Hoop( voor 36 KNIL veteranen en 66 weduwen van veteranen, wie volgt? )

In oktober 2015 beloofde ik KNIL veteranen en hun weduwen in de Molukse wijk Wierden strijd, strijd om hun KNIL (pensioen)rechten aan te gaan vechten. Na Wierden volgden meer Molukse woonwijken. Velen geloofden er niet in. Ik was een fantast, een onruststoker, en werkte zelfs voor de Nederlandse overheid. Vele geluiden van kritiek, geruchten en leugens over mijn persoon. Nu nog niet eens een jaar verder, ik ben niet meer alleen.

WIERDEN – Twee oud KNIL-militairen van Molukse afkomst worden gehuldigd en ontvangen 25.000 euro. Eindelijk de payback, bijzonder moment Maluku4Maluku! Ririhena & Tuasela de eerste Molukse “backpay” ontvangers

 

 

Hun gegevens zijn onvindbaar! Ook in “Backpay” ! Kijk vooral naar het einde van de film!

Maar ben met meerdere personen actief binnen de werkgroep Maluku4Maluku. Doelstellingen waren en zijn nog steeds veteranenstatus(er zijn nog nooit zoveel aanmeldingen geweest bij de Veteraneninstituut voor Molukse veteranen), backpay(nog niet alles verloopt zoals het hoort, maar het wachten nu is op de eerste betalingen voor veteranen op Maluku) en militaire pensioenen voor alle KNIL militairen en de weduwen van de veteranen. We hebben stappen gemaakt naar erkenning voor de “eerste generatie”! Nu staan er links en rechts ook ineens (Molukse) organisaties of personen op, die menen plotseling ook een rol te kunnen spelen. Maar waarvoor? Weer voor hun eigen eer en roem? Of willen ze weer geld verdienen aan onze ouderen? Wanneer ze nu echt een meerwaarde kunnen zijn? Ik ben klaar met zulke personen en of organisaties.

Bapah Schaduw - Vaassen
Hij heeft een Nederlandse achternaam en werd opgedragen op de leeftijd van zeventien onder de wapenen te gaan. Want Nederland ging in oorlog! En toch eerst afgewezen voor “backpay”! Aanhouder wint. Oom Schaduw(RIP)heeft backpay en veteranenstatus mogen ontvangen voor zijn dood.

Tien maanden verder kondig ik een ieder aan, dat we het volgende gaan doen. Dat is de volgende stap gaan maken voor onze “eerste generatie” en onze samenleving in totaliteit! Er zijn mannen van de eerste generatie die ik heb gesproken in het jaar 2015 die het niet meer mee gaan maken. Want zij zijn helaas overleden. Zij weten van boven dat onze werkgroep Maluku4Maluku woord houdt, en de strijdbijl oppakt ook voor al de mensen van de “eerste generatie” want de erkenning zal er moeten komen.

 

OrangTua13
KNIL veteranen en weduwen van veteranen. Wachtend op vereffening ereschulden.

Ik hoop dat alle kinderen en kleinkinderen van de KNIL veteranen (ook van die er niet meer zijn), ons massaal gaan ondersteunen. Want postuum verdienen hun ouders en grootouders erkenning. De erkenning dat wij allen hier kwamen niet als vluchtelingen of gelukzoekers, maar als trouwe bondgenoten en wapenbroeders van de Nederlandse strijdkrachten en Staat. Deze erkenning weegt niet op tegen welk geldbedrag dan ook! Met deze erkenning in al haar facetten onderscheiden wij ons in Nederland 2016, en in de toekomst. Het onbegrip die nu is ontstaan over een stuk die in de NRC stond is een duidelijk bewijs, dat wij als Molukse samenleving zelf ons moeten gaan onderscheiden van alles en iedereen. Het antwoord? De ereschulden en rechten van onze “eerste generatie” moeten bevochten worden, zij zijn te oud. Het is onze verplichting als tweede en derde generatie dit voor hun op te gaan halen. We moeten stoppen met zielig doen!

Mama Jo Souisa
Weduwe van Korps Speciale Troepen, voorloper van Korps Commando Troepen en Korps Mariniers, wacht nog steeds op militair pensioen

Voor tijdelijk verblijf naar Nederland opgevangen nog minder dan vluchtelingen en gelukzoekers, in oude concentratiekampen. #VergetenVeteranen

De laatste negen maanden hebben wij contacten gelegd met Indische / Nederlandse organisaties(Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp de bedenkers van het plan “Backpay”) en of personen zoals Peggy Stein en Ton te Meij die ook zeer actief zijn naar erkenning binnen Indische kwesties.

IMG_5981
Tjallie de Fretes / Ton te Meij & Peggy Stein – Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp

 

De erkenning die zij nastreven is gelijk aan de onze, daarom zullen we door blijven gaan met elkaar. Want hun strijd is onze strijd, en onze strijd is hun strijd. Ik ben weer terug gegaan naar Wierden, om weer een uitleg te geven.

Bidden3
Bid en werk!

