Hoop(voor de rechtstaat of ISIS)

De Punt is geen Wijster 1975

Na veertig jaar gaan we naar een ontknoping van de waarheid rondom de beëindiging van de treinkaping bij de Punt van 1977. Althans dat hopen wij, de vraag is alleen of de mariniers een voorgekauwd verhaal gaan vertellen. Of gaan ze onder ede het echte verhaal uit de doeken doen. Ik besef dat de mariniers zich mogelijk gaan verstoppen. Maar! Zij allen hebben als trotse militairen gezworen om de Nederlandse rechtstaat, en volk te beschermen tegen interne en externe factoren die onze rechtstaat in gevaar kunnen brengen. Binnen deze belofte valt ook de Nederlandse wetgeving waarop onze democratie is op gestoeld.  De cruciale vraag zal beantwoord gaan worden, of de eens zo trotse militairen nu onder ede ook Nederland als rechtstaat gaan beschermen. Of gaan ze de Nederlandse rechtstaat verraden?

HoofdfotoDePunt
Dries van Agt draagt volledige verantwoordelijkheid

Een gitzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis zal 11 juni 1977 blijven, want er vielen onnodig te veel slachtoffers. Voordat iedereen begint te schreeuwen dat de actievoerders hun dood aan hun zelf hebben te danken. Wil ik eerst het geheugen opfrissen van iedereen. Gezien alle reacties die ik de laatste paar jaar heb mogen lezen op het internet. Velen verwarren “De Punt 1977” met de eerste treinkaping in “Wijster 1975”! Als een kip zonder kop heb ik velen zien te keer gaan op diverse forums, dat men in 1977 Nederlanders executeerden. Dat is niet waar!  De Punt was niet te vergelijken met Wijster. De Punt werd na een paar dagen afgeluisterd, men wist alles. Ook wist met name Dries van Agt dan de actievoerders niemand lichamelijk iets wilde aandoen. Dit is het meest wezenlijke verschil! Er is meer aan te merken, niet alles is openbaar geweest. Dus de beeldvorming is gemanipuleerd, ook nog na veertig jaar.

Kees-Kommer2
Kees Kommer officier scherpschutters 1977

Kees Kommer: ‘Ik voel me door de overheid belazerd. Het verhaal dat we moesten aanvallen omdat er executies dreigden – dat verhaal klopt niet. Ik kom daar niet vanaf. Het is niet zo dat ik er slecht van slaap, maar ik vind het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt, vooral ook voor de Zuid-Molukkers die erbij waren betrokken.’

Het hele artikel lezen:

https://www.volkskrant.nl/archief/-ik-voel-me-door-het-verhaal-van-de-overheid-belazerd~a3554753/

Wie kent het dossier?

Hiermee kan men wederom concluderen dat veel Nederlanders binnen het dossier KNIL “Ambonezen” of te wel Molukkers maar iets schreeuwen. Maar het dossier waarvan de Staat der Nederlanden zelf voor 98 % voor verantwoordelijk is geweest, niet eens kennen. Ik zal verder op met meer feiten uit het dossier proberen uit te leggen, waarom ik dit durf te stellen.

044

Wijster 1975 was tot nu toe de bloedigste politieke actie die in Nederland ooit is uitgevoerd, we kunnen de tijd niet meer terugdraaien. Want er zijn onschuldige Nederlandse burgers omgekomen. En jazeker, ik benoem het als politieke acties. De Nederlandse politiek besloot de KNIL “Ambonezen” streken te leveren, waar de honden geen brood van lusten. Ga maar na, voor zes maanden naar Nederland! We zijn nu 66 jaar verder! En men beloofde de KNIL “Ambonezen” dat ze in (leger)kampementen  bij elkaar gehuisvest zouden worden. Dit bleken dus de oude concentratiekampen te zijn, waaronder “Kamp Westerbork” en “Kamp Vught”! In het blad Vrij Nederland, heb ik weleens in een interview verteld dat veel Molukkers weten hoe een Jood in een concentratiekamp naar de wc is gegaan. Want die hebben op dezelfde latrine hun behoefte moeten doen. Hoe vaak heb ik het gedaan in Barak 23 in Kamp Vught, denk ik nu soms. En er werd door de Nederlandse Staat(lees politiek) beloofd dat men bij het opstappen op een transportboot, die hen voor zes maanden naar Nederland zou brengen, direct op “wachtgeld” of te wel militair pensioen gezet zou worden. Allemaal niet gebeurd! Laat staan het recht op salaris die men nog te goed had van de trouw aan het Nederlands koningshuis en de Staat der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.

Een van Nederlandse beste conferenciers, Freek de Jonge, vatte het verhaal van de KNIL “Ambonezen” en de beëindiging van de treinkaping 1977, onder verantwoordelijkheid van Dries van Agt kort samen. Niemand heeft dit ooit gedaan de afgelopen veertig jaar. Gemist?

