Hoop( van Museum Maluku is een en al geschiedenisvervalsing)

De eerste Molukkers bij de krijgsmacht

Achter de schermen van Veteranendag had ik besloten om een bepaalde groep Molukse veteranen dood te zwijgen, bepaalde mensen adviseerden mij dit ook te doen. Verschillende personen waren er over eens dat ze hun kop ineens wilden laten zien voor hun eigen roem en eer. Of in bepaalde militaire termen wordt dit bestempeld als voor hun eigen geiligheid. De smoes dat ze het allemaal voor onze eerste generatie dit doen of deden was bekend. Vooral de heren Arthur Dias en Selwyn Timesela en Ray van der Schaft (Pelupessy)  wilden in hun dadendrang om hun eigen personages eer en roem te bezorgen tijdens Veteranendag ver gaan, want zij kaapten letter en figuurlijk het plan van de bedenker, Richard Sopacua(Assen) bij hem weg. Ze speelden een vies spelletje achter de schermen, terwijl het plan van Molukkers Bij de Krijgsmacht(MBK) op 20 juli 2017 was uitgestippeld door een groep Molukse militairen, en of veteranen in Bronbeek te Arnhem. De groep in meerderheid had een bepaalde stappenplan aangenomen, en ik zou mijn deel daar ook aan leveren.

Geheel links Ray Schaft, vierde van rechts Arthur Dias, daarnaast met witte t-shirt Richard Sopacua(bedenker van Molukkers bij de Krijgsmacht) gemaakt op 20 juli 207. Ik was de enige die een KNIL veteraan meenam, maar dat is een kleine aantekening toch?

Na de vergadering werd ik persoonlijk aangesproken door ene Arthur Dias, hij vertelde mij dat ik nu in het voorlopige werkgroep(interim bestuur) van MBK zat. En dat hij niet wenste dat mijn persoonlijke strijd niet met de MBK verwikkelde raakte, ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde precies. Dias vertelde dat het KNIL dossier te politiek is, en dat de MBK daar niets mee te maken wilde hebben. Ik antwoordde hem de eerste Molukkers bij de krijgsmacht waren en zijn de KNIL veteranen. Het gesprek was gelijk afgelopen. Maar wel heel vreemd want ik had voor de vergadering een paar mededelingen gedaan, voordat wij een krans gingen leggen. Daar had de groep geen enkele probleem mee, ik kondigde zelf aan dat de pers het zou gaan oppikken.

Woordvoerder Leo Reawaruw maakte de claim vandaag bekend op een bijeenkomst van de groep ‘Molukkers bij de krijgsmacht’ op het landgoed Bronbeek in Arnhem. Reawaruw kondigde als voorzitter van de actiegroep Maluku4Maluku ook aan dat de groep op 18 augustus een gesprek voert met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), generaal-majoor Hans van Griensven.

https://www.ad.nl/binnenland/knil-soldaten-eisen-66-jaar-wachtgeld-van-overheid~a2606cfa/

KNIL veteraan Nahumury / Boom veteraan / Reawaruw veteraan / KNIL veteraan Tahalele / KNIL veteraan Eiromkuy en vrouw. Daarnaast vrouw van Tahalele Veteranendag 2018

Geen excuses voor het weggooien van eten

Na Bronbeek zou een groep de MBK naar een stichtingsvorm gaan, en Richard Sopacua(de bedenker van MBK) en mijn persoon zouden de statuten gaan opstellen voor een stichtingsvorm. Maar eerst zouden we met een delegatie naar Leeuwarden gaan, om de herdenking van de Friese gevallenen op de laatste woensdag van de maand augustus te gaan doen. Daar waren bapa Noes Ririhena(oud dominee) en bapa Mezak  Bakarbessy ook  voor uitgenodigd, om de krans te leggen. Ik had beide KNIL veteranen verteld dat er meerdere militairen van de tweede generatie vroeg zouden komen, om met elkaar kennis te maken. Maar ook met elkaar gezamenlijk warm te eten. Beide KNIL veteranen verheugden zich daar op. Iedereen zou rond 16.00 uur aanwezig zijn, om de KNIL veteranen(de eerste generatie) ook met hun te laten kennis maken. Warm eten zouden we om 17.00 uur doen na een gezamenlijk gebed. De groep onder leiding van Arthur Dias zou ruim op tijd aanwezig zijn, de eerste generatie KNIL veteranen verheugden zich op een ontmoeting met een grote groep tweede generatie militairen en of veteranen.

