Hoop(op de waarheid net zoals in Mali)

Onderhuidse onvrede vanaf 1977

De getuigenverhoren van de mariniers van “de Punt” houdt ons allen bezig, velen denken dat we kansloos zijn. Omdat de mariniers, waar het op lijkt, een voorgekauwd verhaal vertellen. Geef ze eens ongelijk.  Over drie weken gaan we het weten, of het onderzoek een vervolg gaat krijgen. Daar zitten haarscheuren in hun verhalen. Enkelen blijken te lijden aan Post Traumatisch Stress Syndroom(PTSS) naar aanleiding van militaire acties! Een marinier, of militair is wanneer hij gaat slapen ook maar een mens.  Een van de elementen wat PTSS kan veroorzaken is wroeging in hun geweten. Maar wat was de zogeheten kantelpunt van de gewetenswroeging. Mogelijk hebben de opgekropte emoties, en wroeging van hun geweten  ze jaren later wakker geschud. Maar wanneer was dit dan? Die vraag is voor mij heel makkelijk te beantwoorden. Dat moet geweest zijn na de uitzendingen op televisie van “Dutch Approach” in het jaar 2000. Drieëndertig jaar later! Verscheen het verhaal, ook in boekvorm, achter de treinkaping in de Punt . Waarin verschillende elementen werden bekend gemaakt, vooral het verschil tussen de treinkapingen van Wijster en de Punt. Er waren twee grote verschillen in Wijster en de Punt. In 1977 werd alles afgeluisterd, en Max Papilaya liet ook aan de onderhandelaars weten dat er geen enkele burger een haar gekrenkt zou worden. De actie in de school in Bovensmilde? Daar had hij geen enkele invloed op, ze waren zelfs verrast dat die gelijktijdig ineens er was.

Mariniers3
De treinkaping in Wijster wordt anno 2017 steeds gezien als de trein in 1977 bij De Punt..een groot verschil wanneer men het dossier echt kent.

Maar ook de gedachtegoed van de verantwoordelijken waaronder Dries van Agt, die zich als chirurg zichzelf bombardeerde van de actie in zijn geheel.  En zichzelf verheven voelt boven alles, en iedereen. De vergelijking met chirurg Mengele uit de tweede wereldoorlog gaat zeker op! Dat moet dan wel vreemd zijn geweest, wanneer jezelf onder een grote spanning de trein bent ingegaan als militair. Of is Dries van Agt vermomd in marinierskleding ook meegegaan? In de verklaringen die deze week gedaan werden, was het duidelijk dat er mariniers zijn die zich wel heel vreemd hebben gevoeld. Uitspraken zoals we kregen een kleine financiële vergoeding, en de helft moesten we zelfs terugbetalen! Er was geen geestelijke opvang, om alles te verwerken. Riekt naar onvrede die onderhuids zit bij de mariniers. Het feit dat marinier Rinus bijna triomfantelijk op televisie beschrijft hoe hij Hansina( gewond en weerloos) van kant maakte. Zal ook bij de mariniers vreemd overkomen, want er zitten militairen in de teams die dit nooit zelf zo ooit hebben uitgevoerd. Er bestaat nog steeds een militaire ere-code . Ook het feit dat Rinus in het boek “Molukse acties” frank en vrij uit de doeken doet, dat de reconstructie die ze hebben moeten doen een grote leugen was, en is! Zal binnen de groep mariniers wel vreemd overkomen. Dat er wroeging ontstaat moge duidelijk zijn.MariniersMeineed

Maar men kwam er ook eindelijk achter dat de actievoerders helemaal geen harde mensen waren, zoals ze werden afgeschilderd in de voorbereiding. De mariniers hebben totaal verkeerde informatie gekregen over de mensen die men moest gaan arresteren. En jazeker arresteren kan alleen bij overgave, en wanneer men geen wapen meer heeft om te gebruiken. Nogmaals alles werd afgeluisterd, men wist van alle bewegingen. Daarom is het niet zo vreemd dat de vader van Ansje Monsjou(oud-militair)nog steeds opheldering wilt krijgen van…………Dries van Agt!

KarelMonsjou
Karel Monsjou verloor zijn dochter door kogels van….

Meineed in 2017

Nu blijkt er ineens Hansina door twee verschillende mariniers doodgeschoten te zijn. Zoals in mijn vorige blog meldde dat de mariniers niet meer vervolgd kunnen worden. Behalve op het feit dat men meineed pleegt! Meineed plegen is een strafbaar feit!

