Hoop(stilte voor de storm voor Nederlandse veteranen)

#VergetenVeteranen #KNIL #Moluks#Indisch
#VergetenVeteranen #KNIL #Moluks#Indisch

Het jaar 2017 is een paar weken oud. Even terugkijken naar het afgelopen jaar.  Het jaar 2016 begon met goede berichten voor ons allen nazaten en vooral veteranen van Nederlands-Indië. En niet te vergeten de personen die zich verbonden voelen met het oude Nederlandse grondgebied. Na zeventig jaar was er een eenmalige uitkering voor niet uitbetaalde salarissen uit de Tweede Wereldoorlog, klaargestoomd eind van het jaar 2015. De eerste betalingen werden in begin van dit jaar gedaan in de uitkeringsregeling “Backpay” . Maluku4Maluku begeleidde Molukse en Indische veteranen in dit verhaal. Het jaar 2016 begon op dit onderwerp hoopvol! Maar na een maand of vijf konden wij als Maluku4Maluku andere conclusies trekken, want “Backpay” veranderde in een nachtmerrie. Niet voor ons! Maar voor de hoogbejaarde mensen en vooral veteranen die hun aanvragen deden via de Sociale Verzekeringsbank(SVB), de een na de andere werd afgewezen. Meestal op basis van flinterdun bewijs, met betrekking tot enkele KNIL aanvragen was er bijna helemaal geen bewijs.

knilveteraanvergeten

Nieuwe PGB kwestie in de maak

Ik heb persoonlijk veel contact gehouden met Peggy Stein(Blue Angels en toen ook nog Dagelijks Bestuur Indisch Platform ) en Ton te Meij(onafhankelijk adviseur en lobbyist  toen nog ook van het  Indisch Platform), wij trokken begin van de zomer allemaal dezelfde conclusie: Het is een totale chaos bij de SVB binnen de kwestie “Backpay”! Er ontstaat een nieuwe PGB kwestie voor staatssecretaris Martin van Rijn, mailde ik binnen mijn netwerken. Dit mag niet de bedoeling zijn, want Van Rijn was toch wel de man die zijn vingers wilde branden aan de “Backpay”. Dit had hij niet verdiend. Maar het voltallige Indisch Platform op Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen(SVJ) na, was van mening dat vooral “die Molukkers(Maluku4Maluku / Leo Reawaruw)” niet de zaak moesten opruien. Alles verliep soepel verklaarde hun voorzitter Delhaye Silfraire. Jan de Jong van SVJ uitte ook kritiek binnen het IP, maar ook Peggy Stein en Ton te Meij deelden de kritiek. De voorzitter van het IP gooiden ze zonder pardon uit de organisatie, ik schreef wel eerder dat hij mogelijk bloedbanden heeft met de Turkse president Erdogan. Maar dat is onmogelijk werd mij verteld, alhoewel beide voorzitters dezelfde streken hebben. Ik heb eind 2016 een uitgebreide mail naar staatssecretaris Martin van Rijn verzonden naar zijn persoonlijke emailadres. Daarin heb ik vragen gesteld over bepaalde dossiers die bij de SVB totaal misgingen. Van deze dossiers en of aanvragen, daar ben ik ook de persoon die met een volmacht de belangen mag verdedigen. Maar ik heb ook de gang van zaken uitgelegd hoe “die Molukkers” buiten het Indisch Platform zijn gehouden. Een persoon had de macht naar zich toegetrokken.  Die persoon zag onze bevolkingsgroep niet als zijnde oud bewoners van Nederlands-Indië , in zijn eentje dat “die Molukkers” niet welkom waren. Maar hoe kan dit? Is Delhaye Silfraire en het voltallige Indisch Platform vergeten waar “die Molukkers” vandaan komen? De letter i binnen de term KNIL staat voor………….?

#Feiten #Vergeten #Veteranen
#Feiten #Vergeten #Veteranen

Trouw door de Eeuwen heen of Moffenmeid?

