Hoop( Groen Links leugens van Femke en Sam -videoblog)

Pinksteren 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een roerig weekend, binnen de Molukse samenleving werd iedereen overvallen met een zogenaamde rapport over ene Sam Pormes van Groen Links. We kregen met ons allen over whatsapp een analyse over zijn bewegingen. Niets nieuws onder de zon voor mij, ik ken hem al langer. Maar ik heb ook vaak geschreven over zijn duister verleden, waar hij niets meer van af wil weten. Mogelijk heeft hij last van selectief geheugenverlies. Pinkstermaandag 1 juni maakte van Pinksteren 2020 een historische voor heel Nederland. Met in de hoofdrol weer een lid van Groen Links. Het wereldwijde protestsignaal die naar aanleiding van de dood van George Floyd afgegeven diende te worden, ook in Amsterdam werd totaal niet goed begeleid onder de verantwoording van Groen Links burgemeester Femke Halsema. Ik ben voor een protestsignaal maar het algemene veiligheid, en vooral volksgezondheid moet altijd voorop staan. Hoe men er ook over denkt we zijn in een wereldwijde coronacrisis beland! De mensen die het nog steeds vergelijken als een griepje dienen maar eens te kijken naar het aantal doden in sommige staten van de USA. Maar ook in de landen als Italië en Brazilië liegen de sterftecijfers er niet om, we mogen dus niet over een griepje spreken.

Halsema linkse populist of burgemeester Amsterdam?

Femke Halsema is verantwoordelijk voor ten eerste dat het doel van het protestsignaal niet meer discussiepunt nummer een meer was, en is. Ten tweede het risico is zo reëel dat er 99.9% kans is op besmetting en verspreiding van het coronavirus, dat is onverantwoord en toont wanbeleid aan van de burgemeester van Amsterdam. Dat ze nog allerlei schijnbewegingen maakt en met name ineens andere partijen de schuld in de schoenen wilt gaan schuiven, geeft aan dat ze een slechte verliezer is. Nadat Geert Wilders in verband met Wet van Openbaar Bestuur het Whatsapp-verkeer tussen Halsema en minister Grapperhaus opvroeg, werd Halsema helemaal ontmaskerd als een burgemeester die totaal ongeschikt is. Het heeft natuurlijk niets met vrouwelijke burgemeesters te maken, maar haar positie is onhoudbaar geworden. Net zoals de vuurzee van vonken die met nieuwjaarsnacht over Scheveningen bijna grote brandhaarden veroorzaakten is de burgemeester verantwoordelijk.

Burgemeester Pauline Krikke van de stad Den Haag trok haar conclusies…..

Halsema dient haar conclusies te trekken, en het zal haar sieren om voor het spoeddebat van de gemeenteraad van Amsterdam haar ontslag in te dienen. Een burgemeester dient een voorbeeldfunctie te hebben, met name wanneer je dat bent in een van de grote steden van Nederland. Dat snapt de burgemeester van Rotterdam tijdens demonstraties tegen racisme, en Pauline Krikke(Den Haag)

Want dat de chaos van de Dam een brandhaard is van het verspreiden van het coronavirus is zeker. Het virus sluimert maar zal terugkomen, dat is logisch omdat het na de zomer het terug zal keren. Zo lang er geen medicijn is, gaan wij met ons allen richting tweede golf. De vraag is hoe groot en hard de tweede golf gaat worden. De chaos op de Dam zal zeker invloed daarin hebben, daar is elke viroloog het over eens!

