Hoop(op 11 juni 2020 #BLM)

Onze Molukse gemeenschap stond donderdag stil, want onze gedachten gingen uit naar 11 juni 1977. Een keerpunt binnen onze gemeenschap want op die dag werd er om 05.00 uur de massale aanval ingezet op de trein die stil stond bij De Punt(Glimmen-Drenthe). Die dag werd de Molukse gemeenschap wreed wakker geschud, want een bevolkingsgroep die een trouwe militaire Nederlandse verleden heeft kon het niet bevatten. Dat er zo veel grof militair geweld ingezet kon worden op hun kinderen, let wel kinderen van Nederlandse veteranen. Uit het oogpunt van de Nederlandse overheid diende er iets te gaan gebeuren, maar er waren nog mogelijkheden om het anders op te lossen. Verslagenheid en woedde bij de KNIL veteranen, velen verbranden hun militaire medailles en alles wat hun deed terugdenken aan hun trouwe militaire bondgenootschap met Nederland.

Volgens Molukse schoothondjes moet men op linkse politieke partijen stemmen, omdat wij veel steun hebben gekregen?

Met een Tweede Kamer verkiezing in aantocht won Dries van Agt zijn visie binnen de regering. Onder leiding van de linkse politicus minister-president Joop den Uijl werd de meest gewelddadige optie uitgevoerd. Dat is natuurlijk ook het risico die je neemt wanneer je overgaat naar zo’n actie, dat moet ook helaas eens verteld worden. Aan de ene kant kon men ook wel een reactie zoals deze verwachten, wanneer men beseft dat vooral Max Papilaya niet wilde praten met Manusama. Hierdoor werd vice-president Lokollo belangrijk gemaakt, en Lokollo lag meer in denkwijze van Max Papilaya. Manusama werd buiten alle onderhandelingen gehouden. Lokollo, (dokter) Tan, en mevrouw J. Soumokil werden het gezicht zij hadden het vertrouwen van Max Papilaya. Soumokil kreeg van Max Papilaya te horen dat zijn contactpersoon buiten de trein was ene Sammy(zo noemde hij zichzelf ook, in de gegevens van de Molukse linkse groep COHEBA / Moluks Scholingscollectief staat hij zo geregistreerd kijk hieronder).

Centraal Politiek Kerngroep
Volksfront Goheba

Max de Keyzer

Magda Hitipeuw

Francy Tomatala

Ating Pelamonia

Sammy Pormes

Tété Siahaya

Daniël Tomatala

Isaac Ririmasse

Servaes Maturbong (ONDERIN EEN BERICHT VOOR MATURBONG)

Benny Manuputty

Pede Metekohy

Boetje Leatemia

Maar deze Sammy was uit(tijdelijk) uit het beeld verdwenen, toen Max hem nodig had! Dezelfde Sammy verafschuwt tegenwoordig de KNIL en de RMS dat is zijn vrije keuze, maar laat hem dan ook schrijven over zijn duistere verleden. De banden die Manusama had met de Nederlandse overheid, zorgden dat hij in aanloop van 11 juni 1977 weer de touwtjes in handen kreeg. Met dien verstande dat hij afstand zou gaan nemen van de acties van 1977, als beloning voor de Nederlandse hulp aan hem. Dat deed hij dus ook, want in het Journaal op 10 juni in de avonduren verklaarde hij bewust: “Het zijn onze jongens niet!”

Luister naar interview ook over 11 juni 1977 en Sammy op RADIO CBA7 AMSTERDAM:

Wat mij persoonlijk tegenstaat op 11 juni, is dat wij vergeten dat er ook twee burgerslachtoffers te betreuren zijn. Velen zeiden dan tegen mij, en onze mensen dan, die als honden werden afgeslacht? Dat kan wel zo zijn, maar deze burgers hebben er niet om gevraagd. Zij hadden geen keuze! En wat ik dan altijd er over heen vertel, maar hoe zit het dan met Ansje Monsou? En met alle kinderen van de school van Bovensmilde, velen hebben er een trauma aan overgehouden. Ik was dan ook de eerste die achter hun wens stond, dat ze een monument wilden krijgen. Veel mensen waren boos op mij, en begrepen mij niet. Daarboven op werd ik met de nek aangekeken, en op sociaal-media door negenennegentig procent door Molukkers afgemaakt. Maar goed dat ben ik wel gewend, maar ik ben iemand die gewoon voor zijn mening uitkomt. Of men het leuk vindt of niet, en probeer het ook goed te onderbouwen.