Indisch Platform is koningsgezind? Wie waren er trouw door de eeuwen heen? Delhaye Silfraire een hoogst onbetrouwbare persoon die leidt het IP. Hij wist zelf alle personen en organisaties binnen het IP te misleiden! Want na een paar jaar voorzitterschap maakte hij pas bekend dat zijn vader een Japanse militair is! Hoe bizar kan dit zijn! Hoezo trouw in de oorlog? Normaal meldt je dit van te voren. Kunt u het voorstellen dat een organisatie die de Tweede Wereldoorlog met Duitsland zich laat leiden door een voorzitter die een vader heeft die actief is geweest in het Duitse leger in de jaren 1940-1945! Zou zijn moeder dan niet “Moffenmeid” genoemd worden?). Of is dit een domme vraag? Delhaye Silfraire verklaarde dat het een liefdesverhaal was geweest. Of ben ik nu zo dom? Hij hield zelfs een zielige toespraak in Zwolle over zijn jeugd, op de dag dat alle bevolkingsgroepen die onder de Japanse bezetting leden. Het Japanse oorlogsterreur herdachten. Ongelofelijk hoe bizar kan je het maken als voorzitter van het IP. Delhaye Silfraire liet gewoon zonder zich af te melden iedereen wachten in Den Haag, terwijl er een VIP tafel was klaargezet voor hun voorzitter na de bloemlegging bij het Indië Monument. Dat noemt je betrokkenheid met de achterban? Dat hij in zijn jeugd is gepest omdat hij een kind van een Japanse militair was, daar moeten wij medelijden mee hebben op de dag van de Indië herdenking! Nee, de nu nog zittende voorzitter van het IP had moeten praten over wat de Japanse militairen ons allen aandeden. En jazeker “die Molukkers” hebben het extra zwaar gehad, en het verzet was daar groot. Wat deed zijn vader dan daar? Voedselbonnen uitdelen? Op de Molukse eilanden werden gemeenschappen uitgehongerd door de Japanse bezetter, omdat zij trouw bleven aan het koningshuis.

KNIL veteranen: Bakarbessy(Elst) Tuasela(Almelo) Ririhena(Wierden)
KNIL veteranen: Bakarbessy(Elst) Tuasela(Almelo) Ririhena(Wierden)

Militaire traditie van Nederlandse veteranen

Mijn vader ving twee kogels op tegen Japan. Mijn vader en veel van zijn broers en neven waren Nederlandse veteranen! Mijn grootvader van mijn moeders kant werd door de USA bedankt  en kreeg een onderscheiding voor zijn geheime activiteiten tijdens de Japanse bezetting. Let op Indisch Platform!  Hoe kan het Indisch Platform ons buiten netwerken houden? Of waren ze blind gepraat door een zoon van een Japanse militair? Soms vraag ik mij af of Delhaye Silfraire ook in het leger heeft gezeten, maar welk leger? Ik kom uit een familie die een militaire traditie heeft met Nederland. Ook mijn kinderen kunnen later doorvertellen dat hun vader erkende Nederlandse veteraan is.  Ik ben de laatste van een hele lange militaire traditie in onze familie.

knilnationaalarchief

Kunnen de kinderen van Delahye Silfraire dit nu ook vertellen? Waar haalt hij de gore lef vandaan, en ik dacht dat de organisaties die binnen het IP actief zijn slimmer waren. Of zijn het allemaal ondernemers die met hun kraampjes op alle Pasar Malams  staan? Want ik weet dat het IP ook zulke organisaties binnen hun gelederen hebben. En een organisatie die opkomt voor iedereen die een aanvraag doet ten aanzien van de “Backpay” Moluks en of Indisch wordt de weg afgekapt?

Nee, ik heb het al eerder geschreven met het  gedwongen verlaten van Peggy Stein(Blue Angels) en Jan de Jong(SVJ) en Ton te Meij(politiek lobbyist) heeft het huidige Indisch Platform geen enkele bestaansrecht meer. Na kritiek werden eerdergenoemde personen uit het IP gedonderd, een Japanse manier om met kritiek om te gaan. Gelooft u het allemaal niet? Zelfs op de ministerie  is er in het jaar 2016 geen officiële gesprek geweest over de kwesties van Nederlands-Indië met het Indisch Platform. Geen enkele bericht van de voorzitter van het IP, niet belangrijk genoeg zeker? Maar wel tegenover journalisten van NOS binnenland durft het Indisch Platform te verklaren dat alles soepel verloopt! Veel leed is er ontstaan binnen Molukse en Indische families nu veel aanvragen zijn afgewezen. Maar dat begrijpt Delhaye Silfraire niet want zijn vader weet niet wat een oorlogstrauma is, en  de voorzittertje weet ook niet dat bij het aanvragen het een impact heeft binnen de families.

