Hoop(leugens verspreid door IP & SVB & Pelita)

In dienst van KNIL (of Japanse bezetter?)

Delhaye Silfraire wie gelooft hem nu nog?
President-voorzitter ook van Turkse afkomst?

Ik krijg niet meer te horen van mijn Indische vrienden op Facebook, je moet je beleefd gedragen naar Delhaye Silfraire( de voorzitter van het Indisch Platform). Dat was eerst wel zo, want hij werd gezien als hun boegbeeld die de “Backpay” had gerealiseerd. Ik heb gelukkig veel mensen kunnen bereiken, en de zaak goed uit kunnen leggen. Want “Backpay” was niet zijn plan, deze werd door anderen bedacht en als geheel voorgekauwd aan hem. Hij bracht het ineens als zijn droom! Op de plannen zitten denk ik zelfs eigendomsrechten op! Dat hij later met de totale eer ging of wilde gaan strijken, is door onder andere mijn veel gelezen blogs voorkomen. Gelukkig zijn er velen gaan nadenken over wat ik allemaal schrijf. Natuurlijk begrijp ik dat het hard binnenkomt mijn teksten, maar de waarheid is soms hard. En je kan beter een dag of twee ziek zijn van de waarheid, dan stikken en verstikken in de leugens van een onbetrouwbare persoon of organisatie. Delhaye Silfraire heeft totaal niets gedaan meer na de bekendmaking dat de “Backpay” uitgevoerd zou gaan worden. Alleen een vergadering belegd waarin hij verklaarde dat “die Molukkers” niet in het Indisch Platform mee konden doen. Omdat hij net zoals een president-voorzitter uit Turkije het in zijn eentje zelf kon doen alles, en deze beslissing kon rechtvaardigen. Ik schreef hem nog een mail dat veel Ambonezen en Molukkers geboren waren in Nederlands-Indië. Ik moest zelfs benadrukken dat men in het KNIL had gediend, en niet in het leger van de Japanse bezetter. Daarnaast de KNIL wel erg veel leunde op de Ambonezen(lees Molukkers). Beetje vreemd dat dit uitgelegd moest worden. En? De KNIL kwestie is een grote hete hangijzer binnen de afwikkeling van de ereschulden van het Nederlands-Indië, of vergis ik mij? Nee de voorzitter van het huidige Indisch Platform heeft er totaal geen kaas(of kan ik beter sushi schrijven) van gegeten! Of denkt hij dat “die Molukkers” onder de term gelukzoekers, vluchtelingen en of allochtonen valt?

Belediging voor alle bevolkingsgroepen

Maar ik hoop dan ook, dat de totaal Indische gemeenschap eindelijk gaat beseffen dat de voorzitter de verkeerde man is op deze functie. Want? Wanneer je smoelwerk niet laat zien na de bloemlegging in Den Haag op 15 augustus jongst leden, en je woont in Wassenaar? Dan zet je niet in voor de Indische gemeenschap! Dan heb je de schijt aan alle gevoelens die op die dag spelen. De VIP tafels die klaarstonden voor Delhaye Silfraire en het Indisch Platform(Algemeen Bestuur) bleef zonder afzegging leeg, tijdens de massale bijeenkomst na de herdenking bij het Indië Monument! Daarna in Zwolle een zeer omstreden toespraak gaan houden? Die een totale belediging is voor alle bevolkingsgroepen die hebben geleden onder het zware juk van de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog! Nee, Silfraire is te ver gegaan, en het Indisch Platform in haar huidige vorm heeft alle kracht en geloofwaardigheid verloren. Ik zal terugkomen op de toespraak die in Zwolle werd uitgesproken, in een nieuwe blog. De vraag kan nu keihard gesteld worden, of de huidige vorm met de nu zittende Algemeen Bestuur nog zin heeft. Want zij vertegenwoordigen niet alle bevolkingsgroepen uit Nederlands-Indië, maar wel nazaten van Japanse militairen. Eerder vertegenwoordigen zij hun dubbele agenda, voor hun eigen roem en eer.

Backpay verloopt soepel via SVB? De volgende stap is de rechter!