Artikel uit 2007 op Omroep Drenthe:

Steun voor monument

BOVENSMILDE – Leo Reawaruw van People Against Genocide steunt het plan voor een monument bij de school in Bovensmilde. Dat deed hij maandag tijdens de bijeenkomst waar het einde van de treinkaping bij De Punt, dertig jaar geleden, werd herdacht. Reawaruw wil als Molukse gemeenschap spijt betuigen voor de gijzeling van schoolkinderen in dat dorp in 1977.

Natuurlijk moeten wij in onze gedachten alle Nederlandse slachtoffers gaan meerekenen die vanaf 1970 onschuldig als burgers(jong en oud) de rekening hebben gepresenteerd gekregen van het falend Nederlandse politieke beleid. Een wanbeleid die Nederlandse veteranen(KNIL Ambonezen) dompelden in een dossier met een en al schendingen van mensenrechten. Schendingen van mensenrechten die je doet op een bevolkingsgroep die je wegstopt in de oude Joodse concentratiekampen(hoge cijfer aan kindersterfte), en een beestachtige behandeling geeft jaren achter elkaar. Ik heb vaker geschreven de KNIL Ambonezen(Nederlandse veteranen) hebben als bevolkingsgroep de slechtste opvang gekregen van de Staat der Nederlanden en het Koningshuis. Een vluchteling en of een gelukszoeker klaagt weleens, maar zo slecht hebben ze het niet. Er is geen enkele bevolkingsgroep na het jaar 1945 die het zo hard voor de kiezen heeft gekregen. Dat was de oorzaak van alle Molukse acties in de vorige eeuw!

Ik vergelijk het als het volgende, wanneer je een hond neemt. En je schopt hem elke dag? Dan bijt hij een keer terug, en je hebt bij Molukkers schoothondjes, die zijn ook vaak actief op het internet(Facebook) tegenwoordig. Maar er is ook een categorie die je moet bestempelen als vechthonden. En in de genen van een vechthond zit een gen, en dat is een verdedigingsmechanisme wanneer zijn familie wordt aangevallen. Gaat hij een beschermende reactie geven! En jazeker de Nederlandse politiek wist dat er meer vechthonden dan schoothondjes zijn in de Molukse gemeenschap. Het is een vechtersmentaliteit, en zeker overlevingsinstinct!

Gelukkig hebben wij als gemeenschap op eigen kracht ons ontwikkeld, natuurlijk te danken aan de lessen van onze ouders de zogenaamde “onze eerste generatie”. Die ons leerden met harde hand om ons best te doen op school, of in een vak goed te worden. Met in het achterhoofd dat er een dag aanbreekt dat we teruggaan, en natuurlijk met de Bijbel in de hand ging onze eerste generatie ons daarop voorbereiden. Met een stelregel: Wij knielen alleen voor God(Tuhan Allah)!

#BLM

Dus wanneer je knielt…bid je of vraag je God’s hulp!
Onze vlag? Maar komen ze ons ook steunen in augustus en september 2020, of waren ze ook in Assen op 11 juni?

#BLM: BETTER LOVE MALUKU

Nu we een volwaardige onderdeel zijn geworden in de Nederlandse samenleving moeten we ons gaan sterker maken, want de militaire ereschulden staan nog open van onze eerste generatie. Daarnaast bij de overgang van barak naar steen zijn er afspraken gemaakt waaronder Molukse wijken, gebedsruimten en wijkgebouwen erbij horen. We moeten ons daar aan vasthouden, en niet in de valkuilen trappen. De valkuilen gaan een gezicht krijgen, of hebben die al.

Kijk, luister en huiver!

Connecties met Sophialaan? Wij vallen niet onder de Indische kwestie!

Ik durf bijna te beweren dat ze allemaal banden hebben met het Indisch Herinnering Centrum aan de Sophialaan in Den Haag. Waar nu ook het Moluks Museum een onderdeel is van geworden. Het grote valkuil is natuurlijk dat de Molukse samenleving geassimileerd gaat worden in de Indische kwestie en of gemeenschap. Ik ben voor samenwerking, maar wij moeten als Molukse samenleving voor ons zelf spreken. Uit praktijk krijgen we de kans daar niet voor, en willen ze (de Indische netwerken) niet, dat geldt ook voor welke Indische Platform dan ook! Wilt u bewijs hier van, dan dient u allen het volgende gaan lezen, door op deze link te gaan drukken!

https://maluku4maluku.com/?p=2611

Net zoals het onderzoek onder leiding van het NIOD Amsterdam, waarom worden wij niet toegelaten als Maluku4Maluku. Is dit niet een vorm van discriminatie of racisme? En dan moet men rekening mee gaan houden dat bijvoorbeeld directrice Yvonne van Genugten van de Sophialaan, en de organisatie van 15 augustus herdenking in Den Haag allemaal achter dat standpunt staat. Zij willen ook niet dat ik als vertegenwoordiger van onze volksbeweging niet in de vergadering verschijn met een delegatie. Want Maluku4Maluku is de enige officiële belangenbehartiger van de KNIL Ambonezen, met honderden machtigingen. Of te wel een mandaat!

