Hoop(stopt niet bij afscheid nemen)

Koffie drinken

Maluku4Maluku is een beweging uit het Molukse volk, wij komen van verschillende windstreken vanuit het Molukse archipel. Wij hebben ons verzameld binnen een werk- tevens actiegroep. Waarom? Omdat wij vinden dat wij verplicht zijn op te staan tegenover onze (groot)ouders, al leven er niet veel meer van hen. Maar postuum moet er nog een en ander rechtgezet worden.  Maluku4Maluku is zelfstandig, en heeft geen enkele binding met de zogenaamde Molukse leiding die niets meer voorstelt. Dit geldt ook voor onze Indische, en Nederlandse lotgenoten. Net zoals bij hun, trekt het  “gewone volk” haar conclusies. En volgt haar eigen weg, niets meer aantrekkend van de zogenaamde leiding onder aanvoering van de voorzitter van het  “oude Indisch Platform”. Hun zogenaamde (oude)Indisch Platform voldoet volkomen niet aan alle gevoelens van frustraties, en pijn die nog leeft onder hun bevolking.

Checkpoint2

Het Indisch Platform zou ook volgens de voorzitter voor de KNIL Ambonezen  en of Molukkers op moeten komen? Maar de uitspraak van hun voorzitter Delhaye: “Wat moeten wij met die Molukkers?” Zegt voldoende daarom heb ik hem vorig jaar gemeld dat hij niet meer over onze bevolkingsgroep mag spreken, in welke bespreking dan ook. Hij kan wel verstoppertje spelen, maar nu hij intrek heeft genomen in het Indisch Herinnering Centrum aan de Sophialaan(Den Haag) is hij voor ons makkelijker benaderbaar. Ik hou van transparante aanpak, en  volwassen overleg. De volgende keer dat hij onze bevolkingsgroep vermeldt alsof zijnde dat hij vertegenwoordiger is van de eerste generatie, of te wel KNIL Ambonezen. Zal ik een bak koffie bij hem gaan drinken, aan de Sophialaan 10 te Den Haag. Lijkt mij wel gezellig, bent u al geweest als Indische lotgenoot om hem aan te spreken? Want hij houdt bij hoog en laag vol, dat de “backpay” aanvragen goed, en soepel worden afgehandeld.

Veel rechtszaken

We zitten allemaal met een onverwerkt verleden, of je nu Molukker of Indische(Nederlander) bent. Waarin de zogenaamde leiding die onze belangen  voor ons moest gaan bevechten, het schandalig laat afweten. Dat is niet gegaan, zoals ze het voorgespiegeld hebben. Een klein aantal mensen geloven nog in hun sprookje. Maar de zwijgende meerderheid weet genoeg. Vooral nu er een rechterlijke uitspraak is over de “backpay”  begin dit jaar in het nieuws. Voor velen was dit schokkend, men werd wakker uit een winterslaap. Maar achter de schermen weten wij dat dit niet de eerste rechtszaak was. Want er zijn vanaf begin vorig jaar bijna maandelijks in alle provincies rechtszaken geweest.  Maluku4Maluku heeft sinds einde van het jaar 2016 contacten gelegd met advocaat(veteraan) Michael Ruperti. Daar is een strategie afgesproken, maar wij zijn aan het aftellen. Want wij gaan de aanval inzetten vanuit het KNIL Ambonezen dossier op de  “backpay”! Hoe? Dat houden we voor onszelf vanaf nu, dat mag men later in alle mediakanalen gaan lezen. Want iedereen die niets deed de afgelopen jaren willen nu meeliften in het verhaal “backpay”. Ik ken de personen, en organisaties die vanaf het beginmoment(laatste kwartaal van het jaar 2015) doorvechten voor een nette afhandeling voor de aanvragers van de “backpay”!

Het werk van Herman en Jan

IHC070.6
Drs.Ir Herman Bussemaker

Mogelijk een grote verrassing voor velen maar het Indisch Taskforce Rechtsherstel (van Griselda Mollemans en Silvia Pessireron) behoorde daar niet bij, en geen enkele andere Molukse organisatie deed mee in het begeleiden(en bevechten) van, en voor de aanvragers. Meestal werden de aanvragen op flinterdunne bewijs, en zwakke argumentatie afgewimpeld. Nu hoor ik van veel kanten dat het Indisch Taskforce Rechtsherstel alles heeft bevochten? Dat is pertinent niet waar, en een grove leugen! De bedenkers van de “backpay” en meerdere mogelijke regelingen om de ereschulden van de Nederlandse overheid richting alle bevolkingsgroepen zijn bedacht door Dr.Ir. Herman Bussemaker(overleden 12 oktober 2015), en Drs. Jan de Jong van Stichting Vervolgslachtoffers Jappenkampen(SVJ)

IHC070.8
Drs. Jan de Jong

Binnen het dossier van KNIL Ambonezen voert Maluku4Maluku de strijd aan binnen de “backpay” vanaf het eerste moment van aangenomen uitkeringsregel. De kwestie rondom de KNIL “wachtgelden”, en erkenning naar Nederlandse veteranenstatus is Maluku4Maluku de enige van deze eeuw die het bevecht, niemand anders! Dit allemaal voor de duidelijkheid.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Maluku4Maluku is een volksbeweging! Geen binding met de zogenaamde Molukse leiding of andere organisaties met dubbele agenda!