Nederlands-Indië Platform

Wij met zijn allen, als Maluku4Maluku is er totaal klaar mee. Het Indisch Platform kan ons gestolen worden, geen daadkracht en wie gelooft er nog in deze orgaan? De naam is eentje die niet meer van deze tijd is, want het sluit veel bevolkingsgroepen uit. Niet alleen de Molukken, maar ook Papoea’s  en Timorezen ga zo maar door zijn niet vertegenwoordigd! Terwijl wij met zijn alleen een binding en verbinding hebben, en dat is het Nederlands-Indië. Er dient een nieuwe platform of overkoepelend orgaan komen waar die binding en verbinding in het vaandel moet staan, en dat is de term Nederlands-Indië.  Het Nederlands-Indië platform?  Met een voorzitter die een totaal verbinding heeft met Nederlands-Indië. Dat we er klaar mee zijn, wil niet zeggen dat wij als Maluku4Maluku opgeven. Onze werkgroep is vorig jaar in mankracht er op vooruit gegaan. Ik ben blij met de volgende versterkingen, Tim Notenboom en zijn vrouw Marjette Kawarnidi-Notenboom uit Oss, Roy Loupatty uit Almelo, en Tjallie de Fretes uit Tilburg. Nona Salakory uit Baarn, en Hans Tahitu uit Elst en Jan Falaksoru uit Vaassen kent iedereen nog wel. De samenstelling is nu goed te noemen, in diverse regio’s kan men ons nu bereiken. En? Alle verhalen en geruchten dat wij als Maluku4Maluku zijn gestopt zijn regelrechte leugens. Ik besef dat er organisaties en personen nu opstaan om mee te willen gaan liften met de storm die opkomst is. Maar zij hebben mijn zegen, want wil men het serieus aanpakken? Gaat dit heel veel energie en tijd, maar ook geld kosten. Ik hoop dat iedereen dit beseft, het is geen vrijheidsbesteding die je er even bij doet. Wil men voor de “eerste generatie” opstaan? Dan moet dit goed gebeuren, want zij zijn het meest belogen ook op (Molukse en Nederlands) politiek gebied!

Maluku4Maluku vs Nederlandse Staat in de rechtbank

Wij als Maluku4Maluku bereiden ons voor op de bekendmaking dat wij in kort geding gaan om de “Backpay” te gaan bevechten bij een Nederlandse rechtbank.  Het wachten is dat wij de datum kunnen bekend maken. Dit voor de aanvragen die bij ons zijn ingediend, dit geldt ook voor Indische aanvragen. Wij als Maluku4Maluku zien als enige mogelijkheid om er uit te komen, alles bij de rechter neer te leggen. Ook voor de veteranen die niet meer onder ons zijn, en ons in 2016 zijn ontvallen. Zal de strijd doorgezet worden, want zij behouden hun rechten tot “Backpay”! Het heeft voor mij persoonlijk veel gedaan om de een na de andere naam van de lijst af te moeten halen, als zijnde niet meer in leven! Maluku4Maluku zal een nieuwe eis bij de rechter neer leggen. Wij eisen dat alle KNIL veteranen(en hun weduwen) ongeacht indiensttreding voor of na de oorlog met Japan, een “Backpay” moeten ontvangen. Dit alles ter compensatie van niet nagekomen afspraken van de Nederlandse staat tegenover de KNIL( “Ambonezen”)!

Alles verloopt soepel?
Alles verloopt soepel?

