Hoop(oorlogshelden komen om in moeras)

Het moeras

Hieronder maak ik zaken bekend die niet stroken naar de richtlijnen in de regeling “Backpay”. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de voorzitter Silfraire Delhaye van het Indisch Platform(IP) tegenover de pers durft te verklaren dat alles soepel verloopt. En dat er geen vuiltje aan de lucht is ten aanzien van de aanvragers. Ik roep dan ook de Indische gemeenschap en ook het Indisch Platform hier tegen op te staan. Want ook veel Indische aanvragen belanden in de prullenbak. Wij als Maluku4Maluku verklaren het tegenovergestelde, de afhandeling van de “Backpay” verloopt totaal verkeerd. Dit voor Molukse en Indische mensen die de aanvraag hebben gedaan, zij allen belanden in een moeras. Aanvraag op hun recht op erkenning op hun salaris uitbetaling vanuit de periode tijdens de bezetting van Japan in Nederlands Indië. De huidige voorzitter van het IP Silfraire Delhaye kunnen wij niet meer serieus nemen.

Peggy Stein
Peggy Stein

Binnen het IP zijn er gelukkig nog genoeg personen, die wel degelijk op de hoogte zijn van de negatieve ontwikkelingen die wij van dichtbij mee hebben moeten maken. Daar hebben wij nog de volste vertrouwen in, met name Peggy Stein waarmee wij vanaf het begin een goede samenwerking mee hebben. Peggy Stein heeft onze werkgroep binnen de officiële kanalen gebracht als zijnde van de Molukse vertegenwoordigers binnen de “Backpay”.

Het getal van elfhonderd

Wij zijn in bespreking in het kantoor van de Sociale Verzekerings Bank(SVB) in Leiden gegaan zes weken geleden, met de volgende personen Nona Salakory, Marjet Kawarnidi, Tim Notenboom en Tjalie De Fretes.(Afgelopen vrijdag is er een tweede bespreking geweest die werd bijgewoond door Roy Loupatty uit Almelo, als externe adviseur voor ons werd Ton te Meij uit Amstelveen toegevoegd aan de delegatie) Wij werden ontvangen door de heren Andre Kuipers en Martin Nieuwenhuizen(directeur SVB) zijn de volgende punten opgevallen. Negatief opgevallen in de zin dat deze informatie die men ons gaf dwars indruist met betrekking tot de “Backpay”. Dus we spreken helemaal niet over het soepel verlopen van en voor de aanvragers van de “Backpay”. Deze regeling is aangenomen door de Nederlandse regering en Tweede Kamer, en is zelfs gepubliceerd geweest in de Staatscourant. De SVB hanteert een eigen handelswijze ondanks de regeling die in de Staatscourant stond afgedrukt, zodat men geld kan besparen op de ingeschatte 1100 aanvragen. Het aantal 1100 werd door staatssecretaris in de pers gebracht als zijnde het aantal van rechthebbenden voor en van de “Backpay”! Dat getal is gebaseerd op gedegen onderzoek die ook door de SVB werd ondersteund(of zelfs is uitgezocht) in voorafgaande jaren.

– SVB verklaart dat men na de dertien weken, nog een vier weken er aan kan vastplakken om de aanvraag goed af te handelen. Van Rijn verklaarde dat haast is geboden, omdat dit mensen zijn van boven de 90 jaar. En niemand kan verzekeren of ze er over een paar maanden nog in leven zijn. In de regelgeving praat men alleen over dertien weken!