De vertegenwoordigers van Loupatty(Almelo) en Kawarnidi(Nistelrode) achtergrond SVB Leiden, laten zich niet misleiden.

Maar eerst wil ik uitspraken van Delhaye Silfraire weer in stelling brengen. Deze deed hij naar de pers toe een paar dagen voor veteranendag 2016. Hij snapte niet dat Reawaruw(en “die Molukkers”) zich verzette(n) tegen de Sociale Verzekeringsbank in zake de afhandeling “Backpay”. Want? Alles liep soepel, en er zijn of waren geen klachten, en of wanklanken.

Ik kan u allen vertellen dat ik afgelopen week weer terug ben gegaan naar de SVB in Leiden. Daar heb ik tegenover de bezwaarcommissie in zake “Backpay” gezeten, waar men belandt na een afwijzing! Daar zegt men dan dat na de behandeling, en een uitslag van de bezwaarcommissie het dossier gesloten gaat worden? Ik heb het volgende antwoord gegeven: “Het dossier is voor u gesloten, maar voor ons niet! Want wij zullen dan de stap doen naar de rechter!” Het dossier van M. Kawarnidi(woonwijk Nistelrode) gaat wanneer men wederom afwijst, naar de rechtbank(hier onder kunt u bezwaarschrift lezen).

 

Roy Loupatty vecht door voor zijn vaders KNIL erkenning, achtergrond kantoor SVB Leiden
Roy Loupatty vecht door voor zijn vaders KNIL erkenning, achtergrond kantoor SVB Leiden

Ik heb de eerste generatie strijd beloofd, om hun erkenning en ereschulden te gaan bestrijden. Maluku4Maluku zal dus niet zonder slag of stoot zo maar opgeven! Niet in de zaken van afwijzingen waar er geen keihard bewijs aangeleverd kan worden! Zal ik het dagelijks bestuur van het Indisch Platform met hun voorzitter, dan maar ook uitnodigen om het kort geding bij te wonen? Alles verloopt soepel? Deze week ga ik ook weer mee als vertrouwenspersoon naar de SVB hoofdkantoor voor de nabestaanden van Loupatty (woonwijk Amelo), nu verschijnen de nabestaanden van Loupatty voor de bezwaarcommissie. Wij weten dat de gronden waarop de afwijzing voor de “Backpay” is gebaseerd van de SVB geen hard bewijs is!  Wij als Maluku4Maluku zullen niet schromen na afwijzing na dit gesprek, ook de stap naar de rechter te doen. Hoezo, verloopt alles soepel?

Veteranen KNIL - Pulau Tanimbar
Groepsfoto van KNIL militairen van het eiland Tanimbar

Pelita ontkent KNIL erkenning en rechten

Ik zal ook een volmacht krijgen van Indische nabestaanden die het ook niet erbij laten dat er een afwijzing is geweest! Een afwijzing van een Indische man die inmiddels is overleden, en waarvan wij van overtuigd zijn dat er fouten zijn gemaakt in de procedure door de SVB. Misschien moet ik wel het dagelijks bestuur van het Indisch Platform eens meenemen naar de nabestaanden van deze Indische veteraan(Nederlandse krijgsmacht). Of ze Delhaye Silfraire nog willen ontvangen na zijn uitspraken, is dan nu wel weer een andere vraag. Maar ik ben bereid om voor hem een ontvangst daar te regelen. Zo ben ik dan ook weer! Trouwens ik heb ook mijn ongenoegen, en wantrouwen uitgesproken bij de bezwaarcommissie over Pelita. Want? Wanneer men de percentage van afwijzingen gaat zien voor welke uitkering dan ook met betrekking tot de oorlog, wordt acht van de tien zaken afgewezen. Pelita is in dienst van de Nederlandse overheid, en wordt dan ook door deze betaald. De VOC mentaliteit is nog steeds wel graaien, maar niets of heel weinig uitbetalen. Ook in zake van welke oorlogsslachtofferuitkering. U heeft daar twijfels over? Praat maar in uw eigen omgeving over de ervaringen van en met Pelita. Ik moet dankbaar zijn dat ze een dag organiseren voor de eerste generatie Ambonezen / Molukkers? Laat me niet lachen! Ze plannen deze op veteranendag!