De eerste keer dat Molukse veteranen eerste en tweede generatie naast elkaar stonden en officieel werden aangekondigd als KNIL veteranen

Wat denkt u, wat er is gebeurd? Ze kwamen gewoonweg niet op tijd, terwijl de zekerheid werd gegeven dat men op tijd was om mee te eten. Maar daarnaast ook gezamenlijk te gaan bidden, sommige ouderlingen vinden dit ook belangrijk. Tom de Queljoe en Richard Sopacua kwamen om 17.30 uur binnen, net op tijd om mee warm te eten. De groep Dias? Kwam gewoonweg niet opdagen. En? Jazeker daar is warm eten weggegooid omdat er rekening gehouden werd met een extra groep eters van elf personen. Toen wij het pand wilden verlaten om naar de kranslegging te gaan, bleek de groep Dias in de foyer rond te hangen. De enige Molukse veteraan die paar uur van te voren op tijd zich had gemeld was Brian Leepel, en zijn vrouw. Tot de dag van vandaag is er nooit een excuus geweest, dat men te laat was. Laat staan dat ze excuses hebben aangeboden dat er eten onnodig is weggegooid. Conclusie die ik heb getrokken dat de huidige kopstukken van de MBK(was hun plan niet eens!) geen respect hebben voor voedsel(terwijl er hongersnood is), maar ook niet voor onze eerste generatie. Want anders waren ze wel op tijd geweest.

 Vandaag 18 Juli Internationale Nelson Mandela Day

Uitingen van respect

Ik moet nu lezen dat ze al hun activiteiten in het licht stellen van onze eerste generatie? Waar kan ik dit lezen, waar is hun website? Waar kan ik een verklaring vinden dat ze de behaalde resultaten van stichting Maluku4Maluku ondersteunen, en waar zijn de felicitaties en uitingen van respect rondom het bezoek van 21 november 2017 aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven. Hetzelfde geld voor alle resultaten rondom de 350 vergeten kinderen en 150 vergeten moeders, waarmee een nieuwe KNIL veteranen doofpotdossier werd geopenbaard. Waar zijn alle steunbetuigingen, en uitingen van respect rondom de kranslegging op 4 mei op de Dam in het licht van onze eerste generatie. Waar zijn de ondersteunende uitingen van Dias, Timisela en Schaft met betrekking tot de uitreikingen van onderscheidingen van zaterdag 26 mei tijdens de allereerste KNIL Ambonezen reünie in Doorn? Laten we het maar niet hebben over Veteranendag, geen enkele verklaring met betrekking tot respect en steun. Ik heb geweigerd om mee te lopen in welke vorm van defilé tijdens Veteranendag 2018, en om de volgende reden. Onze eerste generatie moest alle eer en erkenning in hun eentje op gaan halen. Mijn persoon binnen de parade was niet belangrijk! De eer en roem diende volledig te vallen richting eerste generatie.

Militaire onderscheidingen zullen nu loskomen richting Molukse samenleving ook  kunnen ze postuum uitgereikt gaan worden, een actiepunt die door stichting Maluku4Maluku is binnengehaald.

 

Lafbekken en lijkenpikkers

MBK wordt geleid door een stelletje mannen die laf Richard Sopacua er uit hebben gewerkt, dat zij mij niet wilden hebben met zogenaamde mijn strijd had ik gelijk door. Ik ben niet zielig, en ik vond het wel best nadat er warm eten werd weggegooid in Leeuwarden. En men zo onbeschoft was om niet eens excuses aan te bieden, en wel op zondag in de kerk schijnheilig doen? Daar ben ik snel klaar mee! Maar mijn strijd is toch ook ineens hun doelstelling? Jazeker zijn ze laf, want het plan stelen en zelf niet voorzitter willen worden? Hoe laag kan je zakken Arthur Dias, want een Molukse dame naar voren schuiven als voorzitter. Zelf geen verantwoordelijkheid durven te nemen? En wanneer het fout loopt? Dan wijzen naar iemand anders? Jammer dat Latoya Hallatu het spel niet doorheeft, anders was ze het gesprek wel met mijn persoon aangegaan. Maar mogelijk kreeg ze een spreekverbod opgelegd door de lafbekken. Of durfde ze niet als voorzitter? Alle Molukse veteranen die nu zich laten fotograferen met Dias, Schaft, Timisela kennen ze wel alle achtergrondverhalen? Of worden ze eenzijdig voorgelicht, of te wel worden ze belogen?

Museum Maluku een en al ( geschiedenis)vervalsing

Nu moet ik ineens lezen dat het Moluks Historisch Museum of te wel Museum Maluku met allerlei nieuwsbrieven leugens verspreid de laatste maanden. Want op alle datums die ik eerder noemde werd stichting Maluku4Maluku niet een maal genoemd in hun nieuwsbrieven. Alsof alles zo maar aan kwam drijven, in de laatste nieuwsbrief noemt men eindelijk mijn naam.