Het jaar 2017 zal een belangrijke worden voor de doelstellingen van Maluku4Maluku en dat ten eerste het bereiken van het binnenhalen van alle rechten(Backpay en KNIL achterstallige pensioengelden / wachtgelden) voor de eerste generatie. Op termijn mogelijk erkenning en voldoening voor de tweede generatie dat pas in het jaar 2018. Wij gaan er voor, en ik hoop dat een ieder met een achtergrond uit Nederlands-Indië ons daarin wilt steunen. Dit kan heel simpel, en dat is mijn blogs te delen op jouw tijdlijn op Facebook.  De strijd voor alle rechten vanuit Nederlands-Indië is nog niet gestreden. Verre van dat, maar we moeten nu met ons allen “alles of niets” mentaliteit aanmeten. Want over twee of drie jaar is er niets meer over van onze ouderen, of te wel de eerste generatie. Het eeuwige leven is niemand op aarde gegeven.  Maar er wij bereiden nog een kort geding voor om de KNIL pensioenrechten binnen te slepen. Of wij de erfgenamen er bij in kunnen betrekken in de eis moet nog onderzocht worden, mogelijk kunnen we dat in openbare vergaderingen in woonwijken met elkaar gaan bespreken. Want men moet ook iets gaan beseffen vooral als Molukse samenleving dat  beide rechtszaken bepalend zijn voor de toekomst. Want hier mee laten we aan een ieder merken dat wij een geheel andere achtergrond hebben, als vluchtelingen of allochtonen. De gemiddelde Nederlander is slecht in haar eigen geschiedenis waar ook zwarte bladzijden zijn geschreven. Maar die willen ze allemaal vergeten. Ik vroeg laatst aan een vriend van mij, weet je wel wat er na de Duitse bezetting met de Joodse concentratiekampen is gebeurd? Hij zei ja ze zijn allemaal afgebroken na 1945! Triest en ook lachwekkend. Maar hoe moeten onze kinderen en kleinkinderen het later gaan uitleggen? Wanneer wij met zijn allen niet achter deze strijd gaan staan. Deze strijd moet gewonnen worden, voor nu en de toekomst. Om erkenning te krijgen en onze identiteit te waarborgen binnen de Nederlandse samenleving.

Herdenking 55 en 65 jaar Nederland

De eerste rechtszaak voor de “Backpay” zal qua kosten door Maluku4Maluku en Indische vrienden worden gedragen. Maar de tweede rechtszaak zal qua kosten hoog oplopen, dit kunnen wij niet opvangen. Wij hebben geen subsidies en onze kosten vangen we zelf op. Maar om de kosten voor de tweede rechtszaak niet op de ouderen willen leggen. Gaan wij feestavonden organiseren, waarvan een gedeelte van de opbrengst in een pot gestopt worden om de advocaatkosten te gaan betalen. De feestavonden zullen ook betrekking hebben naar de eerste generatie, want we kunnen nog steeds tot maart 2017 het 65 jarige verplichte vertrek gaan herdenken. Maar er is nu in het jaar 2017 ook een nieuw element in herdenken er bij gekomen. En dat is het feit dat er 55 jaar geleden de laatste grote groep “Ambonezen” of te wel Molukkers naar Nederland kwamen. Dit had toen te maken met de Nieuw-Guinea verplichte overdracht, velen waren staatsambtenaar en werden verplicht terug te keren naar Nederland. Omdat men een Nederlandse paspoort bezat. Dat er ook velen een RMS paspoort hadden(waren alleen in Nieuw-Guinea) is velen niet bekend!

Eerste feest 55 jaar na de overdracht:

http://www.tifamagazine.com/aankondiging-merauke-nieuwjaarsfeest-2017/

merauke

In de feesten zal er stil gestaan worden bij beiden herdenkingsjaren.  Uiteraard nodigen wij bij deze al de personen en bevolkingsgroepen uit die een binding of verbinding hebben met Nederlands-Indië ons daar te ontmoeten, en gezamenlijk een feest te hebben met ons allen.  Want met ons allen zijn wij het slachtoffer geworden van het niet netjes afhandelen van het hoofdstuk Nederlands-Indië in al haar facetten.  Dan stel ik dit nog netjes of niet dan? De feesten hebben gelijk een doel, om onze identiteit vanuit het voormalig Nederlands-Indië te versterken ongeacht welke bevolkingsgroep.

Facebook pagina:

https://www.facebook.com/Nederlands-Indi%C3%AB-1116632711758308/

slide_27

Kortom het jaar 2017 zal eentje worden met een mentaliteit van “alles of niets” in de strijd van onze rechten, of te wel een mentaliteit die men als militair in oorlog zichzelf ook aanmeet. Maar ook een jaar om ons allen die een binding hebben met Nederlands-Indië met elkaar te verbinden. De personen en organisaties die zich hier niet mee kunnen vinden? Daar hebben wij met ons allen geen tijd meer voor. U allen moet in het jaar 2017 ook voor deze koers kiezen, dus zeg het maar alle rechten vanuit Nederlands-Indië verkwanselen zoals Delhaye Silfraire of opstaan?

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

P.S. Steun Radio Oras de Molukse radiozender van Amsterdam, meer donaties zijn altijd welkom. Of moet er meer van onze identiteit verloren gaan?

https://www.voordekunst.nl/projecten/5214-red-radio-oras

radiooras

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s