Fotocollage van Molukse ouderdag 2016 25 juni is ook veteranendag!

http://www.pelita.nl/molukse-ouderendag-2016.html

Zodat men allemaal vergeet dat ze als vergeten veteranen bestempeld moeten worden. KNIL veteranen die nog steeds wachten op ereschulden, zoals achterstallige militaire pensioenen. Wachtgelden(vervroegd pensioen), en “Backpay”!

Wierden4
#VergetenVeteranen #KNIL #Moluks#Indisch

Twijfelt u nog? De veteranendag 2017 staat gepland op zaterdag 24 juni 2017:

http://www.veteranendag.nl/agenda/de-nederlandse-veteranendag-2014/

Pelita ouderendag 2017 valt weer op dezelfde dag! Ambonezen / Molukkers door de Eeuwen Trouw dat waren de ouderen, en of eerste generatie. Behoren zij niet massaal erkend te worden als vergeten veteranen? Dienen zij niet volledige respect te krijgen door massaal tijdens veteranendag 2017 aanwezig te zijn in een speciale tent op het Malieveld. Waar zij hun KNIL wapenbroeders die nog in leven zijn kunnen ontmoeten. Bent u bijgekomen van alles? Zoals eerder gemeld beter een dag weer ziek toch? Maar niet verstikken in al de leugens die verspreid worden in de Molukse en Indische kwesties van ereschulden. Of doet u dit liever wel?

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

65 jaar geleden en nog openstaande ereschulden
Bij inscheping dient iedereen KNIL Ambonezen op “wachtgeld of te wel pensioen gezet worden”!
Verzet tegen chaos rondom Backpay bij de SVB
Verzet tegen chaos rondom Backpay bij de SVB

reft: Beschikking GVA nummer: HT 0131923-6.
Aanvraag Backpay voor dhr. Martinus Kawarnidi.
Burger Service nummer: 041Bezwaarschrift.
Bet3.29.328.

Sociale Verzekeringsbank te Leiden
T.a.v. drs. M.T.M. Nieuwenhuizen,

Langs deze weg wil ik bezwaar maken tegen bovengenoemde beschikking, zijnde afwijzing voor Backpay van:

Martinus Kawarnidi, geb.: 03-03-1922.

Mijn bezwaar is gegrond op het navolgende:

1: In de afwijzing is sprake van een datum 15 augustus 2015, volgens u vastgelegd in art.3 lid1 onder a van de Uitkeringsregeling Backpay. Deze datum is volledig willekeurig vastgesteld. Ik draag géén kennis van dit reglement. Een nadere toelichting in de afwijzing ontbreekt.

2: De SVB is door het Min. van VWS aangesteld om de Uitkeringsregeling Backpay ten uitvoer te brengen. Ook gezien hetgeen vermeld is in uw brief, blijkt dat u niets wilt afdoen aan gevoelens en leed van de betrokkene. Echter uw brief geeft niet juist weer wat de huidige situatie is. Er is in de Kamerbrief duidelijk gesteld dat deze regeling een deelregeling is.

3: Deze opstelling van SVB geeft aan dat de SVB géén proactieve benadering heeft toegepast om de ervaringen van de oorlogsslachtoffers juist in te schatten.

4: Uit onderzoeken van de laatste tijd is gebleken dat de SVB vele aanvragen voor Backpay niet juist afhandelt. Dit getuigt van niet zorgvuldig afhandelen richting oorlogsslachtoffers.

5: Ik verzoek u dan ook deze afwijzing opnieuw te beoordelen.

Hoogachtend: A.J.C.M Notenboom.

Vet3
Ereschulden van de Nederlandse Staat aan hun eigen veteranen

 

Mijn persoonlijke brief(Bezwaarschrift):

Ondergetekende, A.J.C.M Notenboom, geb: 29-09-1948, zijnde gemachtigde voor de heer Martinus Kawarnidi(geb: 03-03-1922) verklaart bij deze in beroep te gaan tegen de afwijzing van SVB, om zijn aanvraag voor de Backpay regeling af te wijzen.