Maar dat kon niet anders, nadat ik de term lijkenpikkers steeds aanhaalde. Want zo benoem ik Moluks Historisch Museum(MuMa) en de Arthur Dias, Selwyn Timisela, en Ray Schaft(Pelupessy). Waarom? Zij hebben de afgelopen jaren niet de eerste generatie opgezocht, en hun pijn en leed gezien en aangevoeld. Zij zijn niet bij Molukse veteranen geweest die nadat ik ze heb ontmoet weggebracht moesten worden, want waar waren ze dan in Vaassen, Wierden, Drachten en ga zo maar door. Zij hebben niets geleverd in de strijd naar totale erkenning van de KNIL veteranen, laat staan dat ze nu nog actief zijn in de strijd naar militaire ereschulden.

Selwin Timisela

Arthur Dias & Ray Schaft

Tja, een paar maanden geleden wilden de mannen ineens doen gelden op een begrafenisplechtigheid in Hoogeveen, maar dat was ook een respectloze  vertoning. Want volgens mijn opvoeding neem je afscheid van een overleden persoon(Moluks) in de kerk, en condoleer je de familie en nabestaanden eerst daar. Ik vraag mij wel af of iedereen die daar een zogenaamde ere-groet bracht wel doorhad wie de nabestaanden en de weduwe waren. In ieder geval dat is hun verantwoording, maar hun optreden was een schaamteloze en toonde geen enkele uiting van Molukse respect.

Moluks Historisch Museum is minder dan een kringloopwinkel

Museum  Maluku is een grote grap geworden, ik ben er in juni geweest tijdens een presentatie van ministerie van VWS. Ik heb toen met Nanneke  Wigard(directeur) gesproken, ik vroeg haar eerst af waarom ik nooit een antwoord heb gekregen van mijn sollicitatiebrief. In november vroegen ze via hun website Molukse personen te reageren op enkele openstaande bestuur vacatures. Ik heb toen een brief verzonden, maar geen antwoord. Ze verzekerde mij na bijna negen maanden dat ik nu wel antwoord zou krijgen. Ik wacht er nog steeds op.

Nanneke Wigard van het Museum Maluku in Den Haag

Mijn vermoeden werd op die dag ook bevestigd, het stelt niets meer voor het museum. Mensen zitten daar alleen maar om hun banen veilig te stellen, en dat kan alleen maar via subsidiegelden. En de meeste vrijwilligers(onbetaalde krachten) zijn Molukkers! Daar hebben ze personen zoals mij niet nodig, want ik hou van duidelijkheid naar onze doelgroep. Ik vroeg na de presentatie een rondleiding aan door het Moluks Historisch Museum, nu in het pand van de Sophialaan 10 in Den Haag. Nou die kreeg ik, en er waren personen die ook mee wilden. Een van de personen was auteur Vilan van de Loo, waar ik trouwens binnenkort een afspraak mee heb. Om de echte verhalen rondom het KNIL Ambonezen dossier mogelijk te gaan vastleggen. En ook naar de waarheid, want er is genoeg geschiedenisvervalsing binnen de Molukse samenleving.

Vilan van de Loo auteur en onderzoekster 

De rondleiding in het Moluks Historisch Museum was onthutsend, en openbaarde en bevestigde al mijn vermoedens. Het is een groot spel rondom subsidiegelden, totale volksverlakkerij. Want het enige wat men in de ruimten van het museum kan bewonderen is verhuisdozen, en stapels boeken(waaronder ook voor de verkoop). Nu snap ik ook waarom ze mijn sollicitatie niet hebben behandeld. Want wat valt er te besturen? In een kringloopwinkel staat meer uitgestald dan dichte dozen en boeken in een kast. Nee wij als Molukse samenleving moeten trotst zijn op onze museum? Laat mij niet lachen. En dan durven ze ook nog meer grove leugens te verspreiden over Veteranendag. Alsof de MBK een eigen tent had op het Malieveld? Dat was dus niet zo! Het originele plan was dat MBK een zelfstandige veteranenvereniging of club zou worden! Dat is niet gebeurd, ze zijn onderdeel geworden van de Bond van Oud Wapenbroeders. Je wordt niet lid van hun als Molukse veteraan, maar je wordt lid van de Bond van Oud Wapenbroeders.  En de tent van Maluku4Maluku werd het drukst bezocht, en de lafbekken durfden hun koppen alleen maar te laten zien toen ik niet aanwezig waren. Want ze durven mij niet recht in de ogen te kijken, want de waarheid is hard. Onze tent werd gedeeld met het Indisch Platform 2.0 waar Maluku4Maluku een grote samenwerking mee heeft opgestart, en Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen van wijlen Jan de Jong was ook vertegenwoordigd. Ik zit daar nu als een van de laatste wensen van Jan de Jong binnen het dagelijks bestuur met betrekking tot Molukse zaken, dit geldt ook voor het Indisch Platform 2.0 !

