Hoop(aandacht door Maluku4Maluku)

De pen is krachtiger dan het zwaard!

Iedereen bijgekomen van de doorbraak, die wij als Maluku4Maluku hebben veroorzaakt in en bij alle bevolkingsgroepen in Nederland? Want na eindelijk na 66 jaar beheerst onze bevolkingsgroep de pers, en op een manier waar geen enkele geweld aan te pas is gekomen. De pen is krachtiger dan het zwaard! Want in veel verhalen die nu over onze “eerste generatie” zijn geschreven druipt het menselijke leed, en jarenlange pijn, en heimwee er van af. Eindelijk staat er meer dan 85 % van de Nederlandse bevolking  achter ons, en vindt men dat wij op een schandalige manier zijn behandeld.  Beter laat dan nooit, want dat is een van de grote winstpunten. De zin die ik al een paar jaren gebruikt, dat wij nog minder dan een vluchteling zijn opgevangen word nu algemeen eindelijk ingezien.

Binnen de Molukse samenleving is er veel verwarring en onnodige onrust ontstaan, hier wil ik als frontman(voorzitter) van Maluku4Maluku duidelijkheid in gaan scheppen. De volgende aandachtpunten:

(Aandachtpunt 1) Telt voor 10000 personen

Er is ineens roep naar mijn persoon dat ik de RMS strijd moet gaan aanvoeren, omdat men totaal geen enkele vertrouwen meer heeft in de zogenaamde president. Maar dat wantrouwen sprak ik richting de zogenaamde RMS president, en zijn zogenaamde ministers al vanaf het jaar 1998 uit. Dit mag weleens breed uitgemeten worden in de Nederlandse pers. Niemand was het met mij eens. Ik spoor dan ook wel journalisten aan om dit te doen, maar steeds krijg ik hetzelfde antwoord. Watilette is voor ons niet meer interessant. Jij wel! Want jij komt op voor jouw  “KNIL Ambonezen, of zoals jij het zegt de eerste generatie, of te wel jouw volk!” Dan ben ik uitgepraat! Want hier kan ik niets tegen inbrengen.

Maar het dossier waar ik nu met mijn actiegroep Maluku4Maluku in zit te werken behelst een dossier over het verleden van Nederlandse militairen, waarvan ik ze al jaren #vergetenveteranen benoem! Op basis daarvan heeft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven mijn persoon uitgenodigd, ik ben daar toen met een delegatie geweest. Daar zijn afspraken gemaakt! Maluku4Maluku, en vooral mijn persoon, heeft hem een hand gegeven. Wanneer ik hem een hand geef, in het belang van de eerste generatie? Is dat ons woord! Daar kan niet meer van afgeweken worden! Trouwens wie heeft de moeite gedaan zeker twee jaar de eerste generatie op te zoeken, om hun in te lichten? Wie heeft met een klein team, zonder een cent te vragen aan de eerste generatie gewoon aan de slag gegaan?

Ik heb het vuur aangewakkerd, en daarna is een kleine team ontstaan, maar ook de eerste generatie gevraagd of mijn persoon met mijn visie, en strategie hun mocht vertegenwoordigen. Zij hebben mij de volmacht gegeven! Jullie ouders, of grootouders hebben mijn persoon een vrijbrief gegeven, om te onderhandelen in hun naam. Maar ook  altijd werd mij verteld ga de strijd aan voor iedereen die er niet meer is! En? Elke volmacht van een persoon uit de eerste generatie, telt voor 10.000 personen! En zij verafschuwen de leiding van de RMS regering in ballingschap al meer dan dertig jaar. Omdat zij zich door hen in de steek gelaten voelen. Maar ik durf daarover heen te stellen, dat ook de volledige Molukse samenleving dit ook heeft gedaan. Want iedereen zat te handelen uit een doemdenken. En maar zeuren, zij zijn slecht behandeld. Maar ondertussen niets doen. Ja zielig zijn! Maar vooral de eerste generatie laten stikken in hun sores.  In mijn vorige blog “Hoop begon in Harlingen” kunt u allen lezen, dat de ouderen elke dag voor de ontketende strijd die Maluku4Maluku aanvoert bidt!