https://www.ind45-50.org/open-brief-maluku4maluku

Willen we sterker staan? Team Maluku4Maluku heeft alles gereed, in samenwerking met Michael Ruperti(advocaat / veteraan), Aimee Timorason(advocaat / kleindochter KNIL veteraan) beiden werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten. Vincent Dolderman(advocaat / ex-defensie officier) en Rob Remie(doctorandus / veteraan) van Dolderman Letselschade Advocaten – Utrecht om eindelijk alle militaire ereschulden binnen te halen. Meld je aan, ook wanneer jouw ouders niet meer leven: https://maluku4maluku.com/?page_id=1356

Erkenning is ook het inlossen van militaire ereschulden!

Alles op alles moet ingezet worden door ons zelf, als Molukse samenleving. De openstaande rekening moeten we met ons allen binnenhalen, of nooit meer zeuren! In het jaar van 75 jaar Vrijheid waar onze eerste generatie aan heeft bijgedragen, dient dit te gaan gebeuren!

Ik ben mij bewust als frontman van Maluku4Maluku dat er nog enkele extra problemen om de hoek komen kijken. Een daarvan is het verschijnen op 10 september 2020 van de film “De Oost” van Jim Taihuttu of te wel “De Aasgier” zoals hij zichzelf ook weleens noemt! Deze naam past perfect bij Taihuttu die als aasgier gaat lijkenpikken op alle veteranen waaronder alle Ambonezen(onze vaders en grootvaders) die onder de Nederlandse krijgsmacht dienden.

DE AASGIER / LIJKENPIKKER
Nederlandse veteranen worden afgeschilderd als SS militairen

Ik ben al bezig met verschillende netwerken om een groot verweer hier tegen te geven, want er waren geen Nederlandse militairen die in SS zwarte legerkleding actief waren of zijn. Ook is er geen enkele foto te vinden van luitenant en of kapitein Westerling waarop te zien is dat hij een snor heeft in zijn Nederlands-Indië actieve militaire loopbaan. Met nadruk wil ik schrijven dat er Nederlanders en Indische nazaten hebben toegezegd om mee te doen, om ons te steunen hierin. Maar er zijn meer valkuilen in deze film, daar binnenkort een uitgebreide uitleg over via: http://www.maluku4maluku.com

Geboren in Manokwari en schaart zich achter Maluku4Maluku en is aanwezig in Amsterdam – Erick Becking(oud leger-officier)

Hoopvolle acties

Ik ben met deze netwerken publieksvriendelijke acties aan het voorbereiden, mogelijk in de vorm van manifestaties en of demonstraties! Let op in Amsterdam, nu Femke Halsema als linkse burgemeester nu nog in functie is, kan ze dit onmogelijk verbieden toch? De volgende datums kunt u al in de agenda vrij gaan houden, dinsdag 23 juni, zaterdag 15 augustus en maandag 31 augustus Amsterdam!

BLM =

BETTER LOVE MALUKU

DINSDAG 23 JUNI ZATERDAG 15 AUGUSTUS MAANDAG 31 AUGUSTUS

Marco De Swart Nationale Herdenking 2019

AMSTERDAM

Babysterfte in de barakken uitleg aan generaals in Vught

Maar ook zijn we bezig met diverse gemeenten om de begraafplaatsen van onze eerste generatie(en baby-graven) veilig te stellen voor de toekomst. Jazeker, velen dachten op 11 juni aan een begraafplaats in Assen. Ik kan u allen mededelen, dat de eerste contacten zijn gelegd met de gemeente Assen. Wat de uitslag zal gaan worden? Dat weet niemand, maar als we het niet gaan bespreken. Weten we zeker dat het niets gaat worden, dus we hebben deze mogelijkheid. Gaan we dus ook pakken, in samenwerking met een delegatie die is samengesteld uit regio Assen.

Tenslotte op 11 juni 2020 is alles in werking gesteld om mijn persoon de status te gaan geven als lobbyist in politiek Den Haag. Door de coronacrisis zal de beslissing pas na de zomerreces gaan vallen.

Wederom wat de uitslag gaat worden, dat weet niemand! Maar zoals jullie allen weten, niets vragen is ook niets krijgen! Dus hoop houden, en bidden om kracht en vooral wijsheid!

Maluku4Maluku

Leo Reawaruw

P.S. Hier een bericht voor Maturbong of andere ex-leden van Moluks Belang https://maluku4maluku.com/?p=4297

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s