Hoop(op Molukse en Indische vuist tegen verraad)

De Molukse gemeenschap weet nog niet precies wat er achter de schermen zich afspeelt in politiek Den Haag, met betrekking tot de gesprekken over de zaken rondom Nederlands-Indië. Wij zijn bewust jaren bij de onderhandelingstafel weggehouden. Het was politieke val, waar vooral de Indische vertegenwoordigers intrapten. De oud kolonisator wist het verdeel en heer politiek weer goed uit te spelen. De Indische mensen aan de onderhandelingstafel, en “die Molukkers” mochten niet aanschuiven!  Zij en de “Ambonezen” hadden toch niets met elkaar? En de “Ambonezen” waren te veel met politiek bezig, dat werd door de Nederlandse politiek aan hen verteld. De RMS was een vies woord aan de onderhandelingstafel. De Indische gemeenschap vond dit ook wel, terwijl de RMS in de lijn ligt van de rechten van de beëindiging van Nederlands-Indië. Op Ambon werd op 25 april 1950 gebruik gemaakt van het verdrag waardoor de federatie van de staat van Indonesië was gestoeld.

Jihad kruisiging
Terechtstelling RMS president, in vorm van kruisiging. Nu zou men het Jihad-excecutie noemen. Nederland zweeg!

 

Maar wie heeft er nu nog het nodige kennis van het dossier. Tegenwoordig moet je leden van de Tweede Kamer uitleggen dat Nederlands-Indië niet in India lag! Ik publiceerde laatst nog de strooifolder die ondertekend werd door koningin Wilhelmina. Het werd mij in het verleden wel verteld door onze “eerste generatie” dat er een brief was die uit de vliegtuigen werd gestrooid over Maluku. Ook werd mij verteld dat dezelfde koningin Wilhelmina de “Ambonezen” via radio Oranje toesprak. Zij riep vanuit Londen iedereen op om trouw te blijven aan de staat der Nederlanden, zij beloofde dat wanneer Japan zou worden verdreven. De “Ambonezen” door haar en haar koningshuis, en de Staat der Nederlanden nooit vergeten zouden worden. Dit werd mij ook verteld, maar ik kan niet aan de geluidsbanden komen. Wie weet zijn ze nog ergens opgeslagen.  Maar ik denk dat deze nooit het publiek zal gaan bereiken. U weet wel waarom toch? Dit past in de grote doofpotpolitiek richting alle groepen uit Nederlands-Indië Moluks of Indisch. Je moet wel wakker zijn om dit door te hebben natuurlijk. Ik ben opgegroeid in Harlingen / Leeuwarden daar groeiden wij als “Ambonezen” en Indische mensen met elkaar op. Elk week zie ik nog steeds Indische vrienden, zij snappen niets meer van het Indisch Platform(IP) onder aanvoering van Silfraire Delhaye.  Wij zien elkaar als mensen die een band hebben met elkaar, en dat is Nederlands-Indië ongeacht jouw afkomst. En zo hoort het ook!

WilhelminaDankbrief2
“Ambonezen” en “die Molukkers” vallen niet in de geschiedenis van het Indisch Platform?

 

Ik heb vorige week vrijdag een email verzonden naar de voorzitter van het Indisch Platform, zijn adres is eindelijk bekend bij mij, ik wilde eigenlijk een aangetekende brief zenden. Maar ik dacht, hij is geen postzegel meer waard.  Ik heb hem bewust openbaar gemaakt, omdat in deze fase er met open kaart naar iedereen toe gecommuniceerd moet worden. Want niet alleen voor de Molukse gemeenschap is dit belangrijk, maar ook voor alle bevolkingsgroepen die nog met de problemen zitten van Nederlands-Indië. Ik spreek dan over Indische mensen, maar ook veel Nederlanders. Normaal gesproken wil ik de Papoea’s ook nooit vergeten in onze gevecht. Maar ik heb ze de afgelopen drie jaar verschillende malen benaderd, maar er was geen behoefte om samen te werken. Zij hebben een eigen strategie, en die respecteer ik dan. Ik wens ze alle succes, en ze mogen mij altijd contacten, of ik hun ergens mee kan helpen.