Lees ora et labora!

https://reawaruw7.com/2017/11/04/hoopbegon-in-harlingen/

Valt er nog iets uit te leggen? Of durft u nog kritiek te leveren?

 

Bidden3
Bid en werk!

Ik weiger te denken aan een politieke RMS positie, en de RMS te vermengen binnen historische bereikte resultaten. Waarom?

De belangen die voorop staan van en voor de eerste generatie zal ik beschermen voor interne en externe gevaren! Ik doe niet aan doemdenken, ik doe wel aan strategisch denken! En alle gebeden die de eerste generatie doen elke dag? Die doen ze voor hun totale erkenning en eerherstel en ook voor al hun overleden strijdmakkers! Zij hebben ons nergens anders gevolmachtigd!

Stel? Dat ik gevraagd zou worden om een hoge politieke functie binnen de RMS strijd te gaan bekleden, hier in Nederland. Zal ik deze pertinent weigeren! Omdat de vraag vanaf onze geboortegronden moet komen. Maar daarna heb ik nog steeds het recht om te weigeren. Want wanneer je zoiets gaat bekleden moet de passie, en vooral strijdlust er van af spatten. Ik weet niet of ik dat kan tegen die tijd, dat zal dan de vraag zijn die ik aan mijzelf moet stellen. Want de totale eerherstel en erkenning stopt niet op 21 november 2017. Wij laten ons niets voor niets juridisch bijstaan door advocaat tevens veteraan Michael Ruperti. Want Maluku4Maluku zet steeds het woord “totale” er voor, dus is er nog een weg te gaan. Daarom respecteren wij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht die op zijn manier ons(eerste generatie)steunt, want de eerste stap naar totale eerherstel en totale erkenning is gezet.

Dus? Moet u zich allen richten naar:

Advocatenkantoor Watilette Achillesstraat 95-97 hs 1076 PX Amsterdam

Telefoon: 020 – 676 0266 Telefax : 020 – 676 4848 E-mail: advocaten@wattilete.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.30 – 17.00 uur

Inloopspreekuur: elke dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur (kosteloos)

RMS-regering
Rechts met hoofddoek W. Sopacua links van hem J. Watilette de (mis)leiders

 

Of naar ene Willem Sopacua(volgens de niet zo actieve website van de zogenaamde regering) via wvsopacua@gmail.com

Deze Willem Sopacua durfde op Facebook zijn ongenoegen uit te spreken. Ik heb hier op geantwoord. Dit is nog te vinden op mijn tijdlijn op Facebook. Wil je mij mailen via Facebook? Zend dan vriendschapsverzoek, want ik zit niet altijd naar mijn gefilterde berichten te kijken. Ik heb gemerkt, dat mensen mij willen benaderen via Facebook. Maar dat krijg ik niet gelijk te lezen, of ik moet de filter in mijn berichten van Facebook accepteren.

Ook is er Front Siwa Lima uit Oosterwolde deze zijn te bereiken via de volgend website:

https://www.rms-maluku-fsl.org/

Op de radiozender Siwa Lima  wordt ik vaak uitgenodigd om uitleg te geven, dat heb ik ook afgelopen zaterdag gedaan.  Front Siwa Lima, en de persoon Reawaruw werken niet samen. Maar respecteren elkaar wel. Omdat met name hun veel te vroeg gestorven leidster Pelipina Sahureka een toonbeeld was van strijdvaardigheid, die houding spreekt mij aan. Naar mijn weten richten ze hun beleid niet op Nederland.  De vraag welke kant FSL nu opgaat is afwachten, omdat het heel moeilijk zal zijn de juiste opvolger aan te wijzen. En welke koers nu ingezet gaat worden. Ik was de afgelopen jaren te vinden op 25 april op hun viering in Deventer, ook omdat ik weiger om naar Orpheus Appeldoorn te gaan. Ik ga niet naar de grootste officieuze motorclubmeeting van Nederland. En ben fel tegen dat onze politieke strijd vermengt gaat worden met geld(huur) die wij niet mogen vermengen met een rechtvaardige gevecht.