 

Stichting Vervolgslachtoffers Jappenkampen

Ik heb Jan de Jong(luchtmachtofficier, en daarna KLM directeur Marketing Nederland) paar keer mogen ontmoeten. Eerst in Amsterdam waar we met elkaar hebben vergaderd. Daar zat ook Peter van Vliet(KLM directeur KLM in Canada, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en als laatste Nederland) helaas overleden (14 augustus 2017). Peter van Vliet heeft Jan de Jong altijd gesteund, en moet zeker ook genoemd worden binnen de strijd die zij allen hebben ontketend in politiek Den Haag. Zij kwamen er achter nadat ze allebeide bij KLM Nederland werkten, in een conferentie met betrekking tot oorlogsverleden van Japanse slachtoffers, dat zij beiden als kinderen in een Jappenkamp hebben gezeten.

IHC070.10
Drs. Peter van Vliet

Maar ook hun steun, en toeverlaat(KLM)  Gre Mosselman was er bij. Zij vormden toen Stichting Vervolgslachtoffers Jappenkampen. Daar waren ook bij aanwezig Peggy Stein(voorzitter Blue Angels werd op een schofterige manier uit het oude IP gezet daar de Japanse rat), en Ton te Meij(politieke netwerker) het was een ontmoeting die een basis heeft gelegd voor wederzijds respect, maar ook vertrouwen naar elkaar.

SVJ1
Gre Mosselman & Ton te Meij(lobbyist)
SVJ2
Indische(Manado) activiste Peggy Stein – Blue Angels

 

Later ontmoette ik Jan en Peter tijdens de Nationale Indië herdenking op 15 augustus in Den Haag. Wij vonden, en vinden het allen wereldvreemd dat de KNIL Ambonezen nog steeds niet meegenomen worden binnen de officiële programmering. Terwijl de Willemsorde aan de vlag van het Van Heutz Bataljon, die gegeven is  aan de KNIL Ambonezen(wegens hun activiteiten als frontmilitairen binnen het Nederlandse krijgsmacht) daar getoond word.

Beide heren werden als kinderen gevangen gezet in Japanse kampen in Nederlands-Indië.  Jan vertelde mij paar keer, zonder de Ambonezen had ik Nederlands-Indië nooit overleefd. Jullie, Ambonezen, hebben mijn leven gered. Jan was blij dat na al die jaren een kind van Ambon meemaakt in onze gezamenlijke strijd. Later ben ik nog een keer bij hem thuis geweest, we hebben een avond lang gesproken over de strijd die iedereen vanuit Nederlands-Indië nu zeventig jaar later nog moet leveren.  We hebben nog via email, en over de telefoon contact gehad.

IkHerdenk

De Indië Herdenking altijd op 15 augustus in Den Haag, altijd veel pers. Elk jaar op tv, maar nooit worden KNIL Ambonezen in beeld gebracht. Het comité die het organiseert vind de KNIL Ambonezen een politiek verhaal! Maar heeft alles niet te maken met beslissingen die de politiek maakt. De politiek van Nederland moet massaal eens opkomen voor alle leed, en pijn die is aangedaan aan alle bevolkingsgroepen uit Nederlands-Indië. Alle financiële ereschulden is een kwestie van politiek. Zelfs het in werking van het Indisch Herinneringscentrum  is een politiek steekspel, waar de “Judas” Silfraire Delhaye een van de bedenkers van was. Na 21 november 2017 kan men nog de KNIL Ambonezen geen plek geven op 15 augustus? Daar mag iedereen nu over gaan nadenken, vindt u ook allen niet?

IGK21.8
IGK H. van Grinsven spreekt namens Nederlandse regering een dankwoord uit, met late erkenning en waardering 21.11.2017

Geen dubbele agenda

Jan de Jong werd vorig jaar steeds zwakker, hij was al een tijd ziek.  Ik hoorde dat hij mijn activiteiten, met onze werkgroep Maluku4Maluku bleef volgen. Ik ben dan ook heel blij dat hij alles redelijk heeft mogen meemaken in de maanden oktober, november van vorig jaar. Ik heb hem niet meer kunnen spreken, maar ik weet zeker dat hij alle beelden in de media met heel veel blijdschap heeft bekeken. Want wat wij wisten dat we ons moesten gaan verbinden, in de gezamenlijke strijd. Om zo sterker te worden. De juiste mensen met een strijdvaardige instelling, en geen dubbele agenda de juiste combinatie? Kan alleen maar goede resultaten opleveren in de kwesties van ereschulden richting Molukse en Indische gemeenschap, daar waren wij stellig van overtuigd! Maar elke aandacht van welke bevolkingsgroep dan ook, bracht het totaalplaatje van meerdere zaken weer in het daglicht. Dus ons media-succes is ook een succes voor de Indische gemeenschap. Want wij zijn aan elkaar verbonden in pijn, en leed! Jan de Jong stapte toen ook op uit het (oude) Indische Platform, nadat een man Silfraire Delhaye Maluku4Maluku weigerde toe te laten binnen het platform.