De enige gegevens die wij als familie hebben betreffende het KNIL- dienstverband van mijn schoonvader resten nog in de mondelinge overleveringen die wij als nazaten hebben gehoord tijdens bijeenkomsten in de familiaire gesprekken. Ook ooms en “strijdmakkers”, die in dezelfde tijd in dienst van het KNIL waren, bevestigden allemaal de vreselijke ontberingen en mishandelingen die mijn schoonvader als KNIL militair heeft doorstaan tijdens de Japanse bezetting. De littekens van mishandeling zijn op dit moment nog steeds zichtbaar op de benen van mijn schoonvader. Laat staan de vreselijke psychische en fysieke mishandelingen door de Japanners, die hem nog steeds regelmatig in zijn dromen kwellen.!

Probleem: helaas zijn álle strijdmakkers, ooms, tantes, en getuigen van die tijd, die deze geschiedenis kunnen beamen, reeds lang overleden.! Het enige waar wij als familie aan vasthouden is de herinnering aan hun tragische verhalen uit die tijd.

Mijn schoonvader sprak in het verleden niet echt vaak over zijn ervaringen en martelingen als soldaat tijdens de Japanse bezetting. Hij wilde er liever niet aan herinnerd worden. Het deed hem immers steeds pijn om terug te gaan in gedachte aan die vreselijke tijd.

KNIL = vergeten veteranen
Op dienstbevel voor zes maanden ingescheept..nu 65 jaar verder..#vergetenveteranen

 

Zoals gezegd, mijn schoonvader sprak vroeger nauwelijks over zijn ervaringen in de oorlog. Mijn schoonmoeder echter, die helaas in 1977 op veel te jonge leeftijd is overleden, sprak regelmatig over het oorlogsverleden van mijn schoonvader bij het KNIL. Zij vertelde vroeger regelmatig over de ontberingen die mijn schoonvader als militair heeft ondergaan tijdens de Japanse bezetting. Hij werd regelmatig naakt op het strand vastgebonden aan armen en benen, en ingesmeerd met honing, zodat hij de gehele dag daar in de brandende zon lag. Ook is hij fysiek vaak mishandeld door de Japanners. Ooms en tantes konden vroeger dit alles beamen, en maakten deze kwellingen zelf ook mee. Helaas zijn deze stille getuigen allemaal reeds lang overleden.!

Tim Notenboom met zijn vrouw Mariette Kawarnidi, tekenden bezwaar aan tegen afwijzing op kantoor SVB
Tim Notenboom met zijn vrouw Mariette Kawarnidi, tekenden bezwaar aan tegen afwijzing op kantoor SVB

Op een goede dag, ‘s nachts in het donker, heeft mijn schoonmoeder uiteindelijk kans gezien in het holst van de nacht, om mijn schoonvader uit zijn boeien te bevrijden. Samen zijn zij daarna het oerwoud ingevlucht, ver van de Japanse overheersing en terreur.

Volgens de overlevering van de familie is dit een waar gebeurd verhaal, wat niet alleen op zich staat, maar kenmerkend was voor vele andere KNIL militairen uit die tijd.

Al deze verhalen en herinneringen zijn verteld in de familiesfeer, in de jaren 70 van de vorige eeuw, in de helaas te korte tijd dat ik mijn schoonmoeder heb mogen meemaken. Dit alles in een tijd dat er zeker géén sprake was van een uitkering of tegemoetkoming van de Nederlandse regering, of welke instantie van welke aard dan ook.! Waarom dan zou mijn familie hun verhaal niet in alle eerlijkheid en oprechtheid verteld hebben in familiaire kringen in die tijd? Dus welke regering, of welke instantie dan ook, heeft aannemelijke gronden, of het recht om deze oprechte verhalen van mijn familie te ontkrachten, of zelfs maar te ontkennen.? Ons inziens is er absoluut géén grond om aan te nemen dat deze verhalen, die door vele familieleden uit die tijd zijn beaamd, fantasie zijn. Volgens ons is er géén enkele reden om aan te nemen dat deze verhalen niet waar zouden zijn.!

