Hoop(Veteranen ervaren nog last van Japan)

Veteranen in jouw eigen spiegel

Acht maanden geleden ging er een schok door de Molukse en Indische gemeenschap in Nederland, er was een mijlpaal bereikt na zeventig jaar. De regeling die door het Indisch Platform(IP) naar binnen was gehaald moest deze mijlpaal zijn, en ook worden. Na negentien jaar onderhandelen was er een eenmalige uitkering “Backpay” boven water getoverd. Staatsecretaris M. van Rijn, en de voorzitter van het IP Silfraire waren de vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en het IP, die ons het blijde nieuws mocht komen vertellen in de pers. De regeling hield een eenmalige netto-uitkering in voor vergeten veteranen en staatsambtenaren die in de Tweede Wereldoorlog niet uitbetaald waren. Dit zou een bedrag van 25.000 euro netto zijn per persoon, er was zelfs geld voor gereserveerd. Een fooitje waar wij allen blij mee moesten zijn? Ik zeg als activist en of opiniemaker: Jazeker! Want men moet het zien als begin van een erkenning, maar daarna moeten we doorgaan voor totale erkenning. Maar ook naar een betere regeling voor de weduwen en of nabestaanden van de personen die recht hadden op de “Backpay”. De volgende stap zal daarna moeten zijn een totale erkenning voor alle bevolkingsgroepen die slachtoffer zijn geworden vanaf de periode 1940 tot laat maar afronden naar het jaar 1970 binnen de kwestie Nederlands Indië.

Japan5
Japan hongerde buiten de strafkampen “trouwe” Molukkers uit!

 

Indisch Platform(IP) was in werking gesteld door ene premier Ruud Lubbers, die ook een dubbele agenda bezat want hij moest de belangen van het grote bedrijf Hollandia Kloos verdedigen. Hollandia Kloos, die deden en doen veel zaken in het oude Nederlands Indisch Gouvernement of te wel Indonesië. Het was belangrijk twintig jaar geleden om de bevolkingsgroepen die uit het Nederlands Indisch Gouvernement kwamen hier in Nederland, dom en stil te houden. De Indische gemeenschap kreeg haar Indisch Platform, was voor elke bevolkingsgroep uit het Nederlands Indië. Maar er was geen enkele stoel gereserveerd voor mensen uit Papua, Timor of de Molukken. Wat ook wel iets heel vreemd was.

Hoe denkt Adriaan Dis hier over?

http://vara.nl/media/358315

 

Was dat opzet van Lubbers? Zo konden heel veel grote bedrijven met de Nederlandse VOC mentaliteit door blijven handelen met diverse partijen, zonder in het thuisfront lastige vragen en protesten te krijgen. We werden met zijn allen op een dwaalspoor gezet. Of te wel aan een lijntje gehouden. Vooral de mannen binnen het IP, die om de zoveel weken naar Den Haag mochten, en koffie of thee kregen voorgeschoteld. Men liet zich inpakken, en kwam niet meer los van het geknuffel. Het was natuurlijk heel interessant om op een verjaardag te kunnen melden, dat je met een lid van de Nederlandse regering aan het overleggen was. Maar wat het doel was? Dat werd door al dat geknuffel en slijmwerk weleens vergeten. Want velen van Molukse en Indische mensen die de laatste wereldoorlog hebben meegemaakt, werden door alles vergeten. De een na de andere overleed, en maar een klein aantal komt nu pas in aanmerking voor de “Backpay”. En jazeker meer dan vijfentachtig procent is al overleden. Ik kom nu in het bijzonder ook Indische mensen tegen de laatste half jaar, die niet veel goeds over het IP vertellen. Ik verdedigde het IP dan, want het is niet zo makkelijk iets bij de Nederlandse overheid weg te halen. Vooral niet wanneer je de Nederlandse Staat in haar eigen spiegel moet laten kijken. Maar nu acht maanden verder ben ik er wel anders over gaan nadenken. Want na november heeft het IP zich niet meer laten zien aan het front. Heeft het IP in het bijzonder de voorzitter Silfraire zich wel bezig gehouden met de afhandeling van de “Backpay”? Maar ik ben er nu ook achter gekomen dat de voorzitter belangen heeft verdedigd van Japanse groeperingen, wel vreemd. Daarnaast is Delhaye Sifraire van zijn moeders kant vol Japan, hoe vreemder kan het worden? Want hebben Molukkers en Indische mensen niet geleden onder het Japanse juk. Japan had destijds een bloedhekel aan de Ambonezen(Molukkers) en voerden zelfs een zwaar regime op de Molukse eilanden uit. Er zijn bewust Molukse gemeenschappen uitgehongerd door de Jappen. Let wel die zaten niet in een Japans strafkamp! Hoe kan een dergelijk persoon onze belangen goed blijven verdedigen? Hij heeft zelfs Japans bloed, heeft hij dat doorgekregen dat hij Molukkers moet haten? Want hij praat steeds over “die Molukkers”! Of zit hij er ook met een dubbele agenda? Er werd ons verteld door alle partijen dat er zo wie zo elfhonderd veteranen en staatsambtenaren de “Backpay” zouden gaan krijgen. Dit vertelde Silfraire en Van Rijn, maar ik vertel u nu allen dat dit getal nooit gehaald gaat worden.

