Hoop(VOC in Oekraïne en Molukse zelfredzaamheid)

Denkfout
GimTilburg22
Kerk Rehobot in Tilburg

KNIL – Ambonezen(Molukkers) in Nederland vijfenzestig jaar, en velen denken dat wij als samenleving nog steeds hetzelfde denken, en handelen. Dat is een grote denkfout. Of te wel, wij laten ons niet meer zo gemakkelijk beliegen, en belazeren door welke partij dan ook. De zogenaamde “Molukse intellectuelen, en Moluks Old Boys Network” die geld stalen van projecten zoals stichtingsgebouwen, en vooral subsidies die voor onze gemeenschap bestemd waren. Men vertelde dat men stal van de Nederlandse overheid, maar de gemeenschap leed er onder. Want het geld was gewoon voor onze samenleving, en niet voor hun eigen beurs bestemd. Dus men stal van ons, van niemand anders! Hoeveel stichtingsgebouwen zijn niet vervallen, en of gesloten door dit maffia gedrag. Het kerkbestuur onder leiding van Rutumalessy spande de kroon in het misbruiken (stelen)  van Nederlandse overheidsgelden die bestemd waren voor de Molukse kerkgemeenschappen in het land.

Miljoenen verdwenen er in een beleggingsavontuur, onder aanvoering van de bij justitie bekend staande fraudeur Adolf (Dolf) Berhitu. Nu warempel kopstuk alsook penningmeester van de Synode GIM, of te wel de Molukse Kerkvoogdijraad.

Lees mijn blogs inclusief persbericht Berhitu:
 https://reawaruw7.wordpress.com/2016/03/08/hoopbackpay-met-dode-stenen/
 
Crimineel geld
Daar is een rechtszaak geweest in Utrecht om de kerk in Tilburg te behouden. Daar verdedigde warempel Berhitu als het Moderamen Synode GIM, de man die veroordeeld is geweest voor lid van een criminele organisatie, fraude en oplichting, en witwassen van crimineel geld. Mannen van de GIM die alles weten van het bewust doen verdwijnen van kerkgelden. Geruchten dat er miljoenen zijn verdwenen richting Bali naar een hotel, en of bouwbedrijf onder leiding van de kopstukken zijn de laatste jaren hardnekkiger geworden. Mogelijk is het een kwestie van tijd, dat dit ook aan het daglicht zal gaan komen. Want al is de leugen zo snel? De waarheid achterhaalt hem wel! Wat niet een gerucht is dat Rutumalessy de oude voorzitter van de GIM, die ook Berhitu binnenliet in hun gelederen, die zelfde Rutumalessy verrijkte zich maandelijks met kerkgelden via de kerkgemeenschap uit Tilburg.
Klootjesvolk
Het kerkbestuur volgde als makke schapen in alles wat hij hun voorschotelde, hij gaf hun opdracht maandelijks 1200 euro uit te betalen aan zijn bankrekening. Reden? Was onbekend, en wordt niets omschreven in de boekhouding. Rutumalessy  wist dat er geen vragen gesteld zouden gaan worden. Maar of wij dit als Molukse samenleving zo maar over ons heen laten gaan, was hij gewend. Mannen zoals hij zag ons allen als domme en zielige samenleving. Zij vonden ons maar klootjesvolk. Maar zoals ik begon met deze blog, tijden zijn veranderd. Wij als Molukse samenleving zijn niet meer zielig! Terwijl Rutumalessy werd betaald door het overkoepelend orgaan Synode GIM , die landelijk al hun dominees elke maand dienen te betalen. Maar dit werd ook niet gedaan, wel raar.  Ik ken persoonlijk  dominees die jarenlang achterstallig salaris nog tegoed hebben. De beerput Tilburg, is een van de velen die door de Molukse kerk maffia is gemaakt. Want niemand kan verklaren waarom uit de kas 1200 euro maandelijks betaald diende te worden. En dit voor enkele jaren. Mogelijk zit in de Tilburgse kerkbestuur allemaal vriendjes, en of familie van eerdergenoemde mannen. Maar is dit niet een vorm van zelfverrijking? Mooie politieke correcte term, ik zou gewoon stellen dat dit oplichting en diefstal is van Molukse kerkgelden.  De vraag is of dit vaker plaatsvindt ( of is gebeurd) , of zelfs nog steeds plaatsvinden!
Tilburg
Kinderen

