Hoop(tegenwerking richting volksbeweging)

De man in de straat

Nogmaals 85% van de Nederlanders spreekt schande over de aanpak van de Nederlandse overheid(politiek), hoe de behandeling ten aanzien van de KNIL Ambonezen 66 jaar is verlopen. Na al de jaren heeft iedereen daarop gewacht, dat de man in de straat het eindelijk snapt, wat ons als volk is aangedaan. Maar ook gewoon zegt dat de KNIL  Ambonezen een behandeling hebben gekregen die minder was dan een vluchteling nu krijgt in Nederland.

Ik wil niet de andere bevolkingsgroepen vergeten die vanuit het Nederlands-Indië ook min of meer gedwongen werden om naar Nederland te komen. Vergis u allen niet binnen de KNIL zaten ook andere bevolkingsgroepen. Dat waren allen wapenbroeders van KNIL Ambonezen! Daarom zal in de juridische stappen met betrekking tot “Backpay” enkele aanvragen van Indische veteranen door ons(Maluku4Maluku) meegenomen worden. Deze personen hebben zich gewend naar Maluku4Maluku, wij zien hun als onze (wapen)broeders!

Wilt u alles volgen op de dag zelf? Meld je aan binnen dit evenement, daar komen foto’s en korte updates  van de dag

https://www.facebook.com/events/183341138875325/

Het hoge percentage Nederlanders bijna negen van de tien personen die nu qua standpunt achter ons staat, moet men nu richting onze samenleving gaan bekijken. Moeten wij dan niet met zijn allen concluderen dat de enkelen die nu het hardst kritiek leveren op de aanstaande blijk van erkenning en waardering nog niet eens een procent is. Want? Wanneer binnen de Nederlandse samenleving het op 85 % staat, mag of moeten wij dan niet vaststellen dat het bij ons minimaal 99% moet zijn. De enkelen die nog uit eigen frustratie kritiek geven op het bereikte voorlopige resultaat. Men moet hun gaan zien zoals de kleine groeperingen binnen de antifascisme groeperingen, die nu willen demonstreren in Hilversum. Want moeten wij nog gaan uitleggen, of wij niet weten wat groot onrecht is. Moeten wij nog uitleggen hoe het voelt als volk weggestopt te worden in de oude concentratiekampen van fascistisch  Duitsland? KNIL Ambonezen zijn oorlogsmisdadigers? Jazeker, in alle oorlogen worden door alle partijen rare dingen gedaan. Daarom heet het niet meer gezonde discussie, maar oorlog! Maar de opdrachtgevers, en of politiek verantwoordelijken moeten naar het Internationaal Strafhof in Den Haag gebracht worden.

M4M_strak-logo
De tulp en de kruidnagel verbindt ons via de aarde naar onze roots!

Playstation of Xbox

Nu moet ik lezen dat de Nederlandse overheid onderzoekingen gaat doen over de periode van Nederlands-Indië kosten vier miljoen euro! De vraag gaat men onderzoeken of Nederlandse militairen nadat Japan verslagen was “schone handen” had. KNIL Ambonezen waren frontlinie militairen, en zij bevochten als eerste  eenheden alle gevechten. U kunt het al raden? Een ding! Wanneer men een oorlog wilt voeren met schone handen? Moet men een computerspel op Playstation of Xbox gaan spelen! Wat denkt u dat de mensen die nu in Indonesië wonen die de tegenstander waren “schone handen” hadden? Zij voerden hun oorlog op basis van trainingen van Japan. Hun methodes waren meedogenloos! Gaat dit ook onderzocht worden?

In het land van poldermodel, en waarin spotjes van SIRE wordt aangetoond dat Nederland is veranderd in een land van kakelende kippen. Omdat jongens geen jongens meer mogen zijn. Gaat de linkse hoek vier miljoen euro weg laten verdampen, terwijl leraren en vooral bejaarden die de oorlog hebben meegemaakt dit geld beter kan gebruiken.

Het ergst van alles is dat er mensen van ons ook nog onze (groot)ouders beledigen over hun KNIL verleden. Ik vraag mij af of zij ook mee gaan lopen in een mogelijke demonstratie van zogenaamde antifascisten tegen de erkenning en waardering die de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht H. van Griensven gaat uitspreken dinsdag 21 november. Ik ben benieuwd of die paar van ons die onze (groot)ouders zo beledigen, en op hun ziel trappen(ook die niet meer leven) of ze de ballen hebben om daar te staan. Gelukkig is er nog geen aanvraag gedaan voor een demonstratie van de antifascisten. Maar stel dat die komt? Zal ik alles er aan doen om dit te voorkomen.

