Hoop(schendingen in Appingedam)

 

Molukkers met een Marokkaans tintje

Het is zeldzaam binnen de Molukse samenleving dat een tweede generatie Molukse vrouw en haar Nederlandse man midden in de nacht hun woning moesten uitvluchten. De reden hiervan is  dat  Molukse jongeren en hun Nederlandse vriend hun woning aanvielen, waarbij ook de auto van mijn neefje werd vernield. “Het moet nog maar bewezen worden wie de daders zijn” roepen familieleden en vrienden van de Molukse jongeren die nu vastzitten. Dit alles doet mij denken aan een andere geval waarbij Molukse gezinnen werden aangevallen. Namelijk in Culemborg! De hele Molukse samenleving was in rep en roer.

B&W Appingedam kent onze adat niet, beweert met alle partijen in overleg te zijn

 

 

Door de betrokken families in Appingedam wordt er ontkend, er is niets te bewijzen. Geen bewijs, dus geen daders! Zo verdedigen Marokkaanse families zich ook wanneer er Marokkaanse straattuig (hun zonen en familie) ergens ernstige problemen veroorzaken. Het kan geen toeval zijn dat drie tot vier personen het huis van mijn zusje aanvielen en  schade hebben toegebracht aan de auto van mijn neefje. Voor het eerst sinds tijden is dit naar mijn gevoel een dieptepunt binnen de Molukse gemeenschap . Schaamteloosheid ten top!

Waren er Marokkaanse straattuig actief in Appingedam?

appingauto1

Hoe dom kan je zijn?

Een van mijn neefjes had een Nederlandse vriendin.  Hier is het al maanden mee uit. Zij ging daarna een relatie aan met een Molukse jongeman die bij Satu Darah zit. Niets bijzonders aan.  Wat zij met haar leven verder doet is haar keuze, maar wat mijn neefje met zijn leven doet is ook zijn keuze. Afgelopen zaterdag  op zondag waren mijn twee neefjes in cafe “De Doofpot” in Appingedam. Een lid van Satu Darah met de achternaam Leirissa stapte op mijn neefje af en stelde hem de volgende vragen: 1. “Wat vind je dat jouw ex-vriendin met een van ons van Satu Darah gaat?” 2.  “Wat vind je van ons?” Mijn neefje antwoordde: “Dat moet zij zelf weten ik heb niets meer met haar. Dat is al lang voorbij en wat jullie doen is jullie ding. Ik heb niets met jullie”. Mijn neefje kreeg als antwoord terug  een totaal onverwachte stoot in zijn gezicht. Andere leden van de motorclub die een Molukse vlag op hun hesje dragen trapten op hem in o.a. in zijn gezicht.  En dit terwijl mijn neefje weerloos op de grond lag. Zijn broertje deed zijn best om hem te verdedigen en ving de klappen voor hem op.  Wat wel apart is in dit verhaal is dat de jongemannen van Satu Darah en mijn neefjes elkaar kennen en deels samen waren opgegroeid in Appingedam.

Krantenartikel Dagblad van het Noorden

http://www.dvhn.nl/groningen/Appingedam-zint-op-maatregelen-tegen-motorclubs-21980295.html

 

appingedam
Optreden politie bij De Doofpot

Geen slimme actie want men begaat een mishandeling in een openbare gelegenheid met getuigen en camera’s. Portiers en barpersoneel grijpen dan in door ook  de politie te bellen.  Dit is een normale procedure.  Wat ook de normale gang van zaken is , is dat er een procedure volgt bij het Openbare Ministerie. Vroeger kon  men aangifte doen, en men kon die later ook weer intrekken.  Nu krijgt men bij verzet bij aanhouding zelfs een aangifte van de ambtenaar in functie. Portiers en getuigen doen meldingen via diverse kanalen aan de politie  voor het onderzoek die men zelf over zich heen heeft afgeroepen.  Het is op z’n zachts gezegd zeer naïef om te denken dat slachtoffers tegenwoordig aangiften kunnen terugtrekken. De tijden zijn veranderd, justitie drukt door. Vroeger sloeg je iemand een bloedneus die ging  dan naar de dokter. Toen werd er uit angst mogelijk geen aangifte gedaan door een slachtoffer. Tegenwoordig doet een behandeld arts de aangifte. Het is mogelijk dat bepaalde betrokken personen dit niet weten…of niet willen weten. Zo dom ben je toch niet? De politie heeft de bewuste nacht ingegrepen en kordaat opgetreden. De politie nam mijn neefjes conform hun taak onder hun bescherming. Terwijl dit gebeurde werd de woning waar hun ouders(mijn zusje) lagen te slapen aangevallen. En waar gaat het allemaal om? Het kwalijkste is dat Molukse jongemannen en hun Nederlandse vriend in de nacht met kwade intenties het erf(kintal) betraden van een Molukse familie…mijn familie. Niet eens overdag zodat men elkaar in de ogen kan kijken, nee maar als ratten in de nacht. Vergelijkbaar wat er in Culemborg is gebeurd, daarom denk ik ook dat zij mogelijk familiebanden hebben met de Marokkaanse straattuig. Mogelijk zijn ze pela van elkaar, maar daar later meer over.