– SVB verklaart dat bij buitenlandse aanvragen voor backpay de Nederlandse ambassade ingeschakeld zal gaan worden. Omdat men de identiteit moet kunnen garanderen, dit vooral voor aanvraag vanaf de Molukken. Deze zijn door ons gedaan op dit moment drie aanvragen. Wij hebben binnen de aanvragen vanaf Ambon, alle benodigde papieren verzonden(inclusief ID)naar SVB. De verklaring dat de ambassade op onderzoek gaat in het buitenland is niet waar! Ten eerste hebben wij naar Ambon gebeld, er is niemand op huisbezoek geweest. Ten tweede wij hebben een aanvraag ingediend van en voor een Indische KNIL militair in Thailand. Deze Indische man heeft geen huisbezoek gehad, maar wel zijn backpay uitbetaald gekregen. Wij hebben zijn aanvraag op dezelfde wijze ingestuurd als de drie aanvragen vanaf Ambon. Aanvragen vanuit de Verenigde Staten zijn allemaal goedgekeurd zonder huisbezoeken, mogelijk wil men voorkomen dat er hogere claims komen vanuit de VS. Omdat daar een hogere cultuur bestaat in het opeisen van claims. Want men moet beseffen dat een aanvraag ten aanzien van backpay, een soort claim is!

– SVB verklaart dat kleine vierduizend aanvragen heeft gehad in begin dit jaar. En ze hebben naar aanleiding van het vergelijken van bepaalde lijsten heel veel afgekeurd. Maar welke lijsten? Want niet alle lijsten zijn meer te vinden. Met de wetenschap dat men er vanuit gaat dat niet meer dan 550 tot 600 mensen uitbetaald gaat worden. Is de verhouding totaal zoek. In de wetenschap dat men oude oorlogswonden weer openhaalt bij hoogbejaarden, hebben zij dan geen recht op een gedegen onderzoek van hun aanvraag?

Japan8

Het archief is verdwenen

KNIL lijsten? Het KNIL archief(Veteraneninstituut) met betrekking tot Molukkers blijkt niet meer te bestaan! De Nederlandse overheid heeft in de jaren tachtig en of begin jaren negentig van de vorige eeuw alles vernietigd! Ook zijn er aanwijzingen en verklaringen dat er bijna niets is meegekomen vanuit het KNIL met betrekking tot informatie van militairen voor het jaar 1943. Daarom is het verklaarbaar dat veel Molukse KNIL militairen geen KNIL pensioen hebben gehad. Vorig jaar bezocht ik een KNIL veteraan in Elst, heb dit gefilmd. Zijn zoon doet de uitspraak: “Ze konden zijn gegevens niet meer vinden!”

Kijk dit na op Youtube:

Vanaf minuut 5.50

Het nationaal archief

Een familie die een aanvraag heeft gedaan via ons voor hun vader aangaande “Backpay” is doorgegaan met onderzoek. Omdat de SVB beweert dat er NIOD dossier over hem is. Zij zijn naar het Nationaal Archief gegaan, daar hebben ze medewerking verleent aan de familie. Er blijkt niets meer te vinden zijn, behalve de lijst met passagiersgegevens van 65 jaar geleden. De schoonzoon van veteraan Kawarnidi, Tim Notenboom uit Oss heeft dit gedaan. De overtocht naar Nederland in twaalf transportboten is er te vinden, meer niet! Op welke gegevens baseert SVB en NIOD nu alles op? Men wordt ons nu verteld dat er bij de ABP in Heerlen een archief is, maar is dit wel zo? Wij hebben ook een bezoek gedaan paar maanden geleden bij het Veteraneninstituut in Doorn. Daar werden we ontvangen door de directeur Frank Marcus. Hij verbaasde zich over het feit dat er nu ineens tiental aanvragen waren van KNIL Molukkers, dit voor veteranenstatus. Die door ons ingediend waren. Maar later wist hij ons te vertellen dat het oorlogsarchief van de KNIL Molukkers is vernietigd!

TransportKNIL

Vijfentwintig cent per dag

Er wordt nu door SVB ook ineens gesproken dat men personen die landwachters of veldwachters waren die ook gaan uitbetalen. Veel Molukkers werden als tieners ingezet ook voor dat werk, later stapten ze over naar de KNIL . Het kan dus naar mijn mening ook gebeurd zijn dat zij oorlogsactiviteiten hebben meegemaakt, en na de doorstroming naar de KNIL dit ook ervaren als oorlogstijd. Dit is ook zo! Maar de regelgeving sluit dit uit binnen de “Backpay”! Nu wordt ineens verteld door SVB dat ze een aanvraag hebben van zo’n persoon en men kon daarin zijn archief vinden dat er een betaling is geweest. Van 25 cent per dag. Dit gaat betekenen dat deze persoon uitbetaald gaat worden! Maar hoe zit het dan met alle Molukse tieners die dit ook hebben gedaan, als uitkijk of veldwachter of tolk? SVB vaart een eigen koers! Ondanks dat hun opdrachten anders zijn. Ik zie veel Molukse aanvragen stranden op dit moment. Dat komt omdat men spreekt over verzekeringen en banken, die willen nooit 100% uitbetalen.

