden. Dat zou normaal zijn, een kerk is een heilige plek voor de gemeente. Maar Berhitu durfde gewoon te stellen dat het een gebouw was van dode stenen, meer niet! Hoe beledigend kan je zijn? “Het zijn maar dode stenen”, zei hij in de rechtbank. Misschien voor hem! Maar op zo’n plek zijn mensen opgebaard geweest, zijn kinderen gedoopt, huwelijken gesloten. Herdenkingsdiensten geweest, wat dode stenen? Gevoelloos! Maffia stijl! En hij zit in de kerkraad? Ik hoorde dat hij zelfs kerkdiensten leidt wanneer er geen dominee is. Ongelofelijk!

Molukse Kerk Tiel

Dat hij veroordeeld is geweest voor de maffia-handelingen rondom het verdwijnen van miljoenen euro’s, het doet Berhitu allemaal niets! Hij is God zelf! Dat straalt die uit. De opmerking die de rechter bereikte dat 97% op internet deze mannen als totaal niet geschikt bestempeld, wuift die weg met de opmerking: “Al is honderd procent tegen mij? Ik ben het bestuur! ” Hetzelfde bestuur die beweert dat er maar ongeveer vier miljoen over is van de miljoenen. Een Kakisina lult maar mee in de rechtszaak, terwijl hij als accountant met inzicht op de boekhouding beter moet weten. Geloof me, daar klopt niets van. Geruchten dat men geld door heeft gesluist naar Bali worden steeds hardnekkiger. Laten ze maar eens verantwoording afleggen, in plaats van arrogant te zijn tegenover het Molukse volk. Want het Molukse volk is goed wakker geworden, en pikt het niet meer zo makkelijk.

Molukse intelectuellen stelen

Alles is terug te voeren naar het jaar 1977 naar mijn mening. Jaren later is deze analyse mogelijk op zijn plaats. De dreun die de aanval op de trein heeft achtergelaten binnen onze samenleving is de oorzaak van alles. Hoezo? De dreun heeft zo’n grote wond achtergelaten bij de eerste en tweede generatie, dat iedereen in de war was. Men was zoekende naar visie en strategie. Want niemand had verwacht dat na eeuwen trouwe dienst, dit had kunnen gebeuren. Toen hebben met name vanuit de tweede generatie zogenaamde geschoolde mensen of “Molukse intellectuelen” de macht gegrepen. Zij waren opgeleid door het Nederlandse systeem, die met subsidies onze monden probeerden te snoeren. Dezelfde subsidies werden door de geschoolde “Molukse old boys network / Molukse intellectuelen” van ons weggestolen. De Molukse intellectuelen vertelden ons dat ze van de Nederlandse overheid stalen! Ze stonden ondertussen op Nederlandse overheid loonlijsten. Velen geloofden dat allemaal, en zag men ook als een beetje rebels en helden. Maar de triestheid was, dat ze van onze samenleving, en ons volk stalen. Want zij zitten er nu warmpjes bij, maar onze kerkleden, en onze stichtingen en woonwijken niet!

Kortom, ze hebben van iedereen gestolen. Mannen als Rutumalessy, Berhitu, Matulessy, Kakisina, Tomasoa, Watilette en Pormes? Die hebben een dikke huid gekregen, en een zwaar metalen plaat voor hun kop gekregen. Zij hebben altijd gelijk! Of ze nu geld hebben verduisterd, of ze hebben de zaak verkocht en verraden. Zij hebben de wetenschap, en zij weten wat goed voor de Molukse samenleving is hier, maar ook op Maluku. Deze mannen hebben nog nooit klappen gehad, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Het wordt tijd dat ze eens de deksel op hun neus gaan krijgen. Het jaar 2016 zal niet alleen maar het jaar van herdenken van 65 jaar zijn, zoals ik eerder heb geschreven. Maar ook het jaar worden dat wij als Molukse samenleving het niet meer pikken. En dat wij elkaar weer gaan vinden. Mogelijk niet massaal, maar we gaan hergroeperen. Om een vuist te maken tegen al onze vijanden, en de eerdergenoemde mannen(vrouw) behoren daar ook bij. Om onze rechten terug te halen, en te waarborgen voor de toekomst.

Molukse KerkKoor

Molukse vluchtelingen?  Dubbel getroffen?