Een kerkbestuur dient de belangen van de plaatselijke kerkgemeenschap te dienen. Want het kerkbestuur is ook door de plaatselijke kerkgemeenschap gekozen. In Tilburg is het totaal anders. Bestuurders die door de gemeenschap zijn gekozen, laten veel leden in de kou staan. En meer dan dat! Leden die hun kerkcontribute op parkeerstand zetten? Werden klakkeloos uitgeschreven, terwijl men wist wat de redenen waren voor het niet willen betalen(tijdelijk) van hun contribute. Men wilde zekerheid hebben dat hun kerk behouden zou blijven. En let wel! Het behoud is op dit moment verzekerd. Een logische reactie, trouwe kerkleden die nog nooit een achterstand hadden gehad met hun betalingen. Een kerkkoor, en een domina die zich solidair opstelden?

De domina werd verplaatst met in haar achterzak mogelijk ontslag, en de kerkkoor kreeg een verbod om nog langer in de kerk te mogen zingen. Jongeren die belijdenis willen doen, worden die mogelijkheden ontnomen. Mensen die vijfenveertig jaar de kerk vanaf het begin hebben meegemaakt. Worden via personen zoals Otto Matulessy (na vijfenveertig jaar laat hij zijn kop eens zien in de kerk in Tilburg), Berhitu,  Kakisina van buitenaf weggepest, of zelfs verbannen uit hun eigen kerk. Otto Matulessy is ook voorganger, hij heeft duidelijk nooit de zin gehoord uit de Bijbel. Laat de kinderen tot mij komen.

MA25
Ik krijg weleens te horen, de Nederlanders lachen ons uit. Want jij schrijft, en zet alles daarna op het internet. Dat schaadt onze samenleving. Ik moet daar keihard om lachen, om de domheid die dan achter deze gedachtegang schuilt.  Want de Nederlanders gaan ons uitlachen, wanneer wij weer bij hun moeten aankloppen. Maar dan niet om geld! Want dat betalen ze niet meer. Maar om het feit dat wij op termijn moeten vragen, of we gebruik mogen gaan maken van hun kerken. Omdat er geen Molukse kerk meer over is, in bepaalde regio’s waar Molukse woonwijken zijn. Vergis u allen niet! De Synode Gereja Indjili Maluku onder leiding van deze maffia wil meerdere kerken van de hand doen. In Vught hebben ze al verteld door de Moderamen Synode GIM dat men hun kerk wil gaan sluiten en verkopen. Gelukkig dekt de gemeente Vught de Molukse kerkgemeenschap in de rug. De kerk maffia wil, en moet verkopen. Om geld naar binnen te halen, het aandelenavontuur heeft verlies veroorzaakt, en het wegsluizen van gelden ook! Is er een gigantische gat in de kas gekomen voor alle kerken. Dat moet bedekt gaan worden, om een paar kerkpanden(en MKC) die de maffia wilt behouden. Veilig te kunnen stellen, zodat men het onderhoud kan blijven doen. De kerken waarvan ze denken die gaan we ook verkopen? Daar doen ze ook geen onderhoud meer op, het gaat niet bij de verkoop om het pand of kerk. Maar om de verkoop van grond. Bouwvallige panden gaan ze echt wel slopen. Hiermee is de uitspraak van Berhitu verklaarbaar, het zijn maar dode stenen!
Een Moluks gezin
Het Moluks Kerk Centrum(MKC) zal men ook proberen te houden, een vreemd pompeus gebouw naar mijn mening.  Want waarom staat het pand in Houten eigenlijk? Zoiets moet toch staan in een regio waar veel Molukkers wonen, dat lijkt me logisch. Toen het MKC er werd neergezet? Hoeveel Molukse gezinnen woonden daar? Weet u het wel? Naar mijn informatie woonde er alleen maar een Moluks gezin in die tijd. Wel vreemd dat een Moluks Kerk Centrum wordt geplaatst in een gemeente waar een Moluks gezin woonde. Remy Matulessy waande, en waant zich meer als een God! Deze Matulessy(Roggeoord 2 Houten) is een grote brein van de GIM met betrekking op bouwkundige zaken, en is hoofd van het bouwbureau Molukse kerken.  De MKC wordt ook in de boekhouding verkeerd opgevoerd, u wist dit niet? Daarom gaan we binnenkort echt overleg plegen of we niet deze mannen voor de rechter moeten slepen. Er dient aangifte voor deze frauduleuze handelingen gedaan worden. Jazeker, tijden zijn veranderd! Hij is dus ook verantwoordelijk voor de achterstallige onderhoud van alle kerken. Maar ook voor welke kerken mogelijk weggestreept moeten worden, want vergis u niet de kerken in Vught en in Zwolle lopen ook in gevaar. Er blijken ver gevorderde plannen om deze kerken te  sluiten binnenkort. Gelukkig is door de rechtszaak in Tilburg alles in het daglicht gezet. De leden die de kerk wilden behouden in Tilburg hebben de eerste ronde gewonnen. Want het lijkt wel of Tilburg de rechtszaak heeft verloren. Maar dat is niet zo! Want de doelstelling was om de kerk Tilburg te behouden, en dat is nu gelukt. De schuld van de GIM aan de projectontwikkelaar Doevendans die de Molukse kerkgemeenschap onder leiding van Tjallie de Fretes wilde overnemen. Die schuld is ineens betaald door de GIM, dus er rust geen schuld meer op dit kerkgebouw. De rechter heeft wel een uitspraak gedaan, maar wel in de rechtzitting steeds er op geattendeerd dat er een gebruikersrecht is. Het eigendomsrecht was geen discussie.
Molukse_kerk_van_Hoogkerk
 Molukse kerk wijk Hoogkerk een van de vele kerken met achterstand op onderhoud
Aangifte