MariniersKapot

Dagblad van het Noorden – Meineed :

http://www.dvhn.nl/drenthe/Vermoeden-meineed-in-rechtszaak-kaping-De-Punt-22550735.html

 

Mariniers spreken elkaar tegen in het uitschakelen of liquideren(executeren) van Hansina, wie pleegt meineed? Er was geen sprake van arrestatie!

https://www.ad.nl/binnenland/marinier-rinus-als-ik-iemand-moet-uitschakelen-doe-ik-het-goed~a62a16a1/’Kon u zien waar u op schoot?’, vraagt de rechter.

 

dav
dav

Jazeker. Ik herkende Hansina.’
‘Heeft u wapens bij haar gezien?’ ‘Nee.’Heeft ze nog geluid gemaakt?, vraagt de rechter.
C2: ‘Ze bewoog met haar hoofd. Volgens mij riep ze een paar keer: mama, mama.’
Heeft u daarna nog op haar geschoten?’
‘Nee.’

Marinier Rinus of te wel marinier C2 spreekt zichzelf tegen nadat hij in Dutch Approach op tv, en in het boek Molukse Acties een totaal andere versie vertelde. Ook zijn hier nog ruige beelden, en geluidsopnames van terug te vinden. Meineed?

Volledige tekst is hier na te lezen:

https://www.volkskrant.nl/binnenland/een-uzi-salvo-of-revolverschoten-hoe-kwam-hansina-om-het-leven~a4520186/

Mariniers1
Mariniers uit 1977 in zaal rechtbank Den Haag als toehoorders

Dat iedereen verklaart dat men ze geen speciale opdracht hebben gekregen om te executeren , of te liquideren daar zijn ze het allemaal over eens. Wel raar, want ze kunnen niet alles meer herinneren. Maar dit weer wel.

NOS verslag:

C2 herinnert zich niet meer hoe de geweldsinstructie was voor de bevrijdingsactie. “Maar wat er zeker in heeft gestaan is dat we gegijzelden moesten bevrijden en tango’s aanhouden cq uitschakelen , aldus C2. Tango was de codenaam voor  Molukse kapers

https://nos.nl/artikel/2196177-ik-schoot-vrouwelijke-kaper-van-dichtbij-dood-zeggen-twee-mariniers-afzonderlijk.html

 

Wapenbroeder

Trauma’s voor iedereen

Mariniers beweren dat wanneer men elkaar ontmoet de laatste jaren er nooit over gesproken word? De mariniers lezen niets op het internet? Ze zoeken de vele stukken die er over geschreven worden, waaronder mijn blogs de afgelopen jaren niet op via Google? Dat lijkt me vreemd! Want je wordt als persoon, en groep onder de grote loep genomen. Dan zoek je automatisch zaken op, want een ieder is benieuwd naar de meningen rondom de gebeurtenissen.

Ik hoop dat men ook heeft kunnen lezen, dat het tijd wordt om met zijn allen een gesprek te gaan houden om het dossier af te sluiten. Het wordt tijd dat we met elkaar in gesprek gaan, en wij tot verzoening komen met elkaar. Ik heb als frontman van Maluku4Maluku, de twee families die in de rechtbank beland zijn bereid gevonden om met elkaar samen een gesprek aan te gaan. Waarom? De trauma’s of PTSS zit bij alle partijen. En de trauma’s die wij met elkaar hebben opgelopen? Die kan men terugvoeren naar beslissingen op politiek niveau!

ANP-53557773-e1507058582870
Baudet opent tactisch sterk aanval op Hennis in de kwestie Mali

Iedereen en elke partij in deze geschiedenis, wat gitzwarte bladzijden zijn binnen de Nederlandse geschiedenis waren Nederlandse burgers. Burgers, en burgers die zich voegden onder de Nederlandse krijgstucht(KNIL Ambonezen) maar die allen slachtoffer werden door grove fouten van beslissingen van de Nederlandse politiek! Minister Hennis, en een generaal namen hun verantwoording in het verschrikkelijke verhaal Mali.

NOS over Mali en schadeclaim bijgestaan door advocaat Michael Ruperti(tevens advocaat van dossier KNIL “Ambonezen” voor Maluku4Maluku)! Schadeclaims zijn een middel tot totale erkenning van foutenfestival waar militairen / veteranen of hun nabestaanden mee te maken hebben gekregen. Ook in het dossier Mali spreekt men daar over, het is een bepaalde gevoel van genoegdoening. Ook de schadeclaim van de nabestaanden moet men ook zo in het licht gaan zien.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2195774-excuses-hennis-aan-nabestaanden-mortierongeluk-mali.html

Advocaat-Michael-Ruperti-staat-de-nabestaanden-van-de-Mali-militairen-bij-Foto-Jeroen-Jumelet-ANP
Advocaat/Veteraan Michael Ruperti – Mali maar ook KNIL Ambonezen Nederlandse oorlogshelden en veteranen