Voorafgaand van 25 april 2010 zijn daar mededelingen over gedaan ondertekend door ene J. Watilette!  Wel blijven opletten! Er zijn ook geluiden nu dat wij als Maluku4Maluku moeten gaan vergaderen met andere Molukse organisaties(Watilette?) om sterker naar voren te komen. Maluku4Maluku heeft bewijs geleverd aan iedereen, dat wij zelf onze grootste vijand zijn! Door te doemdenken, en een houding aannemen van wij wachten onze (mis)leiding af! Wij hebben geen tijd meer te verliezen om te vergaderen met anderen, wij verliezen alleen tijd om onze eerste generatie bij te praten. En wij moeten nog een weg bewandelen die wij hebben uitgestippeld, wij waren wakker! Deze organisaties zijn net wakker, en liggen nog in hun pyama op bed na te denken. Hoe zij deze doorbraak moeten verkopen binnen hun groepen. En waarom hebben wij geen tijd te verliezen? Omdat wij elke maand afscheid moeten nemen van een van de eerste generatie!

(Aandachtpunt 2) Hang niet de Pipo uit, maar eer aan de KNIL Ambonezen(levend of postuum)

Er zijn ook voor mijn persoon, en Maluku4Maluku,  verontrustende berichten verschenen over een heel klein clubje zogenaamde antifascisten, die onze KNIL Ambonezen wegzetten als oorlogsmisdadigers? KNIL Ambonezen hebben alles gedaan wat ze opgedragen werden, en zoals ik vaker heb geschreven hebben wij in Den Haag het Internationaal Strafhof. Daar worden niet de militairen naar toe gebracht om veroordeeld te worden. Maar de verantwoordelijken die de opdracht gaven, en in 99 % wordt dat afgegeven door de politieke leiding.  Vergelijkbare gevallen zoals in het voormalige Joegoslavië zijn hier in Den Haag berecht! Dus ik verwijs dit kleine clubje naar de opdrachtgevers.  Aan de ene kant heel positief dat er een hype is ontstaan rondom de KNIL Ambonezen, maar iedereen wilt meeliften met de hype. Dit geldt dus niet alleen voor de Molukkers ! Men mag kritiek hebben, maar tijdens de eerste teken van eerherstel en erkenning(er zullen nog meer volgen binnen nu en een jaar) van onze eerste generatie hun te willen wegzetten als oorlogsmisdadigers gaat veel te ver. Maar hun ook willen lastig vallen met spandoeken of rotte eieren?

Wat mij ook opvalt binnen de krantenartikel dat ene hoogleraar van “Nederlandse afkomst” Fridus Steijlen uitspraken durft te doen, alsof hij deskundige is op het gebied van KNIL Ambonezen. Veel Molukkers beschouwen hem als autoriteit? Ik vind het een Pipo de clown, met deze uitspraken! Steijlen specialist KNIL Ambonezen? Nog nooit op een presentatie van mij geweest!

Steijlen denkt dat niet iedereen erop zit te wachten. ,,De KNIL-militairen zijn al geëerd met onder andere de Rietkerkmedaille in 1986 en sindsdien een jaarlijkse uitkering van 900 euro, gebaseerd op een retourtje Molukken. Sinds twee jaar is een delegatie Molukse KNIL-militairen aanwezig bij de herdenking van de opheffing van het KNIL. Mensen vergeten dat alles. En er zijn er die het onvoldoende vinden.” Steijlen vindt dat er nu onnodig onrust ontstaat. ,,De oudjes zijn meer gebaat bij cultuurgebonden zorg. Die willen dat het goed gaat met hun kleinkinderen. Dan was hun ellende niet voor niets.”