 

 

Het Indisch Platform is een wanvertoning, maar ook een grote grap. Voor de buitenwacht is het een goed geoliede machine. Maar niets is minder waar. Het is een samengeraapt soepzooitje. Allemaal vriendjes bij elkaar, en vaak hebben ze geen enkele politieke achtergrond. Laat staan kennis van het politieke steekspel die de Nederlandse staat al vanaf het beëindigen van Nederlands-Indië op ons uitvoert. Personen die met een kraampje op de Pasar Malam staan behoren zelfs tot het Indisch Platform, een normale persbericht kunnen ze eens niet maken. Wij mochten als de grootste (Molukse)volk in aantal vanuit Nederlands-Indië niet meedoen. En maar beweren dat wij het te veel op de politiek spelen. Laat mij niet lachen.  Dit werd tegengehouden door een voorzitter Delhaye, waarvan men niet wist bij aantreden dat hij van Japanse afkomst was. Twee jaar nadat hij in functie was, maakte hij het bekend. De Indische gemeenschap heeft daar niets meegedaan. Zij trapten in zijn mooie praatjes, en zijn rol als slachtoffer werd gewoon als zoete koek tot zich genomen. Maar zijn slachtofferrol is niets vergeleken bij alle Indische overlevenden die recht hadden op de “Backpay”.

HerdenkingVerraad
Verrader Silfraire Delhaye in Zwolle 15.08.2016

In deze families werden net zoals bij veel Molukse rechthebbenden oude oorlogstrauma’s opengereten. Ga maar na de Japanse bezetter was berucht door de lijfstraffen op alle bevolkingsgroepen die niet wilden buigen. De slachtofferrol van Delhaye was een en al misleiding, want zijn persoon was belangrijker dan het algemeen belang. Delhaye verteld steeds dat hij geen politiek wilt bedrijven? Hij is een politiek handlanger van het Nederlandse beleid, die ons allen geen cent wil terugbetalen. Maar vooral ons allen geen enkele volledige schuld wilt bekennen, dat is dan erger dan een betaling te doen. Dan worden de Molukkers door vele Indische en Nederlandse mensen verweten, dat wij te veel aan politiek doen? Alles, en ook echt alles is een politiek steekspel! Waarin wij Papoea’s, Indo’s, Indische Nederlanders, en Molukkers zijn beland. Dus kom bij mij niet meer aan dat wij te veel politiek bezig zijn. Want het antwoord moet komen vanuit de politiek!

Ik was vorig jaar voor het eerst naar het nationale Indië Herdenking in Den Haag, daar was een VIP tafel gereserveerd voor de voorzitter(en zijn dagelijkse bestuursleden) van het Indisch Platform. Zij allen hadden de gore lef, om niet  te komen. Zonder af te zeggen! Dit was een teken van verraad tegenover iedereen. Mogelijk had hij een lunch met zijn Japanse vrienden die de tweede wereldoorlog hebben overleefd, let wel levend buiten de strafkampen. Delhaye hield een toespraak later in Zwolle, deze ging niet over het leed wat het Japanse leger ons allen had aangedaan. Maar warempel over het zielige feit dat hij kind was van een Japanse militair. Er waren zelfs Indische mensen die met hem medelijden kregen. Belachelijk! Op de dag van de herdenking van de slachtoffers van het Japanse terreur in Nederlands-Indië ga je het als voorzitter van het IP, over je eigen zielige jeugd hebben? Kan iemand mij dit verklaren? Was op een historische dag voor ons allen wederom een teken van verraad.  In ieder geval, ik heb de laatste twee jaar genoeg over hem geschreven. Terwijl hij bleef verklaren dat de afhandeling van “Backpay” steeds soepel verliep, en dat Maluku4Maluku niet serieus genomen moest worden. Onze standpunt voor Delhaye en de zijnen is nu bekend als Molukse samenleving en vertegenwoordiging in de KNIL kwestie! Nog een keer zich uitspreken over en namens de Molukse gemeenschap? Dan gaan wij met hem praten, maar dat geldt ook voor iedereen die vanuit het Indisch Platform over ons uitspraken gaan doen. Het enige wat men mocht zeggen is, dat wanneer men over de Molukse KNIL kwestie en “Backpay” willen hebben? Dat ze de actiegroep Maluku4Maluku, en of advocaat Michael Ruperti ( www.drostenvandevijver.nl ) kunnen contacten. Maar hoe zit het met de Indische gemeenschap? Ik lees wel wat reacties vanuit hun, maar is het niet te lief allemaal?

Tekst uit blog over Delhaye – Maluku4Maluku / KNIL “Ambonezen”

Dan over Maluku4Maluku. Daarin heb je je heel vreemd opgesteld. Ik begreep tijdens een van de vergaderingen van VWS/SVB dat ik NIET met deze groep mocht samenwerken. Dat was jouw waarschuwing. Om een of andere vage reden, die niet bijdroeg aan oplossingen op korte termijn voor de mensen die ons nodig hadden. Daar heb ik me niet aan gehouden omdat ik via deze partij veel namen kon aandragen bij SVB/VWS in een vroeg stadium. Want let wel, het ging namelijk nog steeds om mensen ‘van alledag’. En we verloren er een aantal onderweg. We, Ton en ik hebben het team Maluku4Maluku gemeld dat ze zich konden aanmelden bij het Indisch Platform. En daar kwam niets van terecht. Dat traineerde je zodanig dat het maanden heeft geduurd voordat men antwoord kreeg.