Maluku4Maluku kondigt een megaclaim op KNIL pensioenrechten, voor onze Molukse eerste generatie. Maar…… Maluku4Maluku staat ook klaar voor Indische mensen, tevens ook voor mensen uit Manado, en Papua Nieuw-Guinea.

Scroll naar minuut 13 voor verslag van RTV Oost

http://www.rtvoost.nl/tv/uitzending.aspx?uid=396874&_ga=1.82344278.1757963334.1471506412&_ga=1.239087363.1600648105.1471770136

Deel dit bericht op Facebook en of Twitter om iedereen wakker te schudden, waaronder de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer en alle politieke partijen. Dat het tijd is om de erkenning eindelijk te geven, en zo een deel van de ereschulden in te lossen. Lees hieronder email/brief naar ABP Defensie!

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

ABP Bijzondere Regelingen Defensie

Postbus 4490

6401 CZ Heerlen

Bestuursvoorzitter Mevr. C. Wortmann-Kool

Per email contactformulier ABP

Leeuwarden, 24 augustus 2016

L.S.,

Hierbij wensen wij als werkgroep Maluku4Maluku voor de nu nog in leven zijnde Molukse KNIL militairen die in 1951 hier op dienstbevel kwamen, voor een tijdelijk verblijf, hun militair pensioen op te eisen. Wanneer deze militairen niet meer in leven zijn, claimen wij namens de weduwen hun pensioenerfrecht op .

Op basis van de regeling die door de Koninklijke Landmacht Afwikkelingscommando Nederlandse Rayons in Indonesië in Djakarta op 2 februari 1951 claimen wij dit pensioenrecht op. Deze regeling behoudt ook het volgende in:

Voorts gelden hiertoe de volgende bepalingen: Op de dag van embarkatie worden allen op pensioen c.q. wachtgeld gezet.

Dit alles is ondertekend door de Luitenant-Kolonel J.G. Smit als waarnemend Chef Staf, bij u moet deze regeling bekend zijn.

De hoogte is een bedrag van op dit moment € 340 per maand per direct te betalen. Dit bedrag is een voorlopig een, omdat wij nog geen indexering hier op hebben losgelaten. Wij komen op dit bedrag naar aanleiding van een uitspraak van een rechter in arrondissement Zwolle, gedaan in het jaar 1967. Een Nederlandse rechter sprak uit dat de Nederlandse Staat een bedrag van 680 Nederlandse guldens maandelijks moest uitbetalen aan S. Sahetapy uit Nijverdal. Dit omdat Sahetapy zijn militair KNIL pensioen opeiste, maar in het zelfde jaar heeft er ook een KNIL weduwe van Molukse afkomst J. S. Talahaturuson ook een rechtszaak aangespannen. De rechtszaak had dezelfde inzet en dat was een KNIL militair pensioen voor weduwen. Deze is ook gewonnen door de eiseres.

 Op basis van de regeling die binnen het KNIL dienstbevel te vinden is, en de juridische prudentie eisen wij namens de nu nog in leven zijnde zogenaamde Molukse “eerste generatie” of te wel KNIL veteranen hun pensioenrechten met onmiddellijke ingang op. Wij zenden als bijlage de eerste lijst van namen die wij als Maluku4Maluku vertegenwoordigen in dit onderwerp. Wij verwachten binnen twee weken een bevredigend antwoord hierop schriftelijk. Maar mailen u alvast zodat u volgens uw richtlijnen ons binnen twee werkdagen moet gaan antwoorden. Wij zenden ook alle bankgegevens mee, zodat u alvast over kan gaan tot de eerste betalingen.

Wij als Maluku4Maluku zijn nog druk bezig deze lijst uit te breiden, want wij weten dat er nog meer van “onze eerste generatie” in leven zijn. Ook zullen wij weer langs Molukse woonwijken langs gaan, en zullen ook mogelijk(oproep via Facebook) veteranen van Papua en Manado en of Indische afkomst aan gaan melden voor KNIL militair pensioen. De eerste lijst houdt aanvragen in van en voor zesendertig KNIL veteranen, en zesenzestig weduwen van veteranen, of te wel honderdtwee personen.

Hoogachtend

L.P. Reawaruw

Namens Maluku4Maluku

Bijlage: Lijst van honderdtwee namen !  Maluku4Maluku heeft nog meer namen die komen in de tweede ronde/lijst te staan. Iedereen die zijn vader en of moeder heeft opgegeven? Namen verschijnen in de volgende blog!

