Hoop(Indische en Molukse PTSS)

Betrokkenen en of betrokkenheid?

Van Rijn en het Indisch Platform zullen verder overleg voeren over de precieze uitwerking van de regeling. Over een aantal kernpunten is al overeenstemming bereikt. Per rechthebbende zal een bedrag van 25.000 euro netto worden uitgekeerd. In de uitvoering zal maximaal worden aangesloten op reeds beschikbare informatie over de rechthebbenden, omwille van de snelheid en zodat betrokkenen – veelal ouder dan 90 jaar – zo min mogelijk worden belast.

Actions

Ik ben daar geboren!

Hij overleefde als tiener de slag van de Java zee tegen Japan. Na zes uur in het water overleefd te hebben, werd hij naar de Birma spoor gebracht. Hij overleefde het, omdat ook zijn broer daar in het concentratiekamp in Birma was. Zijn broer(KNIL) werkte in de keuken, die zorgde dat hij stiekem extra eten kon krijgen. Drie en half jaar Japanse straffen en slavenarbeid, hij overleefde het allemaal.  Met hem waren er ook Molukse KNIL militairen in Birma. Hij was net voor de oorlog opgeroepen voor zijn dienstplicht in het Nederlands Indisch Gouvernement. In het jaar 1948 ging hij naar zijn officier en diende hij zijn ontslag in, want zijn dienstplicht zat er zeker op. Dat vertelde hij tegen de officier want het was na negen jaar wel genoeg. Zijn naam is Hendrik Hinsbeeck uit Leeuwarden, en zijn broer die woont in Thailand. Ik heb beide mannen voorgedragen voor de “Backpay” . ” Wapenbroeders ” (ook van Ambonezen) die in de KNIL zaten. Laatste keer toen ik hem sprak vroeg hij mij: ” Waarom duurt het nog zo lang, zo jong ben ik niet meer “. Ik vertelde hem dat er uitgezocht moest worden door de Sociale Verzekeringsbank of hij gediend had in de marine vanuit het Nederlands Indisch Gouvernement. Wanneer hij niet via Den Haag had gediend, had hij recht op “Backpay” ! Hij zei: “Ik ben daar geboren, niet in Nederland. Ik heb daar gediend niet vanuit Den Haag”.

Prins Willem-Alexander bij herdenking slag in de Javazee

 

http://www.refdag.nl/achtergrond/koninklijk-huis/prins_willem_alexander_bij_herdenking_slag_in_de_javazee_1_625447

De amateurs van de SVB

Ik heb nog gebeld, de dag erna, over de aanvragen van de broers Hinsbeeck met de Sociale Verzekeringsbank(SVB). Ze wisten het nog niet? Ik vertelde dat zij begin december 2015 aangedragen waren. Ik benadrukte nog dat we praten over mannen waarvan we niet zeker zijn dat ze er de volgende maand nog leven. Want ze hebben gewoonweg een hoge leeftijd. SVB had daar geen enkele medeleven mee! Alhoewel Van Rijn een andere strategie aan iedereen vertelde vorig jaar en afgelopen januari 2016. Hinsbeeck is bekend bij defensie en de SVB, want hij heeft een veteranenpas en een oorlogsuitkering. Werd zelf uitgenodigd door het Koningshuis om herdenkingen bij te wonen, als een van de nog in levend zijnde mannen die de Slag van Java-zee hebben overleefd.

SVB2

 

Het hoeft allemaal niet zo lang te duren. Ik snap niet waarom er zo veel geld verdwijnt in slecht werk leveren, en veel onnodige werkuren draaien. Want de uitvoerende schakel (SVB) binnen de “Backpay” hoeft alleen de mannen vanaf 88 of 89 jaar die nog leven zijn matchen met de betalingen van de pensioenen. Daarnaast moet men de lijsten van KNIL, KST, marine en ambtenaren van het Nederlands Indisch Gouvernement er naast te leggen. Zo kan men de aanvragen binnen maximaal drie weken goed- of afkeuren. Zo bespaart men heel veel verwarring, maar ook spanning bij de aanvragers. Onduidelijkheid geeft veel spanning, en emoties. Maar dat snappen de ambtenaren niet! Zij zitten niet bij de mensen thuis aan de eettafel. Of zij houden geen presentaties en of openbare vergaderingen aan de eerste generatie aan Molukkers, waar ook Indische mensen op afkomen. Daar voelt en ziet men de frustratie, maar ook de hoop dat er eindelijk erkenning komt voor hen allen. Je zal maar zeventig jaar stank voor dank hebben gekregen, terwijl je voor het Koninkrijk der Nederlanden hebt gestreden in een wereldoorlog. En dan nog in al die jaren zien dat Nederlandse ministers en het Koningshuis handen gingen schudden met Sukarno. Sukarno die als eerste ging heulen, en vooral samenwerken, met de Japanse bezetter. Je zal maar Birma en of andere Japanse strafkampen hebben overleefd, omdat je voor de Nederlandse vlag vocht. Je zal maar na zeventig jaar weer heel veel hoop krijgen dat je erkenning krijgt voor je bloed, zweet en vooral tranen!