KNIL = vergeten veteranen

Juiste vertegenwoordiging en afspiegeling?

IPvoorzitter2016
Japanse (s)pion – Silfraire

Mijn eerste contacten met het IP waren goed, er zitten ook een paar goede mensen bij het IP. Met deze personen heb ik en Maluku4Maluku goed samengewerkt. We hebben elkaar ook al ontmoet, en hebben regelmatig contact met elkaar. De samenwerking zal tussen deze personen, dan ook gewoon door blijven gaan, vooral Anton te Meij schat ik heel hoog in. Maluku4Maluku en dat netwerk hebben zelfs gezamenlijke projecten in de wacht staan. Maluku4Maluku zal daar wel een leidende rol in spelen, omdat wij met een kleinere en fanatiekere werkgroep actief zijn. Die niet eerst met een kleine dertig man(van de Pasar Malam onder andere) moet overleggen. Ik heb in november de vraag gesteld aan het IP waarom er eigenlijk geen Molukse organisatie in het IP zitting had. Daar konden ze geen antwoord op geven op dat moment. Ik haakte er toen gelijk op in, en vertelde hun dat wij als Maluku4Maluku opkwamen voor de eerste generatie(en vooral hun KNIL rechten) Molukkers in Nederland. En naar mijn mening moet het zo zijn, wanneer je over een bepaalde bevolkingsgroep spreekt? Dat moeten er ook vertegenwoordigers( die dezelfde doelstellingen nastreven) van deze bevolkingsgroep daar aan de tafel zitten. Het kan nooit zijn dat het Indisch Platform uit Friezen en Limburgers en Zeeuwen bestaan, en dat er geen enkele Indische vertegenwoordiger erbij zit. Of is dat een rare denkwijze? Binnen het Indisch Platform zitten er zelfs ondernemers in die actief zijn op enkele Pasar Malam, wel goed maar wat de toegevoegde waarde daarvan is? Op zich geen probleem, maar dan kan er met gemak ook wel paar stoelen bijgezet worden voor een Molukse afvaardiging, of zie ik dit verkeerd? Ik moest me maar schriftelijk aanmelden werd mij verteld, dit heb ik dan ook gedaan. Want Maluku4Maluku heeft dezelfde strijdpunten of doelen als het IP. Zoals ik al eerder schreef in blogs kunnen we elkaar alleen maar versterken. En omdat de Molukse bevolkingsgroep zich nog vasthoud aan de militaire ereschulden tot aan de vierde generatie, kan men ook in de basis alles gaan verjongen. Maar ook door de samenstelling te verbreden en te verjongen wordt men sterker vooral omdat men andere media-kanalen(beter beheerst zoals Facebook, Twitter en of Instagram). Meningen tegenwoordig en vooral de publieke opinie wordt op de nieuwe media-kanalen gevormd. Daar geen bereik? Dan is jouw zaak die je wilt behartigen minder sterk. Zelfs politiek Den Haag, en de Nederlandse overheid maakt er gebruik van. Dat het IP dit niet goed genoeg doet de laatste tien jaar, is me nu wel duidelijk geworden. Want veel van mijn Indische vrienden wisten niet beter dat ze niet meer bestonden. Maar dat mag het probleem niet zijn, zeg ik dan wel tegen mijn Indische vrienden. Wel wanneer men contact met hen opzoekt, en geen antwoord krijgt. Dat is dan wel heel bezwaarlijk. Maluku4Maluku heeft zonder arrogant te klinken de “Backpay” voor Molukkers en Indische mensen levendig gehouden op het sociale media, dit valt niet te ontkennen. En is een belangrijke speler geworden binnen deze kwestie die ons allen bezig houdt, ook wij krijgen geen antwoord op onze vragen die wij stellen aan de voorzitter van het Indisch Platform. Het toetreden van Maluku4Maluku ter versterking en ondersteuning van gezamenlijke doelstellingen wordt ontweken door Silfraire. Terwijl er binnen het Indisch Platform een stroming bestaat om liever gisteren dan morgen het bekend te maken, dat wij officieel zijn toegetreden.

Japan4
Japanse pion nog actief?