Het Indisch Platform stelde totaal niets meer voor daarna! En? De waarheid rondom de rat Silfraire Delhaye kwam aan het licht, want in meerderheid spuugt de Nederlands Indische gemeenschap nu op hem. Hij vertoont zich ook nergens meer, en speelt achter de schermen een zeer kwalijke rol richting zijn eigen gemeenschap. Brieven naar Tweede Kamer leden waarin hij stelt dat de afgewezen aanvragen van “backpay” normaal is. En de Sociale Verzekeringsbank goed werk hier in levert, dat is een grove leugen. Daarom zijn er de afgelopen jaar bijna elke maand een rechtszaak geweest, in bijna elke provincie van Nederland.

Actie vanuit Oranje Nassau

Jan de Jong is niet meer onder ons, hij is 25 januari jongst leden ons ontvallen. Het is een zwaar verlies voor iedereen die strijd naar rechtvaardigheid binnen de Molukse en Indische(Nederlandse) gemeenschappen die nog met naweeën zitten van een Nederlands oorlogsverleden. Ik had met Jan nog een afspraak gemaakt, ik zal dit respecteren. Wanneer dit anders gaat lopen? Zal het niet aan mij liggen. In ieder geval de strijd zal niet opgegeven worden. Het is een zware week voor ons allen, want de afgelopen week moest de Molukse gemeenschap afscheid nemen van drie veteranen van die deel uitmaakten van de KNIL Ambonezen. Bapa Semuel Lesnoesa(Farsum), Bapa Johan Maail(Hoogeveen), en Bapa Simon Tuasela(Woerden) allen gediend in oorlogen voor de Nederlandse driekleur. Wie zal het zeggen, wie weet dat een van de mannen Jan de Jong zeventig jaar geleden zijn leven hebben gered. 

JanDeJong

In ieder geval wij zijn verplicht tegenover alle mensen vanuit Nederlands-Indië die nog met een onverwerkt oorlogsverleden zitten, op te komen. Want wij zijn nog sterk, en gezond! En? Met wij bedoel ik alle bevolkingsgroepen, wij moeten beseffen met zijn allen. Dat wij een gezamenlijke doel hebben, en dat is eerherstel! Maar binnen eerherstel zit ook financiële erkenning van onbetaalde salarissen, en of pensioenen. Maar ook uitkeringen met betrekking tot oorlogsslachtoffers.

Het mag toch niet zo zijn dat de Nederlandse Staat een voortrekkersrol bekleed in de opvang van vluchtelingen in verband met oorlogen. Maar hun eigen oorlogsslachtoffers laat stikken!

Ik wens de familie van Jan de Jong alle sterkte, en liefde toe om dit zware verlies te verwerken. Stichting Vervolgslachtoffers Jappenkampen heeft zijn held verloren, maar niet zijn gedachtegoed. Vanuit zijn handel, en denkwijze zal SVJ door moeten gaan, want zo zal Jan de Jong nooit vergeten worden. Wie weet is de tijd nu aangebroken om gezamenlijk ten strijd te gaan, ik heb al een paar plannen. En? We moeten zoeken naar grote podiums waar wij ons allen kunnen laten zien aan het publiek. Want we moeten meer de publieke opinie achter ons zien te krijgen. Een mogelijkheid is er sinds afgelopen weekend, en dat is de Culturele Hoofdstad van Europa 2018 Leeuwarden. Ik stel voor enkele dagen te organiseren waar de Molukse en Indische cultuuruitingen bij elkaar gaan komen. Want samen met de juiste mensen(zonder dubbele agenda) staan we sterker, en zijn we niet te verslaan! Ik heb al een netwerk in Leeuwarden voor ons allen!

Jan de Jong zal ik persoonlijk nooit vergeten, want hij kwam op voor de KNIL Ambonezen! Hij stapte uit het IP! Hij toonde daarmee een terechte drager te zijn van Lid in de Orde van Oranje Nassau. Daarmee gaf hij mij meer kracht, en inspiratie om nog harder te vechten. Jan de Jong….trima kasih teman…selamat djalang!

JanDeJong2
Drs. Jan de Jong Lid van Orde van Oranje Nassau

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s