Maar de volgende personen die op Facebook de erkenning en waardering naar onze (groot)ouders afzeiken van Molukse afkomst komen die dan ook demonstreren ? Wie zijn zij op Facebook: Angelique Moniharapon-Manuputty / Maurits Paays  / Idi Santi

 Facebook namen die onze (groot)ouders afschilderen als oorlogsmisdadigers, en whatever! Ze zijn een beetje dom, want ze vertrappen ook hun eigen (groot)ouders!

Te laat?

Ik wil niet de zaak opruien, want iedereen moet beseffen dat dinsdag 21 november een feest van erkenning en waardering moet worden. Voor wie? Voor de velen die er niet meer zijn, die meekijken over onze schouders. En ik prijs mij gelukkig dat enkele leden van de eerste generatie dit allemaal mee mogen maken. Het is voor ons team Maluku4Maluku een eer, om met hun binnen te gaan naar de generaal. Want het is nooit te laat, wanneer er een van de mannen en of vrouwen ons heeft gevraagd om voor dit te strijden. Al is er maar eentje die dit aan mij vraagt, om op te staan? Zou ik dit doen! Want die ene man of vrouw weet wat 66 jaar pijn en leed is, maar vooral wat heimwee betekend. Gelukkig zijn er nog meer, gelukkig horen ze van iedereen, of hebben ze het op tv gezien. Gelukkig heeft Maluku4Maluku met hun aan onze zijde, en in hun dagelijkse gebed, de sterkste eenheid van de afgelopen 66 jaar gevormd.  Het is pas te laat wanneer er niemand meer is! Ik zeg en schrijf steeds dat wij een beweging uit het volk zijn, maar onze volksbeweging is weer begonnen bij de eerste generatie! Zo lang zij nog leven, en dit is hun laatste wens zullen wij dit als volk moeten accepteren.

Vergis u allen niet, 21 november is de eerste stap. Er volgen binnen een jaar meer. Een paar datums moet u alvast in de gaten houden. In de maand mei of juni zal er op de Veteranen Instituut in Doorn een grote KNIL Ambonezen reünie gehouden worden door Maluku4Maluku in samenwerking met Kolonel L. de Vos(tevens directeur Veteranen Instituut Nederland). Er is plaats voor 250 personen(inclusief begeleiding). Daarna zal Veteranendag 2018 volgen op de laatste zaterdag van de maand juni. Maluku4Maluku heeft de toezegging van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht H. van Griensven dat de KNIL Ambonezen een speciale tent gaat krijgen.

KNILHilversum

Dan is iedereen welkom, en vind ik dat iedereen moet komen. Er is op Malieveld genoeg plaats voor iedereen. Om mee te maken dat onze (groot)ouders geëerd gaan worden. Zodat wij met ons allen kunnen laten zien aan heel Nederland, dat wij afstammen van eens trotse militairen en veteranen. En jazeker oorlogshelden, want zij hebben veel Nederlandse en Indische levens gered.

KNIL Ambonezen aanwezig met speciale tent tijdens Veteranendag 2018

https://www.facebook.com/events/180245449185901/

Pelita1

Lees hieronder door, daar plaats ik een brief naar N.Papilaya van Pelita. Ik maak deze openbaar, omdat wij(eerste generatie) antwoord willen!

Dat allemaal in opdracht van Nederlandse politiek(niet van defensie) die de KNIL Ambonezen minder dan een vluchteling behandelde 66 jaar.

Vernederd tot het bot, vergeten door alles en iedereen(ook onze eigen volk hier), maar nog niet verslagen en  verpletterd!

Ik heb als eerste de kant van hun gekozen, later met een kleine team, de strijd aangevoerd. Wie gaat meedoen nu? Want we zijn nog niet klaar. Dat geldt ook voor alle organisaties die beweren dat zij voor onze (groot)ouders zijn. Welke kant kiest bijvoorbeeld Pelita? Hieronder publiceer ik een brief waar ik de toekomst voorspel(in de maand september), maar waarop ik nog steeds geen antwoord heb gekregen. De keuze nu is aan jullie allen als Moluks kinderen, welke kant ga jij nu kiezen? Ga je mee onvoorwaardelijk in de volksbeweging(99% steun) die de eerste generatie met Maluku4Maluku heeft ingezet?