In de tussentijd verloren we mensen op de lijst van Maluku4Maluku. En is Leo Reawaruw erachter gekomen waarom je ze buitensloot en daarmee deze ellende veroorzaakt hebt. En natuurlijk pakt hij je op je Japanse achtergrond. Een koekje van eigen deeg. Alleen heeft jouw actie diepe wonden achtergelaten bij de mensen van dit team. En verloor Leo zijn buurman in een eerder stadium. Een Indische man die hij beloofd heeft te begeleiden in deze ‘Backpay’strijd’, want voor velen bleek ook hier weer dat ze bewijzen moesten overleggen. En jij bleef melden dat alles zo soepel verloopt, Silfraire.

Klik op onderstaande tekst voor volledige blog:

https://peggysteinblog.wordpress.com/2017/07/26/brevet-van-onvermogen-indisch-platform-onder-leiding-van-silfraire-delhaye/

Delhaye is een rat, zijn vader was een Japanse militair. Geloof mij, zijn vader hielp geen Indische en of Nederlandse mensen met onderduiken. Want dan werd hun familienaam wel geroemd toch?  Dan had hijzelf al vanaf het aanstellen van hem als voorzitter dit naar voren kunnen brengen, of zie ik dat verkeerd? Ik heb geleerd dat wanneer men last heeft van ratten en of ongedierte dat men ze niet weg kan praten. Men moet met zware bestrijdingsmiddelen komen, want een hongerige rat gaat door.

VD22.jpg
Indische mensen leggen samen met “die Molukkers”(links Salakory en rechts Sopacua) bloemen bij het Indisch Monument Den Haag

Want anders is de Japanse rat niet te stoppen. Silfraire Delhaye en zijn vrienden zullen gaan voor een kantoorpand, en een pot subsidie.  Daarmee zijn alle ereschulden verrekend? Delhaye, en zijn vriendjes gaan alles beheren. Een groot politiek steekspel die over onze ruggen gespeeld word.  Een andere dagelijks bestuurslid van het IP heeft rechtszaken gehad wegens fraude, en Delhaye moet nog een groot som geld betalen voor bewezen diensten aan een persoon die deuren heeft opengemaakt voor het IP in politiek Den Haag. De factuur die voor Delhaye bestemd is die bestaat uit tiental duizenden euro’s ligt nu bij een incassobureau. Kan staatssecretaris M. van Rijn, of een lid van welke ministerie ons allen garanderen, of de afkoopsom(geld voor verraad) wel beland in zijn geheel bij de Indische gemeenschap? Alle voorteken liggen nu op tafel dat men te maken heeft met onbetrouwbare personen, die nu zogenaamd het Indisch Platform leiden. Ik denk dat staatssecretaris M. van Rijn het wel goed vind. Want dan kan hij later vertellen dat hij de Indisch en Molukse verdriet netjes heeft afgehandeld als lid van een regering. En wanneer hij de deal afrond namens de Nederlandse Staat zich kan gaan beroepen op een gesloten deal. Een deal die naar alle tevredenheid van alle bevolkingsgroepen is afgesloten, want het huidige IP wordt in het politieke steekspel gezien als enige vertegenwoordiger. Lachwekkend, want  de KNIL “Ambonezen” ( het grootste bevolkingsgroep in Nederland) staan buiten dit verhaal. Daarom moeten wij met ons allen politiek Den Haag een sterk signaal afgeven. Met ons allen bedoel ik mee, een ieder die niet wilt dat ons onrecht aangedaan word. Maar ook iedere weldenkende Nederlander die niet wilt dat subsidies(gemeenschapsgelden) beland bij zeer onbetrouwbare personen. Want men moet vrezen dat gemeenschapsgelden gaan verdwijnen!  De oplossing? Een petitie, die wij als Maluku4Maluku willen gaan aanbieden in politiek Den Haag na de zomervakantie. Doe mee! Sta op voor de Molukse en Indische ereschulden. Onderteken en deel dit bericht:

http://www.petitie24.nl/petitie/1135/teken-tegen-het-indisch-platform-van-delhaye

 

Maluku4Maluku (Veterans4Veterans)

Leo Reawaruw

Maluku4Maluku bestaat uit de volgende personen(ook te vinden op Facebook):

Mariette Kawarnidi-Notenboom(Oss) / Nona Salakory(Baarn)/ Tim Notenboom(Oss)

Roy Loupatty(Almelo) / Tjallie de Fretes(Tilburg)

Jan Falaksoru(Vaassen) / Annies(Hans) Tahitu(Elst)

Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/Maluku4Maluku/

Facebook-groep: https://www.facebook.com/groups/320559987970070/

collage-2017-07-02

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s