M = Man = KNIL veteraan
1 M Jaolat B Rijssen

2 M Refoealoe L Rijssen

3 M de Fretes M Tilburg

4 M Matakena P Tiel

5 M Titaley I Vught

6 M Leiwakabessy J Vught

7 M Paliama A Wierden

8 M Ririhena S Wierden

9 M Tuankotta J Middelburg

10 M Kawarnidi M Nistelrode

11 M Pattiiha J. C. Krimpen a/d Ijssel

12 M Lekahena J Huizen

13 M Maail J Hoogeveen

14 M Eiromkuy A Hoogeveen

15 M Fanoembi Y Cuijk

16 M Tuhumury J Drachten

17 M Maätita E Elst

18 M Lesnoesa S Farnsum

19 M de Fretes B Assen

20 M Manuhuwa L Sint Michielgstel

21 M Sinay P Leerdam

22 M Leihitu J Vaassen

23 M Tapilatu M Appingedam

24 M Wattimena M.M. Breda

25 M Wattimena O.O. Vaassen

26 M Warawarin A Oss

27 M Metekohy J Veenendaal

28 M Patty Z Bemmel

29 M Sahertian P Tilburg

30 M Kojama N Wierden

31 M Tuasela A.J. Wierden

32 M Ririhena S Wierden

33 M Lekahena O. Drachten

34 M Tahalele B.V. Appelscha

35 M Paliama N.M. Venlo

36 M Wangge M. Venlo
V = Vrouw woonplaats en weduwe van KNIL veteraan

 

37 V Tuankotta S.J. s Gravenmoer Salakory, Julius

38 V Laisina A Vaassen Noija, Petrus

39 V Simaela H Maastricht Riring, Anthonie

40 V Sahertian W Tiel Latoel, Christiaan

41 V Bernardus C Tiel Maruanaija

42 V Rering C Tiel Matulessy, F

43 V Inabuy W.E. Tiel Neloe, Matheos

44 V Penih J Tiel Paliama, Izaak Christ

45 V Sahusilawane J.J. Tiel Telehala, A.M.

46 V Schoots C.J. Tiel Tousalwa

47 V Tjoa H Tiel Werinussa, Josias J.

48 V Suitella J Ugchelen Ahuluheluw, Nicolaas

49 V Toyan S Twello Joostensz, Coenraad

50 V Souissa J Tilburg Sopamena, Melkias

51 V Badjo W Vught Putinela

52 V Selanno M.A. Vught Huliselan, J.J.

53 V Laisina H.M. Wierden de Fretes, K.G.

54 V Muskitta E.J. Deventer Siahaya, J

55 V Bastiaan W Wierden Maulany, A.

56 V Reij A Wierden Maulany, H

57 V Pala M Wierden Oemar,

58 V Patty B.M. Wierden Huwae

59 V Dasmasely S.I. Rijssen Masela, J.

60 V Latumerissa H.A. Wierden Papilaja

61 V Huwae H Wierden Tuparia, E

62 V Jamlean A Zevenaar Ngeljaratan, Hannok

63 V Sedubun J Zevenaar Sedubun, George Y

64 V Sedubun B Zevenaar Renjaan, Justus

65 V Labobar O Zevenaar Watratan, Johannes P

66 V Farneubun E.J. Zwolle Rahangmetan, Jan

67 V Mahading S.H. Almelo Patty, Jacob Abner

68 V Toumahuw A Almelo Sapulette, Elisa

69 V Nusaly K Assen Hutuely

70 V Sutinem S Nijmegen Tahapary, Alfreth

71 V Sabandar W Apeldoorn Huwaë, Amus

72 V Jusias J Apeldoorn Timisela, Wilhelmus

73 V Tahapary M.E. Assen Limahelu, W.F.

74 V Hiariej E Assen Kuhurima, J

75 V Nahumury R Assen Leuhery, Huberthus

76 V Sinay B Assen Nahumury, Izaak

77 V Souhuwat J Assen Polnaya, Frans Jacob

78 V Patiasina A Elst Sahetapy, Domingoes

79 V Manuputty C Elst Salakory, Agustinus

80 V Marantika C.C. Bemmel Salakory, Johannes St

81 V Pattalala M.J.A. Vaassen Suripatty, S.P,

82 V Pattikawa B.D. Vaassen Pattinam, J

83 V Maelissa M Hoogeveen Balsala, Constantinus, R.

84 V Soedjeboen M Hoogeveen Fatbinan

85 V Loupatty R Hoogeveen Hatusupy, Petrus Jacob

86 V Sabandar D Hoogeveen Huwae, M.M.

87 V Metiary J Hoogeveen Laturake, Agustinus

88 V Amahoru M Hoogeveen Lesimanuaja, Z

89 V Halimah H Hoogeveen Sahureka, Boetje

90 V Jansen E.J. Hoogeveen Siauta, Adolfis Johannis

91 V Taberima A.S. Hoogeveen Sipahelut, Eliasar

92 V Hunetetu F Tilburg Tallane, Hanoch Julianus

93 V Verduijn S.A. Breskens Pietersz, Leonardus

94 V Luijken E Spijkenisse Tomasowa, Filippus

95 V Watratan M Bernheze Refwutu, P. P.

96 V Butkini L Cuijk Maselaman

97 V Tjanang V Cuijk Renjaan, Isidorus

98 V Lain E Gennep Masela, Josephus

99 V Joseph M.F. Huizen Wattimury, L.W.

100 V Aipassa E Gennep Amanupunnjo

101 V Noersiti M Doesburg Manuhuwa, Jacob

102 V Pirsouw A. Moordrecht Pentury, Onesimus

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s