Het zal wel moeten, want anders verdwijnen wij als Molukse samenleving in het dossier van allochtonen en vluchtelingen. Vooral de derde generatie moet dit gaan beseffen. Dat is belangrijker dan een voetbalclub, of een motorclub. De derde generatie is meer bezig met andere zaken. Dat heeft ook met leeftijd te maken. Maar wanneer men over twintig jaar een inhaalslag moet gaan maken? Is dat denk ik veel te laat. En zijn alle rechten verspeeld! Ik hoop dan ook dat iedereen gaat beseffen dat het een belangrijk jaar is. De rechtszaak voor behoud van de kerk Tilburg is een kwestie van principe. Een Molukse kerk is een recht van een gemeenschap die vanuit de KNIL hier in Nederland belandde. Het is niet een kwestie van bestuur, die mag bepalen wat er met heilige gebouw gaat gebeuren. Want een Molukse kerk is voor mij in ieder geval niet een gebouw van “dode stenen”. Vooral niet wanneer zij hun fraude daarmee moeten afdekken. Want het gaat hun puur om geld. Ze proberen een totale faillissement tegen te houden, door meerdere kerken te gaan verkopen. Wat een vervallen kerk de mensen doet in de woonwijken kan hun geen reet schelen. Terwijl mannen zoals Berhitu en Matulessy, Kakisina en Rutumalessy voor de leden van de kerkgemeente moet opkomen. Kunnen ze dat niet? Moeten ze hun conclusie trekken, en met hun zogenaamde hoog opgeleide studies oprotten. Of zit hun metalen plaat voor hun kop deze beslissing in de weg? Dat moeten we denk ik over gaan naar een andere aanpak. De keuze ligt aan hun. Want mogelijk moet er nog een stap naar de rechtbank komen. En dient er opheldering komen, eindelijk. over de verdwenen miljoenen kerkgelden. Dat miljoenenbedrag is gemeenschapsgeld van de Nederlandse belastingbetaler, waar wij onderdeel van zijn. Maar dat geld is aan de Molukse kerkgemeenschap gegeven. Dus worden wij dubbel getroffen. Dat deze mannen zeggen dat ze beslissingen zelf mogen nemen, omdat ze bestuurders zijn. Zal geen stand houden in welke rechtbank dan ook. Ik bedoel maar zal een Nederlandse minister maar miljoenen euro’s doen verdwijnen, kan hij zich ook niet beroepen op zijn functie naar de gewone burger.

Tijd dat wij ons zielig vinden, en dat wij ons langer laten leiden door de “Molukse old boys network” en of “Molukse intelectuellen” is voorbij! Zij beseffen het nog niet, maar dat is hun probleem. Maar de onderste dode steen van hun maffia imperium zal naar boven komen, en verpulverd worden door het echte Molukse volk.

Backpay en Sociale VerzekeringsBank

Mijn volgende blog zal gaan over de perikelen over de “Backpay” die door het Indisch Platform met de Nederlandse overheid is afgesloten. Voor de “Backpay” zetten wij als Maluku4Maluku ons in, maar net zoals de regelingen met betrekking tot de PGB kan ik u allen nu al vertellen dat het ook binnen de Molukse en Indische aanvragen naar de “Backpay” die wij hebben gedaan, in enkele gevallen een chaos is. Ik zal met concrete voorbeelden komen, zodat een ieder een beter beeld kan gaan krijgen.

De Sociale VerzekeringsBank maakt er een puinhoop van!

De Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Martin van Rijn van VWS de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) niet meer via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laat doen. Net als veel oppositiepartijen eerder al wilden, vinden nu ook coalitiepartijen VVD en PvdA dat Van Rijn op zoek moet naar een alternatief

Lees verder druk op:

http://www.zorgvisie.nl/Financien/Nieuws/2016/3/Kamer-haal-SVB-van-pgb-af/

M4MTiel

Voor alle informatie Tiel:
https://www.facebook.com/events/737412966395151/

Deze zaterdag zullen wij in de Molukse woonwijk Tiel een presentatie gaan geven met Maluku4Maluku. Meerdere woonwijken zullen vanaf deze week ingepland gaan worden. De woonwijk Leerdam zal niet bezocht gaan worden. Omdat men ons verteld dat wij ons te veel op politiek gebied geven met Maluku4Maluku. Ik heb hen de vraag gesteld of zij beseffen dat zij als organisatie(ouderen) wel beseffen dat zij bestaan uit het feit dat de politiek ons verleden, heden en toekomst heeft bepaald. Ook dienen zij te beseffen dat een Molukse stichtingsgebouw betaald word door de gemeente (politieke partijen), en neer is gezet door de landelijke politiek. Omdat men als Nederlandse politiek de schulden en beloften wilden wegwassen ten aanzien van de eerste generatie, maar deze schulden en ook militaire achterstallige militaire pensioenen staan daar buiten. Wij als Maluku4Maluku krijgen geen subsidies of andere vormen van zwijggelden. Maluku4Maluku is niet verbonden aan welke politieke partij dan ook. Dat maakt ons vrij van politiek! Wij zijn de stem die de overhand krijgt, van de nu nog zwijgende meerderheid van het Molukse volk.

Leo Reawaruw

Maluku4Maluku

http://www.maluku4maluku.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s