Alles loopt soepel…

Maluku4Maluku heeft geen zin meer om te wachten op wie dan ook. Waarom niet? Omdat wij de binnen de “Backpay” opkomen voor de belangen van personen boven de negentig jaar. Dat zijn mensen van de dag! Niemand kan garanderen of ze er nog over een maand zijn. Daarom is haast geboden, om iedereen te waarschuwen. Maar wij als nazaten van veteranen en staatsambtenaren die weigerden te heulen met de Japanse bezetter, dienen ook onze eigen verantwoording te gaan pakken. Wij met zijn allen dienen een signaal af te geven aan niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook aan de Nederlandse maatschappij, dat het nu wel genoeg is geweest. De Nederlandse overheid hebben onze veteranen en ambtenaren al meer dan vijfenzeventig jaar constant messen in de rug gestoken. Maar nu ze meer dan negentig jaar zijn, wederom een dolksteek uit te delen aan onze hoogbejaarden pikken wij niet! Het vertrouwen in de voorzitter van het Indisch Platform, Delhaye Silfraire hebben wij totaal verloren. Niet alleen omdat hij niet met duidelijke antwoorden komt ten aanzien van onze toetreding binnen het IP. Maar vooral omdat hij zich helemaal niet bemoeit met het leed wat hoogbejaarde Molukse en Indische mensen nu de afgelopen acht maanden moeten ondergaan. Een voorzitter of president dient voorop in de strijd te gaan, vooral nu we spreken over het binnenhalen van vooral erkenning voor hoogbejaarden. Wanneer je dit niet doet in zulke functies, is jouw titel of functie geen knip waard. En laat jezelf merken dat je niet dezelfde agenda dient, behalve die van jouw eigen eer en glorie als persoon.

Zoals eerder geschreven heeft iedereen wel door, dat men trauma’s vanuit de oorlogen weer openhaalt bij Molukse en Indische families? Wanneer men dit niet snapt? Zal ik de term PTSS maar gebruiken mogelijk opent dan de ogen voor een ieder. Want we spreken over Nederlandse veteranen die vergeten worden. Daar kan de reclamecampagne waar je nu mee doodgegooid op radio en tv wel wat meer aandacht aan schenken. Want we praten over vergeten veteranen!

Vergeten veteranen zie je niet in de reclame:

 

 

De conclusie die wij durven te trekken na veel gesprekken met families die aanvragen hebben gedaan, is dat het totaal misgaat met het toekennen van de “Backpay”! Dit mag niet doorgaan, ik zal dan ook vanavond bekend maken in een volgende blog hoe wij tot deze conclusie zijn gekomen.

Maar ik wens eerst een ieder te waarschuwen voor de voorzitter van het Indisch Platform, die keihard en volop het volgende beweert! “De samenwerking tussen het Indisch Platform en Sociale Verzekeringsbank verloopt soepel ten aanzien van de “Backpay”, er is geen reden tot paniek.” Silfraire mag dit gaan herhalen bij alle Molukse en Indische families wanneer hij eens bij hen allen op huisbezoek gaat. Moet die wel van zijn luie stoel afkomen! Want veel families zitten na maanden nog steeds in onzekerheid, en veel families hebben hun aanvragen zien stranden. Op basis van zogenaamd gedegen informatie van de NIOD? NIOD in de kwestie “Backpay” is veelal gebakken lucht, maar daar kom ik vandaag op terug!

Maak jij het verschil morgen?

KNIL vergeten veteranen vluchtelingen?

 

 

Ik vraag mezelf af of Silfraire zelf veteraan is geweest, want een veteraan flikt dit niet! Een veteraan komt op voor andere veteranen, vooral wanneer de veteraan voor het zelfde land heeft gediend. Of heeft hij voor Japan in het leger gezeten, dat zou ook zo maar kunnen toch? De vraag moet ook gesteld worden of er binnen het Indisch Platform wel veteranen zitten. Want we praten binnen de regeling over veteranen. Of zie ik dit wederom verkeerd?

WitteAnjer
Dus wanneer je kunt? Kom zaterdag naar Den Haag! Naar het Indië monument op 12.30 uur en leg daar als nazaat van Molukse en Indische veteranen(en staatsambtenaar) een bloem ter ere van hen die weigerden te heulen met de Japanse bezetter. Laat zien dat je geen nazaat bent van een allochtoon, of gelukzoeker of vluchteling. Maar dat je op veteranendag jou (voor)ouders gaat eren, de eer die ze nog steeds ontnomen wordt. Neem een foto van je (groot)ouders mee, en leg een bloem ter ere van hen allen. Of draag een militair ereteken van hun. Heb jezelf in onder de krijgstucht gezeten? Draag je militaire tekens op veteranendag voor onze vergeten veteranen(en ambtenaren), die recht hebben op “backpay”. Kom naar Den Haag op veteranendag, en maak het verschil! Of deel dit bericht! Druk op delen onder dit bericht op jouw Facebook! Of gebruik je Twitter om dit te verspreiden. Na de bloemlegging is een ieder welkom om het programma te volgen in de binnenstad van Den Haag ten aanzien van Nationale Veteranendag. Waar wij een plekje voor vrijmaken om stil te staan voor onze vergeten veteranen.

Maluku4Maluku
L.P. Reawaruw
Twitter @Reawaruw

Meld je aan en of deel op jouw Facebook:
https://www.facebook.com/events/1154176871322552/

Vet2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s