https://www.leidschdagblad.nl/nieuws/antifascisten-bestrijden-extra-eer-voor-oorlogsmisdadigers-van-het-knil

Maluku4Maluku heeft  gelijk na het weekend korte lijnen opgestart met de staf van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht om een demonstratie van welke aard dan ook tegen te houden, in en rondom de gemeente Hilversum. Natuurlijk heeft de gemeenteraad van Hilversum, of politiek het laatste woord daarover. We moeten dus met ons allen rustig blijven, wij zullen er alles aan doen met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht het ontvangst van onze ouderen ordentelijk te laten verlopen! Wanneer dit gelukt is op papier, hoop ik persoonlijk niet dat deze groep nietsnutten wel overgaan tot acties. Maar dan is het een kwestie van handhaven door de politie. Michael Ruperti die ons bijstaat is ingelicht, en zal dit ook met argusogen in de gaten houden.

RupertiKNIL
Advocaat KNIL Ambonezen Michael Ruperti tevens veteraan

Ik heb liever dat de nazaten met bloemen langs de weg naar onze auto’s gooien wanneer wij in colonne op de weg rijden richting landgoed “De Zwaluwenberg”. De bloemen moeten dan ook een ereteken worden voor de velen die er niet meer zijn. Maar die dan van boven naar beneden kijken naar de eerste glorietocht! Maar ik begrijp wel degelijk dat kinderen en kleinkinderen van KNIL Ambonezen zich zorgen maken, ik roep op tot rust! We moeten de beslissing van de burgemeester en wethouders van Hilversum afwachten.  Dinsdag 21 november 2017 staat in het teken van de vele overleden, maar ook in levend zijnde KNIL Ambonezen.

Checkpoint2

(Aandachtpunt 3) De beste stuurlui en kippen

Zoals eerder gesteld vertegenwoordigd Maluku4Maluku de KNIL Ambonezen, wij beseffen dat alles heel laat komt. Maar beter laat dan nooit. Alle mensen die nu uit onze gelederen  die uitspraken doen alsof het een zoethoudertje is? Of de medaille ergens weggestopt moet worden? Moeten de volgende zaken goed beseffen. Maluku4Maluku heeft dit resultaat binnengehaald. Want de generaal werd getriggerd door ene Reawaruw op Facebook, hieronder de link!

Wanneer men dit op pc, tablet, laptop kijkt? Ziet men ook beelden!

https://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/431244-het-is-volkomen-terecht-dat-de-knil-militairen-in-ere-worden-hersteld

Voor alle beste stuurlui, en iedereen die nu net zoals ze een kip zonder kop zitten te kakkelen op het internet. Met ongegronde kritiek komen.  Alles was al bekend, maar jullie sliepen of deden wat anders belangrijkers. Want ik maakte in een persbericht in augustus alles wereldkundig, klik op onderstaande link:

https://reawaruw7.com/2017/08/21/hoopin-historische-persbericht/

Daarnaast moeten kinderen en kleinkinderen beseffen dat wij niet over medailles praten die je hebt verdiend met een wandeltocht, of een sportwedstrijd. Ik begrijp dat je dit als burger vergelijkt, ik snap dan ook niet dat er zelfs Molukse militairen op internet uitlatingen doen. Dat het te laat is, en niets voorstelt. Wil ik het niet eens hebben over een Molukse dominee Mustamu uit Amsterdam, die in zijn kritiek gewoon fuck this fuck that schrijft. Zijn jullie nu allemaal de weg kwijt geraakt? Geeft niets hoor, wij hebben het pad gevonden naar totale eerherstel en totale erkenning voor de KNIL Ambonezen. Let wel, er dient een medailleregen te komen ook voor de KNIL Ambonezen die er niet meer zijn, maar dat geldt ook voor de nabetalingen van wachtgelden. Ik ben benieuwd of alle personen die niets hebben gedaan, maar wel kritiek spuiten. Wat zij dan gaan zeggen wanneer wij een tas met geld binnenhalen voor hun vaders,en of grootvaders die er niet meer zijn. Of ze dan ook gaan zeggen en schrijven: Fuck that! Steek het mijn in jouw……! Dat ga ik zeker doen! We praten over een medailleregen van minimaal 4300 wat naar 8000 kan gaan. Ik zal dit het weekend uitleggen. Want er moet geen misverstanden ontstaan over 21 november!