Lachwekkend de nieuwsbrief van het “oude dozen museum”, want zij hebben nooit geweten dat minister-president Mark Rutte onze tent heeft bezocht. Want dat hadden ze dan moeten melden in hun nieuwsbrief, maar of ze dat gedaan zouden hebben? Rutte zocht de enige echte Molukse veteranentent waar we met Indische lotgenoten eindelijk in het openbaar samenwerkten, gelooft u dit niet?

 

Lees vooral de beschrijving onder de film: Minister-president nam speciaal tijd voor het bezoeken van de tent van Maluku4Maluku

Nu moeten iedereen ineens komen op een kranslegging van MuMa en MBK? In het licht van onze eerste generatie? Respect tonen? Of voor eigen eer en roem het daglicht zoeken? Want wanneer men echt voor de eerste generatie iets in elkaar draait op een goede manier! Let op, ook de ouderlingen onder de Molukse veteranen.

Dan dient men naar mijn mening ook een vorm van kerkdienst te gaan houden. Om stil te staan bij de velen die er niet meer zijn, herdenken geldt voor ook voor de gehele eerste generatie. Daarom claimde ik als frontman van stichting Maluku4Maluku ook de tent op het Malieveld om een Molukse kerkdienst te gaan houden, en dat zal weer in het jaar 2019 gaan gebeuren. Het is allemaal een grote grap en slechte uitvoering van een slechte toneelstuk, doorspekt met leugens, verraad, en zoektocht naar eigen eer en roem.

Normaal gesproken wil ik eigenlijk hier niet over schrijven, maar ik voel mij hiertoe verplicht. Waarom? Omdat er weer Molukkers worden belogen, en onze geschiedenis moet zonder leugens goed in de geschiedenisboeken belanden. Met name de vierde generatie mag niet verstikken in leugens, want dat hebben wij als eerste, tweede en derde generatie al bijna gedaan.

 

Wanneer men officieel onze eerste generatie gaat herdenken? Gaan wij dit ook in gebedsdienst overdenken! Ora et Labora

Nationaal Comite 4 en 5 mei samenwerkingsverband via button

Daarom heb ik eerst energie gestoken in een samenwerkingsverband met het Nationaal Comité 4 en 5 mei  om eindelijk een soort lesprogramma in elkaar te draaien, om dit aan te bieden bij lagere en middelbare scholen. Want dit moet op een professionele manier gaan gebeuren. Ook zal stichting Maluku4Maluku meedenken  bij het aanleveren van soort ambassadeurs binnen dit verhaal vanuit de Molukse sport- en muziekwereld. Dit mag MuMa dit jaar in zijn nieuwsbrieven melden, daar is niets aan gelogen. Voor Molukse veteranen het volgende, er is maar een Molukse veteranenclub of vereniging die zich al formeel heeft aangemeld bij de Veteranenplatform. Binnenkort kan je daar als veteraan aanmelden, niet als identiteitsgroep maar als veteraan met een Molukse roots. En daarmee schaar je achter de eerste Molukkers bij de krijgsmacht, en dat zijn onze KNIL veteranen.

Op de homepagina van de website maluku4maluku.com prijkt het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei als zijnde button, om de samenwerking met stichting Maluku4Maluku aan iedereen te laten zien!

Herdenking in Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – KNIL opheffing

Binnenkort volgt volledige programma via www.maluku4maluku.com deuren open vanaf 14.00 uur

De opheffing van de KNIL werd op 20 juli 1950 ondertekend door Koningin Wilhelmina, de KNIL hield effectief op met bestaan op 26 juli 1950 om 00.00 uur. Dit zal stichting Maluku4Maluku gaan herdenken in de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018, in Leeuwarden. Dat op zondagmiddag 29 juli aanstaande, dit zal gaan gebeuren in MCF Ludingawaard deuren gaan open vanaf 14.00 uur, het adres is Ludinga 12 8918 GX Leeuwarden. Volledige programma zal deze week volgen. Locatie is op rijafstand van twee minuten van het KNIL monument  “De Deadenwacht” in het Rengerspark. Het programma zal volgen via http://www.maluku4maluku.com uiteraard zal een van de onderdelen zijn een kerkdienst, en toespraken.

De herdenking is voor Indische en Molukse gemeenschap en een ieder die zich verbonden voelt met de KNIL en Indië-militairen vanuit Nederland. 

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

 

 

 

 

 

 

voorzitter Latoya Hallatu

Na de historische Veteranendag 2018, volgt de herdenking voor de Molukse en Indische gemeenschap in Nederland. Op 26 juli 1950 om 00.00 uur sloot het boek van 120 jaar KNIL dit gaan wij herdenken in de Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden 2018, dit zal gedaan worden met de volgende programma-onderdelen 1. Kerkdienst 2. Bloem / Kranslegging Rengerspark Leeuwarden 3. Speeches 4. Warm eten 5. Veterans in the Booth

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s