Politieke falend beleid is oorzaak

Het nare van de verhoren nu veertig jaar later, kan men ook terugvoeren naar het falend politieke beleid! Want? Men had in 1977 gelijk alles moeten onderzoeken! De verantwoordelijke minister heeft duidelijk toen gefaald!trauma

Dan had het openrijten van veel trauma’s bij Nederlandse en Molukse partijen veertig jaar later voorkomen kunnen worden. Maar wat nog belangrijker is! Men had toen de politiek verantwoordelijke van de operatie kunnen aanpakken. Of de politiek verantwoordelijke had toen kunnen opstappen. Wie dat was? Dries van Agt. Of hij dat had gedaan, zal altijd de vraag blijven.  Hij is toch nog steeds aan te pakken wegens “ambtsmisbruik” en mogelijk het aanzetten tot “staatsmoord”! Want hij wilde absoluut zijn persoon neerzetten als daadkrachtig, om zo voor zijn politieke loopbaan een slaatje te kunnen uitslaan. Minister Stemerdink doet daar zeer verhelderende uitspraken over in Dutch Approach, en het boek van Peter Bootsma.

Je weet het nooit met de chirurg Van Agt, want toen vond hij het een belediging om vergeleken te worden met Mengele. Maar vandaag de dag denk ik niet meer! Omdat hij nu ineens een pesthekel heeft aan Israël. Dus zo standvastig is hij ook weer niet als chirurg, of te wel hoofdverantwoordelijke van de operatie. Wat mij echt benieuwd is het volgende, Van Agt is politiek gezien totaal veranderd in zijn mening richting Israël en Palestina.  Maar Dries, wanneer je Palestina nu ineens ondersteund waarom steun je de bezette gebieden van onze staat RMS niet? Want wij praten ook over bezette gebieden. Dat men de Nederlandse burger dom heeft gemaakt, en voor heeft gehouden dat het een droom is. Is niet mijn probleem. RMS is geproclameerd, en is volgens de internationale regelgeving onafhankelijk. Maar is bezet , net zoals Nederland in 1940 – 1945.

Dolle Dries(Mengele) verklaart deze week wel iets over Palestijnen, maar laat de mariniers aan hun lot over. 

https://www.ad.nl/politiek/van-agt-wacht-al-vijf-maanden-op-telefoontje-cda-leider-buma~a56b2fa8/

 

VanAgt11

Het hoofdpijndossier

Misschien wordt het tijd om niet alleen met de mariniers te gaan praten, maar ook met Dries van Agt. Of we dat gelijktijdig moeten doen, lijkt mij geen goed plan. Want ik voorzie ergens een uitbarsting van woedde(PTSS) van een van de mariniers. Want ik zou mij ook goed genaaid voelen door de minister die verantwoordelijk was. Ik zou in ieder geval hem bedanken voor de steun die hij heeft gegeven tijdens de verhoren. Of is het daar te laat voor? Naar mijn mening wel, dus moet hij zijn conclusies trekken. En net zoals Hennis het boetekleed aantrekken, want wie de schoen past trekt hem aan! Hij mag als dominante Katholieke politicus openheid van zaken doen! Wie weet kunnen wij hem alles vergeven, en vergeten. Voor mij persoonlijk zal dit in een nieuwe trauma worden, en zal er hiervoor geen meerderheid gevonden worden. Of vergis ik mij hier in?

VeteranenMaluku
Veterans4Veterans – KNIL Ambonezen met hun opvolgers van de tweede generatie – Maluku4Maluku

In ieder geval we moeten nog geduld hebben met ons allen, over drie weken krijgen wij de uitslag van de rechter. Of het onderzoek verder gaat. Ik hoop van wel, want het onderzoek moet duidelijkheid gaan geven. Want het gaat er om dat wij allen willen weten wat er echt is gebeurd in die 11 minuten in de vroege ochtend van 11 juni(1977)! Of te wel de waarheid! Daar hebben alle nabestaanden(ook van Nederlandse kant) recht op, net zoals de nabestaanden van de militairen in Mali. Een ding moet men niet vergeten dat naast de KNIL “Ambonezen” ook veel van hun kinderen, en kleinkinderen bij de Nederlandse strijdkrachten actief geweest zijn, en nog actief zijn. Zij allen maken allemaal weer de kans te lopen tegen foute beslissingen van Nederlandse politici. Want er zijn nu te veel dossiers waar defensie(politiek!)bij betrokken is, waar velen het slachtoffers van zijn geworden. Als frontman van de werkgroep Maluku4Maluku ben ik blij dat wij met de Inspecteur-Generaal der Strijdkrachten H. van Griensven(geen politicus maar praktijkman met betrekking tot militairen en veteranen), het pad zijn ingeslagen om het hoofdpijndossier van de KNIL “Ambonezen” het komende jaar waardig te gaan afsluiten.

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

M4MIGKCHL

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s