KNILcertificaat

Het zijn dus geen medailles die je in de burgermaatschappij kan winnen na een dagje sporten! Het is een militaire ereteken, in het geval van de KNIL Ambonezen en hun vrouwen eentje van bloed, zweet en veel tranen! In optima forma! Wil iedereen die nog nooit in een oorlogssituatie heeft gezeten voor jaren, dit niet devalueren! Het is makkelijk oordelen, wanneer je die tijdsgeest niet kan snappen. Het is makkelijk oordelen als burger! Maar ik ken de verhalen van iedereen van de eerste generatie, man of vrouw, wij zijn KNIL militairen/veteranen daar zijn wij trots op! Wat hen is aangedaan door de Nederlandse politiek is schrijnend, maar de militaire ereteken hebben ze verdiend! Nog voor ze als trotse militairen met hun gezinnen op dienstbevel voor zes maanden naar Nederland vertrokken. Zij hebben dat niet gratis verdiend, zij hebben daar voor gestreden! Alleen velen hebben het militaire KNIL ereteken nooit mogen ontvangen. Dat moeten we hun nu ontnemen? Steek het maar in je…..?

Hoe durf je! Ga zelf maar in de oorlog zitten! Bloed en zweet en tranen, dat is het ereteken waar wij ons mee onderscheiden met nazaten van met alle respect van gastarbeiders, vluchtelingen, gelukszoekers! Nog meer kritiek?

Kijk naar interview RTV Oost Reawaruw frontman Maluku4Maluku

https://www.youtube.com/watch?v=gelzyb9xJSo&t=4s

(Aandachtpunt 4)Maluku4Maluku ontwikkelt zich naar….

Binnen Maluku4Maluku zijn er de afgelopen week bepaalde veranderingen geweest. Nona Salakory heeft aangegeven door privé omstandigheden, en haar drukke activiteiten in de gemeenteraad van Baarn afscheid van ons te nemen. Wij hopen haar op 21 november nog te ontmoeten in Hilversum, zij is dan zeker nog welkom. Dat ligt voor een andere persoon geheel anders!  Tjalie de Fretes heeft aangegeven zich niet te willen conformeren aan de ontwikkeling van Maluku4Maluku naar een professionelere aanpak. Dat is zijn goed recht, mogelijk gaat hij alleen door, of in een andere vorm. Wij wensen beide personen veel sterkte en succes! Onze dank gaat meer uit naar Nona Salakory die zich tomeloos heeft ingezet voor de KNIL Ambonezen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maluku4Maluku Veterans4Veterans

Ik ben blij dat ik mag bekend maken, dat wij binnen onze aanpak en takenpakket die steeds zwaarder word. Waardoor wij naar een steeds meer professionelere aanpak moeten gaan, dat mijn officiële rechterhand en of vice-voorzitter Bung Ulis Tahamata(Barneveld) is geworden. Na een stemming, met een onthouding, werd hij unaniem met deze functie binnengehaald! Ik vind het een eer dat hij deze functie binnen onze actiegroep Maluku4Maluku wilt gaan uitvoeren. Wij, met mijn persoon voorop, staan volledig achter Bung Ulis Tahamata. Krijgen wij ook uw steun? Deel dan al onze berichten op uw Facebook, maar lees eerst aandachtig alles goed door! Want wij willen honderd procent steun voor onze strijd van en voor de overleden / levende KNIL Ambonezen

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Website under construction!

Leeuw4

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s