Tijd om te stoppen met zielig doen als Molukse gemeenschap in Nederland

Woensdag 8 juli jongst leden, was er een informele bijeenkomst op het ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. A. van der Steur leidde de bijeenkomst op zijn eigen ministerie, aanwezig was ook vice-premier L. Asscher. Tevens een afvaardiging van de ministerie van defensie, het informele bijeenkomst werd gehouden in verband met het rapport […]

Doodgeschoten Indisch meisje is de sleutel naar Van Agt

Alles wat ik voorspelde is aan het uitkomen met betrekking tot de inzet van de nabestaanden en slachtoffers van Molukse zijde, in verband met de treinkaping 1977. Vanaf vorig jaar sluimerde een oud verhaal die bekend is en was binnen onze samenleving in de Nederlandse pers. Niets nieuws onder de zon! Zoals eerder gemeld in […]