Ook tieners werden wereldwijd ernstig getroffen door Covid19

Maar het is ook een schande tegenover de slachtoffers die overleden zijn aan corona, en hun nabestaanden. Maar ook richting de mensen die nu in de intensive care liggen, of er uit zijn en nu vechten om volledig te herstellen. Dan ook het gehele personeel in de ziekenhuizen, en de vitale beroepen die overuren draaiden om de crisis te bestrijden. Daarnaast alle ondernemers van klein naar groot, die hun levenswerk uit hun handen zien glijden. Zelfs ook zien kapotgaan, met als gevolg hun personeel die werkloos werden of dreigen te worden. Dan nog het verplichte eenzame opsluiting van bejaarden, maar ook mensen die in speciale zorghuizen wonen(bijvoorbeeld gehandicapten) die ook slachtoffer zijn van corana. Met al hun familieleden voor hun allen was en is het een dramatische tijd. Nee een burgemeester kan dit niet meer aan de burgers in de gemeente Amsterdam uitleggen, dat zij geen respect toonde aan alle personen die hier onder lijden. Laat staan dat ze het algehele belang van volksgezondheid los liet voor welke onderwerp dan ook. Want wat wanneer de demonstranten van de Dam nu ineens hun ouders of grootouders besmetten, en zij overlijden allen. Wiens verantwoording is het dan? Van de demonstrant of van de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van burgers! Want Halsema liet haar politieke voorkeur spreken als burgemeester of burgermoeder van gemeente Amsterdam. Dat hoort niet bij haar functie, die onafhankelijkheid moet uitstralen.

Niemand hoeft mij te vertellen hoe belangrijk het onderwerp is! Want het onderwerp is de laffe moord van Floyd door misdadig politiegeweld in Amerika! Dat moet stoppen, want 1100 donkere mensen sterven jaarlijks door brutaal en misdadig politie-geweld in Amerika. Daar dient de focus op gericht zijn, wanneer het een protestsignaal is uit solidariteitsgevoel met Floyd!

Maar hoe ga je dit uitleggen aan iedereen die de Nationale Dodenherdenking op 4 mei wegbleven in het speciale jaar 75 jaar Vrijheid. De nabestaanden van alle slachtoffers vanuit de Tweede Wereldoorlog, en iedereen die de oorlog en concentratiekampen overleefden in Europa en Azië. Maar ook iedereen die verzet hebben gepleegd hebben in alle werelddelen, en alle veteranen.

Vier generaties KNIL Ambonezen of te wel de Molukse volksbeweging Maluku4Maluku COPYRIGHT ILVY NJIOKIKTJIEN

Het recht op demonstratie in Nederland heeft men te danken aan verzetshelden en veteranen, dat mag niet vergeten worden in het jaar van 75 jaar Vrijheid!

Trouwens in alle krantenartikelen die betrekking hebben over de Nationale Dodenherdenking op de Dam op 4 mei is het bezoekersaantal tussen de 15.000 en 20.000 ! Dan moet men ook nog eens rekening houden dat er met dranghekken bepaalde gedeelten van de Dam worden opengehouden. Hoe kan Femke Halsema met droge ogen verklaren dat er maar 5000 demonstranten waren?

Voor onze slachtoffers en nabestaanden, oorlogshelden en veteranen op 4 mei 2020

Vanaf de Nieuwe Kerk voorbij paleis de Dam is er een grote open ruimte 4 mei. Dan is er een brede looproute richting monument, afscheidingen met dranghekken maakt dit op het plein mogelijk. Maar bij de ruimte van genodigden is er ook nog een open ruimte waar de kransen worden gelegd! Ik heb bij de eerste berichten van het aantal die door Halsema werd opgegeven met verbazing er naar gekeken. Want ze kan wel meer vertellen, maar het is een grove leugen!

Meer dan 5000 demonstranten maar wij doen alles in de horeca op 1.5 meter

Zelfs de bekende horeca-ondernemer Won Yip die al jaren een bedrijf heeft op de Dam verklaarde dat het cijfer van 5000 niet klopt, en dat men moet spreken over minimaal 10.000 demonstranten. Hoeveel leugens van een icoon van Groen Links kan het daglicht nog verdragen? Niets verbaasd mij meer vanuit deze slinkse politieke partij waarvan leugens een normale zaak is, en deze conclusie trok ik al jaren geleden. Want toen stelde ik het duistere verleden van Eerste Kamer-lid Sam Pormes aan de kaak. Luister maar naar het volgende radio-opname bij CBA7 Radio Amsterdam:

Uit rapportage van toenmalige Binnenlandse Veiligheid Dienst(BVD)- de weerstand tegen Manusama lees cursieve teksten:

Gedurende de terreuracties onderhield dit crisiscentrum alle
contacten met het Nederlandse crisiscentrum, met de leiding van de
officiële Zuidmolukse organisaties en met de Zuidmolukse bemiddelaars.
Belangrijke consequentie van de tevoren gemaakte afspraken over
wie het crisiscentrum zou “bemannen”, was dat ir MANUSAMA volledig
“buiten spel” kwam te staan. Tevens betekende dit, dat de ambitieuze
en emotionele “vice-president” LOKOLLO hierdoor zijn kans zag gedurende enkele weken op de voorgrond te treden.

Groen Links politicus Sam Pormes lijdt aan geheugenverlies

Dit hield in,dat ir MANUSAMA de acties betreurt en er zich van distantieert.
Ir MANUSAMA werd in deze houding andermaal gesteund door vertegenwoordigers van het hoofdbestuur van de Zuidmolukse jongerenorganisatie Pemuda Masjarakat.

Pormes uit kritiek op RMS politiek maar verzwijgt zijn eigen dubieuze verleden

Slechts vertegenwoordigers uit de wijken Assen en Bovensmilde bleven bij hun eerder ingenomen standpunten en veroordeelden de afkeurende houding van ir MANUSAMA c. s.


Oude medestrijder uit opleidingskamp Zuid-Jemen

De Zuidmolukse gemeenschap staat achter de bemiddelingspogingen
van dr TAN en mevrouw SOUMOKIL en wenst, dat de Nederlandse regering alle steun geeft aan deze bemiddelaars.


Rol is bewezen bij de kaping 1977

Einde passages uit BVD rapportage 1977

Groen Links stelt zich wel als sociale en vredelievende politieke organisatie voor, maar niets is daar van is waar! Want waarom greep Halsema niet in toen er speeches gedaan werden die opriepen tot het zaaien van haat en geweld!

Rapper Akwasi in 2017: ‘Ik ben Ashanti, die verkochten arme Ghanezen als slaven aan de Nederlanders…………. Ik ben er ook klaar mee!

Groen Links kraakt vaak het werk af van inzet van Nederlandse veteranen, recentelijk nog toen Koning Willem-Alexander onder druk van de politiek hakkelend zijn excuses aanbood tijdens de handelsmissie in Indonesië. Groen Links was de eerste politieke partij die dat een positieve ontwikkeling vond, terwijl er geen schone oorlogen bestaan. Behalve met computerspellen, de “bersiap” wordt voor het gemak ook maar overgeslagen. Net zoals het duistere verleden van politieke kopstukken bij Groen Links. Het modewoord “dekolonisatie” zie ik steeds verschijnen de laatste weken. Sam Pormes beweert steeds dat onze (groot)vaders verkeerd waren als militairen, en zegt of liegt gewoon weer keihard. Kijk naar het volgende filmpje waarin Pormes beweert dat er geen gewelddadigheden waren na het jaar 1948. Dus ook geen militaire acties, typisch Groen Links de waarheid naar hun hand zetten. Glashard alles afkeuren, maar niets over zijn duistere verleden praten. Alsof er niets is gebeurd! Kunt u nog alles volgen? Het kan nog raarder in het jaar van 75 jaar Vrijheid, dezelfde Sammy(zo noemde hij zich ook weleens in 1977-1980) Pormes zit als eerste in de wachtrij om als Groen Links lid voor de Provinciale Staten in Drenthe op een stoel te belanden!

Sam Pormes predikt aan domme derde generatie Molukkers

Trouwens dekolonisatie….Sam Pormes…wat is er op de Molukken gebeurd, en op Timor, Acheh, en Papua Nieuw-Guinea? Is dat niet een vorm van neo-kolonisatie? Zo wie zo zijn er meer dan honderd duizend doden gevallen door een bezettingsleger, waar Groen Links mensen niets over willen zeggen. Sam Pormes zal zeker reclame gaan maken over de film De Oost van Jim Taihuttu die in september in de bioscopen gaat draaien. Daar worden Nederlandse veteranen(onder andere KNIL Ambonezen) afgeschilderd als SS-troepen, maar zij allen hebben opdrachten uitgevoerd hun bestempelen als oorlogsmisdadigers. Is het zelfde als Ozturk van een andere politieke partij DENK die zeggen, dat Nederlandse veteranen moordenaars zijn.

