Hoop(Nederlandse militairen/veteranen verslagen maar niet verpletterd!)

Hr.R.A.DelhayeWassenaar
Per email: s.delhaye
Telefoon: 0612 / 070406

Leeuwarden, 21 juli 2017

Onderwerp: Open brief “Vertegenwoordigen van Molukse gemeenschap”

Geachte mijnheer Delhaye,

AAAAAAAAAADS
Voorzitter Indisch Platform verklaart dat wij niet meer over Backpay en de rest moeten zeuren! ?

 

Ik lees in berichten dat u zich ineens opwerpt namens de Molukse gemeenschap, ik eis dat u daar onmiddellijk mee stopt. En alle uitspraken die u over onze gemeenschap heeft gedaan terugtrekt op sociaal-media. Vooral uw persoon mag de Molukse gemeenschap niet vertegenwoordigen! Want? U heeft nooit over onze gemeenschap gesproken in al die jaren in welke bespreking dan ook in politiek Den Haag. Maar ook niet met ons in een vergadering willen gaan? U heeft eigenhandig, als een dictator onze toetreding binnen het Indisch Platform tegen gehouden in het jaar 2016. Want u wist niet wat u met “die Molukkers” moest doen. U pruimde ons niet! Wij hebben de normale procedure van toetreding gevolgd, en er waren geen gegronde redenen om onze vertegenwoordiging als Molukse gemeenschap tegen te houden.

Bouterse3

Mijn vader vocht tegen de Japanners in Nederlands-Indië, en ving twee Japanse kogels op. De vader van mijn moeder vocht met de Amerikanen tegen de Japanners. Wat deed uw vader tijdens de Tweede Wereldoorlog? Was hij ook een Nederlandse veteraan, en of oorlogsheld? De “Ambonezen” hebben als volk gigantisch geleden onder de Japanse bezetting destijds. Maar zijn richting Nederland, en het koningshuis trouw gebleven. U kent onze geschiedenis niet goed, daarom kunt u ook niet namens onze gemeenschap spreken. Als bewijs zend ik als bijlage de bedankbrief die koningin Wilhelmina die ze speciaal gericht heeft aan ons volk.

Doelstelling is een gesprek op korte termijn, waar wij ook de veteranen van de Indische Nederlanders zullen verdedigen. Aangezien het Indisch Platform geen enkele betekenis meer heeft in de strijd naar erkenning van ereschulden van alle bevolkingsgroepen uit het voormalig Nederlands-Indië.

Lees voor volledige tekst: https://reawaruw7.wordpress.com/2017/07/09/hoopnederlandse-militairen-misbruikt-dutchbat-bouterse-knil-ambonezen/

 

Hoe durft u nu ineens te beweren dat de Molukse en Indische gemeenschap het verlies moet gaan dragen, met betrekking tot de rampzalige uitkeringsregel van de “Backpay”. U bent als persoon bezig om een grote som van subsidie naar u toe te trekken? Voor wie? U gaat dit als een dictator beheren? Zoals u ook als Japanse nazaat het Indisch Platform leidt. Om u zelf te gaan verrijken in weelde, en de grote meneer uit te gaan hangen. Een kantoor in Den Haag voor u, en uw vrienden? Maar het geestelijke en lichamelijke pijn die de “Backpay” met zich meebracht, mag niet meer over gesproken worden.
Ik ben Nederlandse veteraan, u ook? Heeft u geen schaamte over u zelf als persoon, en heeft u geen schaamte dat uw moeder verliefd werd op de Japanse vijand? In Nederland is het ondenkbaar dat een kind van een “moffenhoer” beslissingen gaat nemen over veteranen die tegen de Duitsers vochten. Uw optreden is een totale schande tegenover iedere persoon die is geboren in het voormalig Nederlands-Indië, en jazeker dat is ook mijn geboortegrond. Maar ook ten aanzien van een ieder die daar via bloedband en of achtergrond verbindingen mee hebben.

KnilB19
KNIL veteraan M.Bakarbessy(90 jaar) wacht al jaren op zijn militaire pensioen, tijdens Molukse herdenking opheffing van KNIL 20.07.1950

 