Birma-spoorlijn-720x449

Schandalige mishandeling geestelijk en lichamelijk

Hinsbeeck is niet de enige die onnodig wacht, ondanks dat alle papieren lijken dat er duidelijkheid dient te komen. Want de eerste aanvragen die wij hebben lopen voor de KNIL militairen van Loupatty(Almelo), Kawardini(Breda) bij de SVB veroorzaken onnodig extra verdriet. Terwijl de verhalen van deze mannen alles hebben om al lang uitbetaald geweest moeten zijn. Loupatty heeft gediend met Ririhena en Tualesa(beiden uit Wierden werden als eerste KNIL Ambonezen uitbetaald).Kawardini werd vader van een zoon op 1 januari 1946, toen hij zijn vrouw ontmoette liep hij al in KNIL uniform. Simpel, een zwangerschap duurt negen maanden. Het peildatum is 15 augustus 1945! Dus beide heren hadden al lang uitbetaald moeten zijn. Nee ze krijgen brieven, en ze moeten zich opnieuw aanmelden dat hoor ik vaak. Maar ze zijn al voorgedragen of aangedragen geweest. Door Maluku4Maluku – Indisch Platform en alle benodigde persoonsgegevens worden dan doorgegeven.

Ik begrijp er niets meer van, u wel? Of willen de overheid via SVB en Pelita de zaak ontmoedigen? Jazeker, Pelita benoem ik ook in dit verhaal. Want hoe kan je nu vertellen aan Indische of Molukse hoogbejaarden, dat ze vaak al geen kans hebben. Omdat het een verhaal van het Indisch Platform is, en dat zij denken dat heel veel mensen kansloos zijn Een Pelita moet gewoonweg de juiste informatie verschaffen, wel subsidie vangen maar geen goede informatie geven? Of is het de zaak bewust vertragen. In de hoop dat niet velen hun terechte claim vanuit de oorlog laten vallen? Maluku4Maluku en mijn persoon zullen er alles aan doen voor de Indische en Molukse gemeenschap dit te voorkomen.

Schandalig is het overlevenden van oorlogen en Japanse strafkampen geestelijk te mishandelen. En door hun leeftijd gaat de geestelijke mishandeling over naar lichamelijke klachten. Maar de vraag moet gesteld worden over Van Rijn(VWS) en de SVB dit wel doorhebben. Het zal toch wel?

Birma-spoorlijn2-720x405

Men blijft maar fouten maken bij de SVB! Informatie wordt er gegeven dat alle kinderen ook een compensatie gaan krijgen op termijn. Of alle weduwen ook recht hebben op “Backpay” wordt er dan ook verteld. Was dit allemaal maar waar! Tijdens een presentatie in Zevenaar werd ik door een maatschappelijk werker uitgemaakt als leugenaar. Want hij had ook met de SVB gebeld, en daar werd het ook verteld dat kinderen en alle weduwen er op termijn recht op hebben. Ik las toen de spelregels van de “Backpay” op einde discussie. Maar de juiste informatie en vooral duidelijkheid is noodzakelijk! Vooral duidelijkheid naar de aanvragers van de “Backpay”.

Foutenfestijn

SVB maakt meer fouten, de eerste zeven mannen die door ons werden voorgedragen zat KNIL veteraan Schaduw(Vaassen) bij. Hij had ook met Ririhena en Tuasela(en Loupatty) in een leger eenheid gezeten. Ik belde toen hoe het zat met zijn aanvraag. Want de veteranen in Wierden kregen bij ontvangst van hun “Backpay”gelijk door dat er velen er niet meer waren, onder ons. Maar ze vertelden mij gelijk hoe zit het met oom Schaduw? Ik heb toen de SVB gebeld over Schaduw. Ze melden na de tweede of derde telefoongesprek dat hij van de lijst was afgehaald. En hij niet in aanmerking kon komen! Ik heb toen het verhaal weer uitgelegd dat alle vier heren met elkaar de oorlog zijn ingegaan. Week later weer gebeld, we moesten wachten. Maar we praten over mannen op leeftijd, mensen van de dag vertelde ik door de telefoon!