Maar wie is eigenlijk de eigenaar? Zijn dat de eerdergenoemde mannen, die ik als kerk maffia bestempel. Of is het de eerste generatie, en hun nazaten.Dat zij wanbestuur plegen is duidelijk, want onderhoudsgelden zijn verdwenen, en er is geen duidelijke openheid van zaken gegeven? Is dit totale wanbestuur en of is dit wanbeleid? Maar ook een misrekening dat wij alles blijven pikken. Want ik kondig het volgende aan, wij zijn aan het onderzoeken om aangifte te gaan doen. Aangifte bij justitie wegens het doen verdwijnen van Nederlandse overheidsgelden en daarna Molukse gemeenschapsgelden. Dat zal dan gericht zijn naar de mannen op persoonlijke titel. Want in de benadering van de Nederlandse wetgeving is er ook veel veranderd, op het gebied van wanbestuur. Zo makkelijk kom je er niet meer van af.

Wij als Molukse samenleving zijn niet zielig meer, en kunnen ons zelf in zulke zaken redden. Zelfredzaamheid, dat is het woord! Dat is binnengeslopen in onze samenleving, maar de personen, en organisaties die ons hebben belogen beseffen niet dat wij zijn gegroeid in dit verhaal. Maar de bewustwording van een vorm van zelfredzaamheid is nog niet breed gedragen. Maar dat is een kwestie van tijd.
Bijna honderd procent
 Zielige verhalen dat het slecht gaat met onze samenleving, onze jeugd doet het goed! Dat moet geschreven worden, nog nooit zijn er zoveel nazaten van Ambonezen afgestudeerd van HBO opleidingen, en of universiteiten. En de Molukse kerken? Die zijn van de eerste generatie Molukkers (Ambonezen)!  Zij hebben dit afgedwongen, binnen de KNIL afwikkeling van de oude kampen naar woonwijken. Personen die geen enkele binding hebben met KNIL en zelfs de nu nog in leven zijnde eerste generatie opzadelen en nog studerende jongeren met een verhoging van honderd procent kerkcontributie. Terwijl zij , de  zogenaamde bestuurders zelf het geld achterover hebben gedrukt! Schandalig! Eerste generatie die jarenlang kerkleden zijn, worden nu slachtoffer van de maffia- praktijken. En dan zijn er nog Molukkers die het kerkbestuur steunen? Zij beseffen ook nog niet dat ze nu een minderheid vormen Want in de laatste polls die ik met betrekking tot de Molukse kerk maffia stelde, is 97 % tegen hun! En wil de 97 % onmiddellijke aftreding.
GIMTilburg
Nog nooit in de kerk Tilburg geweest en na vijfenveertig jaar een bezoek, en aankondiging van sluiting!
Maar wel op hun Facebook de eerste generatie van 1951 eren met foto’s, en respect uitingen. Laat me niet lachen. Wil je respect geven aan de eerste generatie? Dan moeten we massaal opstaan tegen de Molukse kerk-maffia! Gisteren, zaterdag 2 april, zullen de “Molukse intelectuellen” wel vooraan hebben gezeten bij de officiele herdenking in Rotterdam. Ik ben bewust niet gegaan! Want? Ten eerste het is belachelijk duur! Entree 22.50euro vanaf 13 jaar? Je zal maar met zijn vieren gaan, dan ben je bijna honderd euro kwijt. Dan moet je jouw jas nog ophangen? Nee belachelijk gewoon. Dan al de zogenaamde “Molukse intellectuelen” en misleiders of te wel het “Moluks Old Boys Network” die vooraan zitten als genodigden, en wel gratis binnenwandelen. Gratis eten, en drinken zullen gaan krijgen. Maar mag ik vragen wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan voor de eerste generatie? Niets! Steun aan de werk(actie)groep Maluku4Maluku die opkomt voor de eerste generatie? Niets! Is niet erg hoor, want wij zijn niet zielig. We bereiden ons voor op gesprekken met ministers in Den Haag, het onderwerp zal zijn de eerste generatie. Zo eren wij de personen die vijfenzestig jaar geleden hier aankwamen, en postuum ook diegenen die er niet meer zijn. De eerste generatie die er voor heeft gezorgd dat er Molukse stichtingsgebouwen, en Molukse kerken kwamen. En dat is allemaal door vooral de tweede generatie onder leiding van de “Molukse intelectuelen” door wanbeleid, en wegsluizen van geld, of te wel diefstal bijna in zijn geheel ten onder gegaan. Gelukkig staan er uit dezelfde tweede, en ook derde generatie nu personen en of individuen op. Om alles in ere te herstellen want het is nog niet te laat.
Herdenking in Rotterdam
KaarsHanden
Aankomst waren er in Rotterdam en Amsterdam, opdat wij en zij niet vergeten!
Doe mee aan de herdenkingsnacht voor Roma op 7 april 2016:

https://www.facebook.com/events/1044253575640802/

Nee ik laat me niet meer misleiden, door niemand niet. En ook niet door het Moluks Historisch Museum(MHM) met haar herdenking in Rotterdam. Totale geschiedenisvervalsing wederom. Want hoe zit het met Amsterdam? Daar kwamen ook de KNIL Ambonezen aan, daar dient ook met een herdenking te komen.Maar goed, het museum zal wel een zak subsidie hebben gekregen en het volgende gedacht te hebben. Een inspanning is voldoende en we verdienen ook nog eens aan de Molukse belangstellenden op deze dag. Want een bedrag van 22,50 euro voor een eigen herdenking, brengt wel weer onderhoudsgelden en of huurgelden op voor het pand in Houten(MHM). Wel slim, echte VOC mentaliteit. Het MHM met al haar netwerken naar de overheid had wel beter haar best mogen doen, met betrekking tot de speciale gast of hoogwaardigheidsbekleder. Let op, ik ben fan van de burgemeester van Rotterdam! Ik vind hem politiek gezien een topper Ahmed Aboutaleb, met een realistische kijk op veel zaken. Hij zit wel bij de PVDA, maar kan net zo goed bij een andere partij zitten. Ik heb hem vorig jaar ook een hand mogen schudden. We hebben een korte doch constructieve  gesprek gehad.Ik zal daar binnenkort op terugkomen in een blog over moslimextremisme.
Ahmed Aboutaleb
Ahmed Aboutaleb
Oekraïne nieuwe project VOC-mentaliteit
Maar het is een soort belediging om een burgemeester voor zoiets te vragen naar de KNIL Ambonezen toe. Een afgevaardigde vanuit het Koningshuis was meer op zijn plaats. Of een minister, niet alle ministers waren gisteren op promotie-tour voor de Oekraïne. Wel lachwekkend om te horen dat we moeten praten over een “buurland”!  Het gaat om de democratie, maar vooral om de handel! VOC mentaliteit boven mensenrechten daar weten wij als Ambonezen(Molukkers) alles van. Daarom stem ik tegen woensdag! Om het VOC mentaliteit te stoppen in andere landen.
OekrNeeTegen
Nieuwe VOC handelsverdrag, en heeft het gewone volk er iets aan?

Maar ik zal deze week ook de voorbereidingen opstarten voor gesprekken over de Molukse kerk maffia als bestuurders en de desbetreffende personen te gaan vervolgen. Want dit moet gestopt worden. Om de Molukse eerste generatie die nog leeft, te beschermen voor deze misdaden. En het behoud van de Molukse kerken veilig te stellen. Maar er zal ook voorbereidingen worden getroffen om richting politiek Den Haag te gaan, want inzake  de “Backpay” ten aanzien van onze eerste generaties  die daar recht op hebben, gaat er de laatste tijd heel veel mis. Dit onderwerp zal ook te volgen zijn via www.maluku4maluku.com

 

Doorzetten
Maluku4Maluku
Leo Reawaruw

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s