Culemborg en het Marokkaans straattuig probleem
Culemborg en het Marokkaans straattuig probleem

Bapa Bongsa orang Waai

Men was vergeten dat zij nakomelingen zijn, van de mata ruma Reawaruw negri Waai! Of nooit verteld door hun ouders of ooms en tantes. Er breekt in een Molukse wijk paniek uit, want er worden jongens opgepakt, die in de wijk wonen. En toen? …….. Toen maakte er iemand een opmerking! “Vergeten jullie niet iets? Jullie hebben het steeds over jullie kinderen die vastzitten, maar beseffen jullie wel dat de slachtoffers ook Waai(Ambon) achtergrond hebben? En? Weten jullie wie hun bapa bongso is?”

Ik ben omstreden? Niet mijn probleem! Lekker belangrijk!
Ik ben omstreden? Tahan adat!

“Nee” werd er geantwoord, die persoon antwoordde terug “Reawaruw. Leo Reawaruw en als die dat hoort?” De wijkraad nam contact op met mijn oudste neef die daar woont, met het verzoek om zijn bapa bongso niet het nieuws te brengen. Zelfs een van de wijkraad nam contact op met mijn zusje, laten wij het zelf regelen onderling en laat je broer niet komen. Ik was al lang gebeld, alleen ik had mijn geluid uit van mijn telefoon. Dat is het grote geluk, ik wist het pas zeven uur later. Zijn ze daar helemaal gek geworden! Leden van Molukse wijkraad hebben nota bene zelf kinderen die ook nog deel uitmaken van dit conflict!. Dus wanneer mijn familie wordt aangevallen en moet vluchten, moeten de broers/of andere familieleden van de slachtoffers wegblijven? Terwijl de wijkraad zelf het hand boven het hoofd houd van de betrokken Molukse jongemannen, let wel de daders.

Adat 

Nu is er ene Agges Leirissa die holle teksten en onwaarheden schrijft op mijn Facebook, en of  ik o.a. wel besef waar wij vandaan komen en welke relatie er is tussen onze beide negeri’s(gemeenschappen).  Mijn ouders, en mijn andere ooms,  hebben mij meer dan voldoende verteld over de adat en hoe die toe te passen. Wij tweede generatie Waai zijn goed opgevoed in onze adat! Wij houden ons er aan vast! Ik beweer niet alles te weten, maar de belangrijkste aspecten ervan weet ik wel. Ik vraag me sterk af  waarom ik iemand nog als pela moet zien (in dit geval pela kehormatan / tempat siri) wanneer die  mij of mijn familie aanvalt. Een Molukse ouder of jongeman zou zijn pela immers nooit wat aan doen, maar hem of haar respecteren. Hier is geen sprake meer van kehormatan (respect). Binnen de Molukse  gemeenschap is het normaal gesproken bekend dat bij het horen van bepaalde Molukse achternamen men al weet in hoeverre men pela is. Men noemt elkaar in sommige gevallen geen pela, maar  bijna elke normale Molukker weet dit in zijn of haar hart. Ten gevolge hiervan vloeit het respect voort. Nee, Agges Leirissa! Ik heb je dinsdagavond even telefonisch gesproken, en heb je normaal gevraagd als pela haal jouw opmerkingen er af! Een pela vraagt jou in een crisissituatie iets. Maar wat doe je? Je blijft maar doorgaan tot en met vrijdagavond.