Ineens komen ze met het modewoord “dekolonisatie” wat is de bedoeling dan? Dat alle grachtenpanden in het centrum van Amsterdam als terugbetaling richting de landen moet gaan die onder de Nederlandse koloniën vielen? Of moet het koningshuis alles inleveren? Want zij hebben als familie het meest geprofiteerd van het koloniaal verleden. Mag ik dan de nieuwe boot krijgen? In een tijdsbeeld dat een kolonie normaal was, en abortus en een homohuwelijk verboden waren kunnen we dit nog opeisen? Het verleden kunnen we niet meer wissen maar moeten we nu de zogenaamde “witte Nederlanders” de prijs laten betalen? Terwijl zij ook medestanders zijn in het bestrijden van onrecht en racisme. Dus de zogenaamde “witte demonstranten” die moeten nu voor 50 jaar lang maandelijks 500 euro inleveren? Omdat hun voorouders(veel woonden in krotten of plaggenhutten) 400 jaar geleden profiteerden van de kolonies?

We moeten met ons allen, de Molukse samenleving voorop, eens wakker worden ten aanzien van links of rechtse politieke partijen. Het gaat niet om links of rechts….het gaat om de persoon! En onze strijdkreet inzetten op de Dam? Toen ik het hoorde, wist ik het zeker we zijn totaal de weg kwijt geraakt! Dus Femke Halsema heeft ook muria geschreeuwd? Gaat ze nu Groen Links aansporen het politieke probleem van de Molukkers in Den Haag weer op de agenda te zetten? Dan zie ik ook soms onze RMS vlag bij demonstraties via sociale-media, alsof wij steun gaan krijgen van linkse politieke partijen, en al de demonstranten. Maar dat is niet het ergste….ik zie onze mensen knielen? Gelukkig is het maar een kleine groep. Wij knielen alleen voor God(Tuan Allah) of is het hun nog nooit verteld.

Ook Groen Links zweeg en verzweeg bepaalde zaken in bijna alle dossiers(ook de Molukse). Wanneer Groen Links de schuld krijgt? Geven ze anderen altijd de schuld, of ze doen net alsof er niets aan de hand is. Het mag duidelijk zijn het protestsignaal tegen brutaal en beestachtig politiegeweld in Amerika, met rond de 1100 jaarlijkse dodelijke slachtoffers. Is in Nederland in allerlei verkeerde manieren naar de Nederlandse burgers gebracht en in het daglicht gezet, en jazeker we hebben elkaar nodig in het oplossen van racisme. Maar het Amerikaanse gevoel en gedachten van het is “wij tegen zij” verafschuw ik, want het is “wij met ons allen” in Nederland moeten naar oplossingen komen. Het is geen “witte Hollanders” tegen ons! Het is wij Nederlanders samen. In geen enkele land is het perfect, maar Nederland gaan vergelijken met de Verenigde Staten is appels met peren vergelijken. Te simpel om daarin te trappen! En toch gebeurt het, wanneer ik op Facebook kijk op (Molukse en Indische) profielen.

Volgend jaar mogen we weer gebruik maken van onze stemrecht, ik ga zeker niet op Denk en of Groen Links stemmen. Wat u gaat doen? Dan moet u zelf weten, want dat is verankerd in onze Nederlandse democratie.

Ik dank iedereen die de activiteiten van stichting Maluku4Maluku volgt, vorig jaar hadden wij op http://www.maluku4maluku.com liefst 2.7 miljoen bezoekers. Dit jaar gaan wij met gemak naar de 3 miljoen bezoekers, het doet mij(en mijn team) goed dat wij steun krijgen uit alle lagen van de Nederlandse samenleving.

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s