Klik op de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=pGdHPG0lk-k

Indische bobo’s strijden om eigen eer en roem, maar meten is weten!

In het jaar 2015 is er een zogenaamde “Backpay” regeling gekomen, maar in elkaar gedraaid door Indische organisaties vanuit Nederland. Waarvan de Bobo’s nog nooit in een Ambonezen kamp en of wijk is geweest. Laat staan, of ze de helft kennis bezitten van het dossier “KNIL Ambonezen”. Wat Indische organisaties betreft kan ik heel kort in zijn, na twee jaar geprobeerd te hebben om samenwerking te krijgen. Om zo een sterkere front te krijgen, geef ik de hoop op. Maluku4Maluku vervolgt zijn eigen weg.  Indische organisaties  zijn in een strijd gewikkeld waar het eerder gaat om hun eigen eer, en roem. Maar vooral is de strijd ontbrandt welke personen om de zoveel maanden mag aanschuiven aan een tafel, met een politieke Bobo van een of andere ministerie. De pijn en leed die ook nog bestaat bij de ouderen van de Indische samenleving, is ondergeschikt!

Ik vel mogelijk een oordeel, die veel Indische mensen niet begrijpen. Maar dan wil ik de vraag stellen aan hen allen, wanneer de Indische Bobo’s die alleen maar op internet actief zijn bijeenkomsten organiseren. Maluku4Maluku gaat wederom naar enkele regio’s waar wij onze mensen(doelgroep) gaan ontmoeten. Waarom? Ten eerste moeten wij daadwerkelijk gaan weten wat er speelt, en leeft binnen onze mensen(doelgroep) waarvoor wij ten strijde trekken. Meten is weten! Dat kan onmogelijk alleen maar via berichten op internet. Ten tweede wij zijn verplicht om alles terug te koppelen, maar ook onze strategie of stappenplan uit te leggen.  Daarom verwerp ik dan ook elke Indische organisatie, die namens de Molukkers gaat onderhandelen, en of spreken. Maluku4Maluku heeft meer dan tweehonderd mannen en vrouwen ingeschreven, die rechtstreeks vanuit het dossier KNIL “Ambonezen” komend vanaf de transportboten(de eerste generatie). Welke Indische of Molukse organisatie kan dit nazeggen?

M4MRoots22
Maluku4Maluku komt op voor onze eerste generatie, en is niet zielig.

Elke uitspraak, of onderhandeling met betrekking op KNIL “Ambonezen” mag en kan niet serieus genomen worden. Ik kreeg een verkapte waarschuwing van iemand: “Weet je wel dat er ministeries zijn die al jouw stukken lezen?” Ik dacht, ik kom niet onder een steen vandaan! Men leest maar lekker mee! Ik hoop dat ze de voorafgaande feiten willen onderstrepen naar iedereen. Maar vooral de boodschap willen doorgeven aan Mark Rutte, en de nieuw te vormen regering. In ieder geval wij als “Ambonezen” en of Molukse gemeenschap zijn  niet zielig! Onze eerste generatie die niets hadden, hebben ons zoveel gegeven dat wij ons hebben ontwikkeld. Om op eigen benen te gaan staan, maar wij hebben als dank de verplichting om voor onze “eerste generatie” op te staan. En hun langverwachte eerherstel in zijn totaliteit te gaan bevechten, met een stappenplan om het ook binnen te gaan halen. Daarom, en daarvoor is Maluku4Maluku in het leven geroepen.

Mariniers waren instrumenten van de chirurg Dries van Agt(Mengele)

Mijn stellingname dat de mariniers die de komende dagen tot en met volgende week, onder ede(bescherming van de Nederlandse rechtstaat) in de rechtbank Den Haag verklaringen moeten afgeven, niet schuldig zijn! Blijft keihard overeind staan.  De opdrachtgever, en hoofdverantwoordelijke die moet naar de rechter gebracht worden. We brengen toch ook niet de militair naar het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Dries van Agt benoemt zichzelf in de Dutch Approach(documentaire) als chirurg van de operatie  “koeler van geest is, en vaster van hand dan ooit”!  Plotseling flits door mijn gedachten naar een andere beruchte chirurg J. Mengele.

nor
Marinier Rinus over arresteren in de “Molukse Acties” van Peter Bootsma

 

nor
Marinier Rinus in “Molukse acties” het boek van Peter Bootsma

Of er nog twijfels zijn dat de mariniers geen intentie hadden om actievoerders te overmeesteren, om daarna over  te gaan tot arrestatie? Is al vanaf het jaar 2000 duidelijk.  Twijfelt u nog? Marinier Rinus is de aanvalsleider van team 2, die de trein instapten.

dav
Onder ede…zal hij de rechtstaat verdedigen?