Negri Waai
Negri Waai

Jij gaat mij de les lezen, en iedereen kan meelezen? Ik zal jou iets bijbrengen. De kapitan van Waai is Reawaruw, maar waar hebben de kapitans hun oorsprong? Jij weet toch alles zo goed? Jullie doen nu zo stoer alsof wij Reawaruw of orang Waai van niets weten? Mij de bezoek willen ontzeggen? Weet je wel wat de taak van mata rumah Kapitan is? Wanneer een familie van Waai aangevallen word.  Wat zou de familie van Leirissa doen wanneer hun zusje moet vluchten in de nacht? Agges Leirissa, ik zal jou nu in het openbaar wat vertellen! Wanneer ik niet was gekomen om rustig de zaak te overzien zondag? Waren er auto’s met Reawaruw, en families negri Waai Appingedam binnen gereden. Ging je dan voor jouw pela koffie zetten? Want wie ons aanvalt, moeten wij die nog als pela zien?

Schande in optima forma voor Satu Darah Satu Bangsa

Nu ook nog de zaken omdraaien en zand in de ogen gooien op Facebook!  Gelukkig reageren alleen een paar mensen die familie of vrienden zijn van jou. Want iedereen schaamt zich voor dit verhaal. Ik zou olie op het vuur gooien? Hoezo dan? Jouw neven / zonen steken het vuur (en jij ook via openbare berichten op Facebook) aan en is groter dan jullie beseffen. Het is altijd oorzaak en gevolg. Actie, daarna reactie. Dus wij hebben jouw familie in elkaar geslagen en jouw zusje laten vluchten in de nacht? Sensatie breng ik mee naar Appingedam? Hoe dan? Ik mag niet met de pers praten? Wie ben jij dan om mij dat te verbieden? Geen gedonder door jouw familie, geen pers. En alleen Leo Reawaruw in Appingedam voor verjaardagen, lekker gezellig doen. En nu ook nog verschuilen dat ik Satu Darah in negatief daglicht stel? Hoezo dan? Jouw neven dragen hun clubkleuren, zij beweren dat zij een motorclub zijn die van toertochten houden. En feestavonden in hun clubhuizen houden, dat is hun goed recht! Maar wanneer zij onze vierkleur dragen? Dragen zij onze Pela verbinding met hun mee, want dat is een extra verantwoording. Ik ga de motorclub daar niet op aanvallen, maar wel jou Agges en jouw familie in Appingedam.  Dat ze de motorclub SD ten schande maken in optima forma is hun probleem.

Krantenartikel Dagblad van het Noorden (oorzaak en gevolg / domme actie daarna reactie )

http://www.dvhn.nl/groningen/Bikers-geweerd-uit-horeca-Appingedam-21983081.html

Want dit is echt een negatieve mijlpaal in onze geschiedenis een Molukse tante moet vluchten om ruzie…sorry voor het woord…want anders dringt het mogelijk niet door Agges! Jullie kinderen met toevallig SD kleding aan met onze vlag dragend maken ruzie om een kutje?

aggesdjenaro
Djenaro & Agges Leirissa

Ik ken de top niet van de motorclub en hoef ze ook niet te kennen. Maar wanneer daar echte Molukse mannen zitten? Weten ze dat dit ontoelaatbaar is! Schending van clubregels, want ik weet van het bestaan van gedragsregels af wanneer men kleding draagt buiten de clubhuis. Toevallig SD leden maar wel met onze vierkleur die onze volk ten schande maakt tegen over de hele buitenwereld. En alle regels van onze adat vertrappen, zij moeten gezien worden als Marokkaans straattuig die ons volk in Culemborg aanviel. Hoezo, pela ineens? Hoezo, Moluks? Ik zal Agges Leirissa en zijn Marokkaanse familie wat bijbrengen! Iedere echte Molukker weet dat onze adat alle regels overstijgt, ook die van een motorclub waarvan zij toevallig de kleding van dragen. Anak Maluku zegt Satu Darah en altijd daarna Satu Bangsa !

Maluku4Maluku

Dezelfde Agges Leirissa durft mij ook aan te vallen op het feit dat ik in het leger heb gezeten, nou en? Jouw vader of opa heeft dat ook gedaan! Dat ze later zijn genaaid dat is een andere verhaal! Maar in dat verhaal stop ik veel energie en tijd. Het gevecht om de “backpay” en om hun achterstallige militaire pensioenen, en ereschulden is ontketend door mijn persoon. En ik ben trots dat er een werkgroep is ontstaan Maluku4Maluku met een goede vertegenwoordiging van onze Molukse gemeenschap. Ondanks alles zijn wij trots dat wij nazaten zijn van KNIL veteranen, en geen nazaten zijn van vluchtelingen. Wat doe jij, Agges, eigenlijk daar voor? Wij gaan in volle voorbereiding om de Nederlandse Staat aan te klagen als Maluku4Maluku met advocaat ex-militair en veteraan advocaat M. Ruperti