De Indische gemeenschap kunt u nog dom houden, maar de Molukse gemeenschap is door mij wakker geschud. Voor uw persoon is iedereen gewaarschuwd. Maluku4Maluku waar ik de frontman van ben, komt op voor in eerste instantie Molukkers. Maar maakt u geen vergissing, via alle Facebook groepen die betrekking hebben op de Indische gemeenschap is de boodschap ook overgekomen. Wij verdedigen nu ook Indische families in hun strijd binnen het onrecht die hun is aangedaan. Wat weet u over KNIL “Ambonezen” en al haar ereschulden? Zoals gisteren via een ANP bericht, die door het Algemeen Dagblad is overgenomen. (Tekst onder deze open brief te vinden) Zit de Molukse gemeenschap niet op uw persoon, en het Indisch Platform in haar huidige samenstelling te wachten. Wij redden ons zelf wel. En pikken het niet hoe er met Molukse en Indische mensen is omgegaan binnen de afhandeling van de “Backpay”! Ook zullen wij de militaire pensioenen van de KNIL “Ambonezen” gaan bespreken en mogelijk aanvechten. U kunt dat allemaal niet weten, want uw vader diende onder Japan. Wij kennen het leed, en de pijn als nazaten van Nederlands veteranen. Wij weten inmiddels dat u geen enkele draagkracht heeft binnen onze gemeenschap. Met de Indische gemeenschap verwijs ik u graag naar alle kritieken die worden geuit vanuit de Indische en Nederlandse hoek op u op Facebook. U mag zelf uw conclusies daarin gaan trekken.

veteranen
Strijdend tegen elke vijand! Maar KNIL/KST vooral tegen Japanse militairen!

Wanneer u ons niet serieus wilt nemen? Gaat het binnenkort tijd worden, dat wij bij u aan de deur verschijnen. Zodat wij als mannen met elkaar kunnen overleggen, vindt u ook niet?

Leo Reawaruw
Maluku4Maluku / Veterans4Veterans

P.S. Ik zal alle leden van de Tweede Kamer commissie ten aanzien van de “backpay” staatsecretaris M. van Rijn een kopie mailen. Maar ook alle fractievoorzitters van de politieke partijen. U kunt dit zien in de adressen van deze mail.

 

Bapah Mezac Bakarbessy(Waai-Ambon 90 jaar) was aanwezig als enige KNIL veteraan op de allereerste door Molukse militairen georganiseerde herdenking van het opheffen van het KNIL. Indisch Platform met Japanse nazaat wilt niets hier aan doen? Kijk het verhaal over zijn onrecht op Youtube na:

KNIL-soldaten eisen 66 jaar wachtgeld van overheid

Weduwen en rechthebbenden van voormalige soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) bereiden een terugbetalingsclaim voor van het wachtgeld dat zij sinds 1950 tegoed zouden hebben.

Het inschepingsbevel voor de KNIL-militairen is volgens hen nooit ingetrokken en daarom heeft de Nederlandse overheid de verplichting het achterstallige wachtgeld in de vorm van een pensioen uit te keren. Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) was het Nederlandse koloniale leger dat heeft bestaan van 1830 tot 1950.

AmbonezenKNIL

Woordvoerder Leo Reawaruw maakte de claim vandaag bekend op een bijeenkomst van de groep ‘Molukkers bij de krijgsmacht’ op het landgoed Bronbeek in Arnhem. Reawaruw kondigde als voorzitter van de actiegroep Maluku4Maluku ook aan dat de groep op 18 augustus een gesprek voert met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), generaal-majoor Hans van Griensven.

InspecteurGeneraalKrijgsmacht
Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

TransportKNIL

200

Circa tweehonderd rechthebbenden eisen volgens Reawaruw hun wachtgeld op. Dat recht staat naar zijn zeggen vermeld in het inschepingsbevel dat in 1950 aan de KNIL-militairen is gegeven bij hun vertrek uit Indonesië. Op dat schriftelijke bevel, dat destijds mondeling werd gegeven, heeft de groep de hand weten te leggen.

In 1967 deed de rechtbank in Zwolle al een uitspraak waarin dat wachtgeld werd toegekend aan een rechthebbende in Nijverdal. Daardoor is jurisprudentie ontstaan, vindt de groep. Het wachtgeld is in de loop der jaren opgelopen tot circa 230.000 euro per rechthebbende. Het geld kan alleen worden uitgekeerd aan nog levende KNIL-militairen of hun weduwen.

M. Ruperti advocaat & veteraan

 Advocaat Michael Ruperti bevestigt de groep te adviseren over het indienen van de claim. Daarnaast dient hij bij de Veteranenombudsman twee klachten in over de in zijn ogen ,,beschamende behandeling” van de KNIL-militairen na hun aankomst in Nederland.

AAAAAAAAAADS2
Politiek wilt Indisch Platform paaien met subsidies, maar mag men nergens meer op terugkomen. Deal met M. van Rijn en Japanse voorzitter van Indisch Platform in de maak!

Oneerlijk

Zo is er de kwestie van de zogeheten backpay-uitkering van 25.000 euro voor ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië. Zij ontvingen in de Tweede Wereldoorlog geen salaris, maar voor degenen die op 15 augustus 2015 nog in leven waren wordt op morele gronden een uitkering gedaan. Die geldt echter niet voor nabestaanden van de voormalige ambtenaren en militairen. Zij vinden dat oneerlijk.

Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen uit te keren, tot grote onvrede in de Indische gemeenschap.

Nooit vergeten
Verslagen maar niet verpletterd! #Maluku4Maluku #Veterans4Veterans

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s