WIERDEN – Twee oud KNIL-militairen van Molukse afkomst worden gehuldigd en ontvangen 25.000 euro. Eindelijk de payback, bijzonder moment Maluku4Maluku

Niets mee te maken. We hebben dertien weken de tijd. Belachelijk gewoon. Je krijgt extra informatie, die je kan helpen om het verhaal af te ronden. Hoezo de zaak vertragen? Terwijl er in de pers verschijnt dat de staatssecretaris naar buiten brengt dat er een snelle afhandeling moet komen. Na veel gezeur van mijn kant paar weken achter elkaar, heeft Schaduw eindelijk zijn verdiende “Backpay” gekregen. De impact op het lange wachten van de aanvragers? Daar praat niemand over in Den Haag en of Leiden! Ik nodig dan ook uit deze personen mee te gaan naar presentaties, en of huisbezoeken. Dan krijgen ze hopelijk eens door wat het doet. Dan kunnen ze zelf de pijn van zeventig jaar verdriet voelen. Maar de pijn wordt alleen maar erger door het te lange wachten op de “Backpay”! De personen die via onze kanalen de aanvragen doen? Die beseffen wel zeker of ze tegenover een Japanse militair hebben gestaan, en zij weten heel goed wat een Japanse strafkamp is. Door hun aanvraag naar de SVB door te zetten? Gaan oude wonden weer open, en deze wonden rotten! In dertien weken zijn er weer herbelevingen, en zij werden nooit opgevangen. Post Traumatisch Stress Syndroom(PTSS)? Dat kenden ze nog niet na 1950, maar dat de PTSS weer terug is met de “Backpay” moge duidelijk zijn.

Ik heb enkele weken de SVB niet meer gebeld, want ik ben niet alleen woest. Maar ook gefrustreerd geraakt door de SVB(en Pelita)! Want zij weten niet wat de pijn is van de veteranen en mannen die de Japanse strafkampen hebben overleefd. Anders waren ze niet zo schofterig met hun aanvragen omgegaan.

Ik ben blij dat ik bij echtpaar Hinsbeeck(Leeuwarden) uitgenodigd werd op het feestje van het feit dat zij 60 jaar getrouwd waren. Natuurlijk was de “Backpay” een van de onderwerpen. Kort daarna werd ik gewaarschuwd dat het slecht ging met Hinsbeeck. Ik heb toen gelijk weer SVB gebeld! Hinsbeeck wilde duidelijkheid. Hij wilde niet doodgaan met de gedachte dat hij het niet wist, of hij recht had of niet. Het antwoord van de SVB? Dertien weken! Wat dertien weken? Wat denken jullie wel? Dat ik misbruik wil maken? Ik bel niets voor niets! We gaan hier niet over liegen! Na een week weer gebeld. Maar keihard de deksel op de neus, geen rekening houden met veteranen of overlevende van de Birma-spoorlijn. Beseft de SVB wel over wat voor mensen we praten? Het zijn geen gelukszoekers, en of asielzoekers!

Hinsbeeck1.png

 

Tijd om samen te werken en samen sterker te staan

Hinsbeeck? Die had ik op 10 december 2015 doorgegeven en of voorgedragen. Hij werd geboren op 30 april 1921 in Bondowoso(Nederlands Indisch Gouvernement) en overleed op 7 maart 2016. Niet wetende of hij recht had op “Backpay” er zijn niet meer veel overlevenden zoals hij, ik hoop niet dat deze moedige mannen het zelfde lot te wachten staat. Want na zeventig jaar alle wonden weer open, en weer in een oorlogstrauma belanden(PTSS) en geen duidelijkheid krijgen van de Nederlandse overheid? Is dat niet een vorm van opnieuw deze mensen in een oorlogskamp doen? Ik heb extra bedankkaarten van de crematie meegenomen. Ik zal ze verzenden vandaag naar de SVB, en staatssecretaris Van Rijn. Kunnen ze hierover vergaderen, en het kaartje inlijsten en ophangen in de kantine. Hopend dat een ieder beseft waar ze mee bezig zijn binnen het verhaal van de Indische en Molukse(Ambonezen) oorlogsverdriet. Op de dag van de crematie van Hinsbeeck, was een dag van te voren bekend geworden dat zijn broer wel de “Backpay” ingediend via Maluku4Maluku was goedgekeurd. Hoe bizar kan het zijn? Dus de ene broer keur je goed? En de andere laat je op zijn sterfbed in ongewisse?

Ik hoop dat de Indische en Molukse gemeenschap ook nu daadwerkelijk gaat beseffen dat we met elkaar meer moeten gaan verbinden. Zodat we samen sterker staan. Want de eerste ronde “Backpay” is aan de gang. Maar er gaan nog meer rondes volgen. Ik hoop dat binnen het Indisch Platform ook deze verhalen bekend zijn, en dat zij in de contacten naar de overheid voor deze mensen eens hun tanden laten zien. Emotie mag, en boosheid is een vorm van communicatie. En is in de “Backpay” met deze nieuwe elementen die ik nu opschrijf meer dan terecht!

Hinsbeeck2

Ik zal met de werk(actie) groep Maluku4Maluku plannen uitwerken om de 65 jaar herdenkingsjaar met het 70 jaar “Backpay” te gaan vermengen met gezamenlijke herdenkingen of vieringen. Om de banden inniger te maken, op dat zij en wij niet vergeten.

 

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s