KNIL Ambonezen(Molukkers) #VergetenVeteranen #Nederlandse #Veteranen

Jij schrijft op mijn tijdlijn dat je jouw ouders en voorouders respecteert? Nee makkelijk verwarring brengen en schijnbewegingen maken om iedereen van de oorzaak weg te halen. Dus Agges, jij houdt niet van Nederlandse vlag, en het Nederlandse leger? Maar je houdt toch wel van jouw vrouw? Een Nederlandse! Of heb ik het verkeerd gezien? Maar zij zwaait toch ook met de vlag, waar onze vaders en grootvaders en mijn persoon voor hebben gediend in het leger. Ik heb geen enkele probleem dat ik haar pela moet noemen.

Agges Leirissa &......
Agges en zijn koninging

 

Mogelijk vergiffenis na excuses

Dagen achterelkaar heb ik geprobeerd een afspraak te maken met de wijkraad en leden van de betrokken families.  Ik heb zelfs andere families  en kennissen gevraagd om contact op te nemen met de betrokken families uit Appingedam. Als vertegenwoordiger van mijn matarumah besef ik dat oorlog voeren de makkelijkste weg is. En ik besef al vanaf zondag dat we een oplossing moeten vinden voor dit conflict, waar niet de familie Leirissa  mee kan leven. Maar waar vooral wij familie Reawaruw mee kunnen leven. Wij hebben immers geen enkele (adat)regel overtreden, op welk gebied dan ook! Zijn geen oorzaak van dit conflict die hopelijk niet uit de hand loopt.

Agges vertel mij waar dit strijdlied vandaan komt, jij wilt ons wat leren?

Voor donderdagavond (09-02-2017) stond een afspraak gepland voor een gesprek tussen de betrokkenen. Dit word nu eenzijdig uitgesteld door Leirissa. Er word iets afgesproken en wederom laat men het afweten. Afgelopen zondag (05-02-2017) werd er telefonisch verklaard aan een familie die uit Waai komt, dat jullie de rust willen bewaren. Deze bung uit Waai belde mij, en ik schaarde mij achter jullie verhaal. Maar waarom bedreigen jullie dezelfde dag, een paar uur later  telefonisch de echtgenoot van mijn zusje? “Wanneer jullie oorlog willen kom maar op” werd er telefonisch gedreigd. ”Kom maar op met Reawaruw en Waai”. En Agges praat over pela ? Laat me niet lachen. Desondanks probeer ik daarna nog open te staan voor rede en overleg. Er is door mij en andere familieleden keer op keer getracht de betrokken families telefonisch te benaderen om gesprekken te voeren. Helaas wordt er vaak niet thuis gegeven of men krijgt verwijten te horen. Vooralsnog staan wij nog open voor rede!

Ik hoop met dit stuk duidelijkheid te hebben geschept voor alle partijen hoe mijn familie en ik tegen dit conflict aankijken.

Wat moet! Moet gebeuren!

Agges wil je de eerste stap maken naar oplossingen? Dan moet jij excuses aanbieden aan de familie Reawaruw, omdat jij te keer gaat op mijn Facebook? En ik jou vroeg om het er af te halen toch? Mag je die excuses via internet maken op mijn tijdlijn zodat iedereen het kan lezen. Jij valt mij aan als kind van Waai en Reawaruw dat ik niet weet wat Pela is? Jij mag het voorbeeld nu geven, en de schade en schande die jullie familie in Appingedam aan jullie mooie en geliefde negri  Hatusua heeft aangebracht  te beperken.  De schande die jullie kinderen de hele Molukse gemeenschap hebben aangebracht, daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Alhoewel jij mogelijk wel jouw kinderen of neven iets beter had kunnen opvoeden in onze adat! Agges jij bepaalt dat vandaag(11-02-2017) ik voor een gesprek moet komen? Gaat niet door! Ga je een gesprek aan met andere personen die onze achternaam niet dragen? Overtreed je onze normen en waarden, en genoeg is genoeg toch?

Maluku4Maluku = Satu Darah Satu Bangsa

Leo Reawaruw

#VergetenVeteranen #Nederlandse #Veteranen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s