Inmiddels hebben wij als familie niet stil gezeten om alsnog bewijzen voor het KNIL dienstverband van mijn schoonvader boven water te krijgen. Begin dit jaar heb ik verschillende keren via de mail en telefonisch contact opgenomen met het nationaal archief in Bandung, te Indonesie. Resultaat: géén enkele reactie.!

Ook heb ik contact opgenomen via de email met SAIP, resultaat: géén reactie.! Ik heb contact gehad met Museum Maluku: zij weten géén passend dienstverband van mijn schoonvader te melden.! Na contact te hebben gehad met Museum Bronbeek te Arnhem: hetzelfde negatieve resultaat.!

Ik heb contact gehad met het Veteranen Instituut; daar vertelde men mij dat mijn schoonvader in dienst getreden zou zijn bij het KNIL op 1 januari 1946..! Na verdere navraag van mij bij SVB, bleek mijn schoonvader geregistreerd te zijn als datum van indiensttreding bij het KNIL in november 1947..! Dus…, eigenlijk twee belangrijke Nederlandse instanties die beide zéér verschillende data hanteren.! Waar haalt men hun archief gegevens vandaan.?

Mijn echtgenote en ik zijn in april van dit jaar samen verder op onderzoek uitgegaan naar gegevens van het KNIL dienstverband van mijn schoonvader in het Nationaal Archief in Den Haag. We zijn aldaar een hele dag op zoek geweest. Zelfs enkele medewerkers van dit archief hebben samen met ons hun best gedaan om gegevens van mijn schoonvader boven water te halen. Maar…, wat denkt u..: na een hele dag zoeken hebben we niets.., maar dan ook helemaal niets kunnen vinden in de archieven over het KNIL dienstverband van mijn schoonvader.!!

Hoe is dit mogelijk.? Het enige officiële landelijke archief, dat géén enkel gegeven heeft over het KNIL dienstverband van mijn schoonvader.!! Zijn er mogelijk gegevens over KNIL archieven verloren gegaan.?? Zijn er mogelijk KNIL archieven van Molukse ex-KNIL militairen verdwenen of vernietigd.?? Wat is de oorzaak hiervan.??

Het frustrerende is dat SVB steeds als grond voor afwijzing aangeeft, dat men géén bevestiging kan vinden van een overeenkomstig dienstverband van mijn schoonvader bij het KNIL. Waar ligt dit aan; is er een gebrek aan een compleet KNIL- archief.? SVB geeft steeds aan dat er géén dienstverband is geweest van mijn schoonvader als KNIL militair tijdens de Japanse bezetting.! Maar…, waar komen dan die trieste en oprechte verhalen van mijn schoonmoeder uit die tijd vandaan.? Dit zijn toch zeker géén verzinsels of fantasieën..!!

Indisch Platform
De chaos rondom Backpay duurt voort en het Algemeen Bestuur van het Indisch Platform o.l.v. D. Silfraire houdt zich stil! Indische en Molukse families laat men stikken.

Wij blijven als familie toch steeds vol verbazing over het feit, dat bij verschillende Nederlandse instanties géén duidelijke en gelijke gegevens bestaan over een juiste datum van indiensttreding van mijn schoonvader bij het KNIL. Op basis waarvan worden deze gegevens gehanteerd.? Hoe komen de diverse instanties aan hun gegevens over de dienstverbanden van de ex-KNIL militairen.?

Het wrange hierin is, dat eigenlijk de enige officiële Nederlandse instantie, het Nationaal Archief, juist géén gegevens van het dienstverband van mijn schoonvader bij het KNIL boven water kan krijgen..!!

Het geeft ons als familie in ieder geval veel stof tot nadenken en tot twijfel over de juistheid van registratie van alle Molukse ex-KNIL militairen in de nationale archieven. Dit is zeker voor ons mede bepalend om in beroep te gaan tegen de afwijzing van SVB.

Namens Martinus Kawarnidi:

Tim Notenboom.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s