indie-pamflet04

Wij gaan na een inventarisatie-ronde binnen onze aanvragers, een ieder oproepen bij afkeuring in beroep te gaan. Wij zullen ze begeleiden hier in, maar de bewijslast moet nu maar van defensie komen. En de zin dat SVB na gedegen onderzoek tot de conclusie is gekomen in samenwerking met het NIOD is een farce. Laten ze maar voortaan, en na bezwaarschrift maar komen met een uitgebreidere bewijsvoering. Zo niet? Uitbetalen!

IPvoorzitter2016
Japanse (s)pion – Silfraire Delhaye

 

Het riekt naar een bezuinigingsronde want wanneer het zo doorgaat? Hoeft men geen meer dan 500 aanvragers uit te betalen! Een bank of verzekeringsmaatschappij zal hier altijd blij mee zijn. En haar managers een bonus geven, zo gaat dat in het bedrijfsleven. Zou dit ook gebeuren bij de SVB? Zou dit dan de bedoeling zijn van staatssecretaris Martin van Rijn?

SVB moet maar met bewijslast komen! Nu wordt er warempel verteld u moet getuigen bereid verklaren om verklaringen te schrijven. Hoe zot kan dit zijn? Want velen zijn er niet meer. De staatsecretaris Van Rijn bevestigde dit steeds het zijn mensen van de dag, met een hoge leeftijd van meer dan 90 jaar. De ambtenaren van de SVB kan het geen reet schelen, zij weten niet hoe onze ouders(ook Indische mensen) zich gevoeld hebben. Zij beseffen ook niet dat wij geen nazaten zijn van allochtonen, en of gelukzoekers of vluchtelingen. Maar…nog erger…zij beseffen niet dat de backpay alle oorlogswonden en trauma’s terug hebben gebracht in Molukse en Indische gezinnen. De grote vraag is hoe de Tweede kamerleden die met Van Rijn in overleg zijn, en die heel emotioneel waren tijdens de laatste vergadering in januari 2016, gaan reageren. Ik heb via het internet Algemeen Overleg Commissie VWS gezien op donderdag 14 januari 2016. Worden wij met zijn allen, inclusief de Tweede Kamerleden en Van Rijn nu niet een loer gedraaid? Dit alles om een bezuinigingsronde door te voeren, en allemaal over de ruggen hoogbejaarden die men als oorlogshelden dient te bestempelen. Of vergis ik mij in mijn eentje?

Is mijn stem? Jouw stem?

Binnen een week zal ik bekend maken hoe wij als Maluku4Maluku de stap gaan zetten voor de militaire(achterstallige) pensioen! Deze strijd zal ingezet worden voor alle veteranen die nog in leven zijn van de KNIL. Maar ook voor alle weduwen van KNIL veteranen. Wij zullen de strijd oppakken tegen dit onrecht wat hun al jaren is aangedaan. Steun ons ook daarin! En wordt lid van onze groep op Facebook:

https://www.facebook.com/groups/320559987970070/

Of like onze pagina op Facebook:

https://www.facebook.com/Maluku4Maluku-1058619767493195/

Zet jezelf aanwezig om ons te steunen en of kom op maandag 15 augustus naar de eerste Molukse en Indische herdenking bij het Indisch Monument:

https://www.facebook.com/events/710753375754918/

Ben je met de stelling eens dat Molukse en Indische aanvragers voor de “Backpay” omkomen in het moeras van de SVB? Druk op delen, zodat de boodschap meer bereik krijgt in Nederland.

Maluku4Maluku
Leo Reawaruw


Twitter @Reawaruw

seems-impossible

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s