 

Rinus4.jpg
ISIS of Nederlandse rechtstaat?

 

KNIL “Ambonezen”, Srebrenica, en de Punt

Zoals vaker geschreven is Nederland gestoeld op wetgeving, en een daarvan is dat wij niet gelijkwaardig optreden zoals de ISIS. Die allerlei mensen zonder rechtspraak executeert, of het nu door het keel doorsnijden is. Of door verbranding, of levend begraven, tot stenigen. Hoe erg het misdrijf ook is, gelijk aan Mohammed B. en Folkert van der G. de rechter beslist! De mariniers hebben misleidende instructies meegekregen van Dries van Agt. De mariniers kunnen daar niets aandoen, maar zij willen toch niet de geschiedenis ingaan als vergelijkbare zogenaamde strijders als die van de ISIS? Daarom roep ik hen allen op, om de waarheid te openbaren. Want ik zou het niet acceptabel vinden dat de hoofdverantwoordelijke er voor weg kan lopen. Dat hebben de mariniers niet verdiend.  Net zoals de KNIL “Ambonezen”, en andere veteranen van missies zoals Srebrenica.

Maar alles wijst er op dat de mariniers zijn misbruikt door de politiek. Want nogmaals Wijster en de Punt zat zeker dag en nacht verschil in, want men wilde geen onschuldig bloed laten vloeien onder de gegijzelden.

Van Agt voert campagne over de ruggen van..
De chirurg vermomde zich in een uniform, wilde sterk overkomen richting verkiezingen 1977

X-file van de chirurg over de nek, hart en schaamstreek

De vraag is of het anders had kunnen aflopen. Den Uyl en minister van Harry van Doorn van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (PPR) (twee van de vijf verantwoordelijke ministers) hadden zich tot het laatste toe verzet tegen een aanval op de trein en hoopten nog steeds op een vreedzame beëindiging. Daartoe werd evenwel niet heel veel ondernomen. De regering zette één psychiater, terrorisme-expert Dick Mulder, en twee Molukse bemiddelaars in. Maar in de stukken blijkt nergens dat het crisiscentrum moeite deed de achtergronden van de kapers, hun persoonlijke profielen en motieven te achterhalen, om hen op die manier persoonlijk te kunnen benaderen. De kapers van 1977 werden meteen neergezet als meedogenloze fanatici, Hansina inbegrepen. Bovendien was het geduld van het grote publiek mede door de acties in 1975 op. Daardoor was het draagvlak voor de harde aanpak die minister van Justitie Van Agt bepleitte zeker na de bijna drie weken durende kaping uiteindelijk groot genoeg.

ActievoerdersPunt
Nekschot en schot door het hart van dichtbij geschoten…geen executies?

Drie dagen na de bestorming werden de stoffelijke overschotten van de kapers aan de nabestaanden vrijgegeven. Hun kleding was verbrand, en hun bezittingen werden achtergehouden als bewijs. Hansina’s lichaam was met gaas omzwachteld vanwege de vele verwondingen. Robert Schmidt en zijn vrouw vertellen: ‘We zaten met de familie en wat vrienden bij haar ouders thuis te wachten tot de kist aankwam. Het was verschrikkelijk. Niemand zei wat. Toen ze eindelijk arriveerde, was haar lichaam ingepakt en in het wit gekleed. Men zei dat ze door 128 kogels was getroffen.’ Hansina werd drie dagen later, op dinsdagmiddag 14 juni, ter aarde besteld. Tussen de acht- en tienduizend Molukkers uit heel Nederland woonden de plechtigheid bij.

Klik hier voor het volledige artikel:

http://media.leidenuniv.nl/legacy/54-63-hn4-hansina.pdf

Later bleek tijdens onderzoek dat er een kogel werd aangetroffen in de schaamstreek van Hansina….kennis van het dossier is hard nodig om een goed beeld te kunnen vormen. ISIS of rechtstaat?

Ze was weerloos, ze riep om haar moeder of zoiets. Ik zag dat het Hansina was, en heb een salvo met mijn uzi op haar gevuurd!(Marinier Rinus verklaarde dit in het boek “Molukse Acties” en documentaire Dutch Approach)!

Mariniers, of Dries van Agt?