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Ingelaste programma voor dinsdag 21 november in Hilversum, meld je aan voor alle updates. Maandag 13 november maken wij de locatie bekend, waar wij als KNIL Ambonezen met Maluku4Maluku in colonne wegrijden richting Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Kom met bloemen, en geef de KNIL Ambonezen een feest! Door hun met applaus te verwelkomen, en strooi hun pad vol met bloemen voordat wij door de hekken gaan. Om eindelijk de waardering officieel en erkenning op te halen. Het is pas de eerste stap, en het financieel gevecht zullen wij bij een andere ministerie onder begeleiding van advocaat/veteraan Michael Ruperti gaan bevechten. Kijk hier onder de brief aan Pelita!

https://www.facebook.com/events/964002853740019/

STICHTING PELITA Nienoord 13 1112 XE  Diemen

Ten name van Dhr.N. Papilaya

26 september 2017

PelitaMarionetten
Marionetten en schimmenspel richting KNIL Ambonezen / Veterans4Veterans / Maluku4Maluku

 

Maluku4Maluku L.P. Reawaruw

Onderwerp: Erkenning KNIL Ambonezen – “eerste generatie”

L.S.,

Hierbij wens ik het volgende mede te delen, als frontman van de werk- en actiegroep Maluku4Maluku(M4M), dat de top van defensie met ons de deuren heeft geopend om de erkenning van de KNIL “Ambonezen” te gaan binnenhalen. Liever laat dan nooit, en gelukkig zijn er nog een paar honderd over van de eerste generatie. Die hier kwamen als KNIL “Ambonezen”. Hier hebben wij als samenleving 66 jaar op gewacht. Hiervoor zijn er zelfs zwarte bladzijden geschreven binnen de Nederlandse geschiedenis, maar het einde van dit hoofdpijndossier is in zicht.

In de agenda zijn op dit moment al twee datums vastgesteld. Ten eerste dinsdag 21 november 2017 zal onder leiding van Maluku4Maluku op uitnodiging van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht(IGK) H. van Griensven, een delegatie van tachtig mensen KNIL “Ambonezen” ontvangen gaan worden op “Landgoed de Zwaluwenberg” in Hilversum. Ten tweede heeft de IGK toezegging gedaan dat M4M een grote tent gaat krijgen tijdens nationale Veteranendag op het Malieveld in Den Haag. We zijn ook nog in onderhandeling of er een delegatie van de eerste generatie(KNIL Ambonezen) mee gaat doen in defilé, dat gaat betekenen dat iedereen die op het ereterras zit? Moet staan, en alle militairen de ere-groet moeten gaan brengen naar hun. Waaronder de koning van Nederland. Iets waar niemand ooit heeft van kunnen dromen.

 We zitten alleen met een probleem! Pelita zet altijd in hun agenda de Molukse ouderen dag op de laatste zaterdag van juni! Maar……de laatste zaterdag van juni is ook altijd nationale Veteranendag! Maluku4Maluku zal een grote campagne gaan voeren, en ook langs woonwijken gaan, om iedereen te oproepen om naar Veteranendag 2018 in Den Haag te komen. Want zoiets historisch, en belangrijks mag men niet missen. Zelfs u verwacht ik daar, als nazaat van een KNIL “Ambonees”.

Pelita3
Molukse kinderen steunen onze eerste generatie?

We zitten negen maanden voor de bewuste datum, ik wilde vragen om uw dag te gaan verplaatsen. Want we moeten elkaar niet voor de wielen rijden. En voor de eerste generatie is uw dag ook belangrijk. Alleen voorzie ik dat de pers met onze aanwezigheid op Veteranendag alle aandacht binnen onze samenleving gaat trekken. Ik ben ook van mening dat Pelita in dit verhaal moet gaan meeveren, omdat hun doelstelling is om onze ouderen goed te gaan begeleiden.

Mogelijk ligt er zelfs een taak voor u open, want we moeten gaan nadenken hoe wij ouderen gaan vervoeren naar hun tent op het Malieveld in Den Haag. Veteranendag trekt een groot aantal bezoekers, mogelijk zal in het jaar 2018 de half miljoen bereikt gaan worden.

Ik hoop dat u mij op korte termijn kan beantwoorden, omdat wij vanaf zaterdag 30 september met onze tour langs de woonwijken gaan starten. Dit is ook te volgen via reawaruw7.com

Met vriendelijke groeten

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

 

 

KNILHilversum

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s