De vraag zal de komende week beantwoord worden, wie gaat de Nederlandse geschiedenis in als verantwoordelijken voor excessen die vergelijkbaar zijn als de misdaden tegenover de mensheid. Want vooral het afvuren van een kogel richting een doodbloedende Hansina van dichtbij in haar schaamstreek, moet men aanmerken als een grove misdaad. Hierdoor wordt duidelijk, dat de geweldsinstructie waarvan Dries van Agt verantwoordelijk voor was niet de juiste was. Daarom dient de chirurg(Mengele) Dries van Agt als hoofdverantwoordelijke uiteindelijk ter verantwoording geroepen worden. Zoals Dries mogelijk glimlachend het allemaal heeft zien gebeuren, en mogelijk dacht dat men niet meer kon vluchten voor de executies. Kunnen we nu veertig jaar later concluderen, dat het voor de chirurg(Mengele) van de operatie ook geen uitvlucht meer voor is. Want er ligt veel te veel op straat over het dossier X-file “de Punt 1977”. De vraag is of de mariniers na veertig jaar Dries nog zien als hun held. Want? Hij speelt al jaren verstoppertje. En ik heb hem de afgelopen weken, of dagen niet gezien, of gehoord. Wel raar en vaag, want had hij niet iets ter ondersteuning van de mariniers kunnen verklaren?

Kees Kommer: „Uitschakelen. Niet doodschieten. In onze oefeningen was het nooit op het hoofd of op het hart schieten. Altijd op de schouders en op de benen. Dat is uitschakelen. Dat is dus niet: doodschieten. Zo trainden wij in Nederland. Dat heeft te maken met de cultuur van de politiek in een land. Premier Den Uyl was het prototype van zo lang mogelijk rekken. Dat hebben wij altijd gezegd: al moeten we er drie maanden omheen zitten, iedereen moet er levend uitkomen, dat is het doel.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/08/uitschakelen-niet-doodschieten-1438716-a200341

Kees-Kommer1
Boek over de Punt 1977

We zijn nu veertig jaar verder, ik denk dat de mariniers van de Punt nu ook wel beseffen wat ze gedaan hebben. Althans bepaalde mariniers waaronder Rinus, de vraag is of zij de verantwoording moeten blijven dragen. Het meest trieste wat ze zich nu na al die jaren mogelijk gaan beseffen, is dat ze te keer zijn gegaan tegen kinderen van Nederlandse militairen en veteranen. KNIL “Ambonezen” de meest trouwste bondgenoten van de Nederlandse staat ooit, waarvan hun kinderen het niet meer konden aanzien. Dat hun ouders wegrotten in een kansloze positie, zonder werk omdat ze ontslagen werden, door een andere politieke chirurg, terwijl ze Nederlandse oorlogshelden waren.

Ik heb met de eerste generatie KNIL “Ambonezen” intensief gesproken, waar ze het meest twijfels van hebben wanneer ze terugdenken naar 1977?

“We hebben familie verloren tegen Japan, en Sukarno voor de Nederlandse driekleur. Ik heb als Christen anderen vermoord voor de driekleur. Had het beest Dries van Agt daar geen rekening mee kunnen houden? Ze hebben onze kinderen afgeslacht als honden bij de trein! Dit hebben wij te danken doordat wij trouw waren? Na de trein van 1977 heb ik wroeging gekregen, of het wel zo goed was om bondgenoot te zijn van het Nederlandse koningshuis!”

Dit is de algehele mening van KNIL “Ambonezen”, Nederlandse oorlogshelden, en Nederlandse militairen en veteranen. KNIL “Ambonezen die nog op militaire eerherstel in zijn totaliteit wachten. Velen hebben onder hen nog nooit de veteranenstatus gekregen, terwijl velen vanaf 1940 tot 1950 in oorlogen hebben gediend. Ik hoop dat de mariniers die in verhoor gaan dit meenemen in hun gedachten.

MichaelRuperti
veteraan / advocaat Michael Ruperti verdedigt Korps Commando Troepen, Dutchbatt I en III en….KNIL “Ambonezen”

X-file De Punt op beeld:

Dutch Approach kijk vanaf minuut 23 tot 25 De chirurg Dries van Agt zet ondanks internationale verdragen verboden middelen in. Hollow-point munitie! Nederland is een rechtstaat!

Dutch Approach kijk vanaf minuut 37 tot 39 Dries van Agt vergelijkt zichzelf als chirurg(Mengele).

Dutch Approach kijk vanaf minuut 45 tot 47 Marinier Rinus; “De rest is door ons gedaan”! ISIS strijders aangestuurd door chirurg Dries van Agt!

https://www.youtube.com/watch?v=NjM5qjnj33o&t=2357s

maxhansina

Ik wens iedereen veel sterkte toe de komende dagen, en met iedereen bedoel ik ook de nabestaanden van de Nederlandse burgers. Maar ook de overlevenden van beide kanten, waarvan alle wonden weer worden opengereten. Maar de basis van de democratie moet zegevieren, want wij leven niet in een kalifaat. Nederland is een rechtstaat!  Dus ga met veel wijsheid, en respect naar de rechtbank in Den Haag(dit geldt ook voor alle partijen)! De Nederlandse rechtstaat en democratie moet zegevieren!

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Rechtszaak

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s