Hoop(tranen van veteranen in Leeuwarden)

KNIL monument totaal vernield in Leeuwarden Afgelopen weekend was de gemeente Leeuwarden zo slim geweest om toestemming te geven om een tijdelijke camping te vestigen, naast het Rengerspark, dit voor een of andere metal(rock) festival “Into the Grave”. In het park staat het Indiëmonument voor de overleden Friese KNIL militairen. Dat er geluidsoverlast is in […]

Hoop(strijd is onze strijd ook!)

Herman Bussemaker en het Indisch Verdriet Het is een historisch jaar 2016, want er is eindelijk uitvoering van een stukje erkenning gekomen voor alle mannen en vrouwen die in dienst waren(tijdens de Tweede Wereldoorlog) van het Nederlands Indisch Gouvernement. “Backpay” een onderdeel van het zogeheten “Fair Deal(Indische kwestie)” die door de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp(SVJ) is […]

Hoop(Veteranen ervaren nog last van Japan)

Veteranen in jouw eigen spiegel Acht maanden geleden ging er een schok door de Molukse en Indische gemeenschap in Nederland, er was een mijlpaal bereikt na zeventig jaar. De regeling die door het Indisch Platform(IP) naar binnen was gehaald moest deze mijlpaal zijn, en ook worden. Na negentien jaar onderhandelen was er een eenmalige uitkering […]

Hoop(vergeten Indische en Molukse veteranen in Nederland)

We mogen het nooit vergeten! Veteranen(Ambonezen) die Nederland hielp ten tijde van oorlogen. Niet zoals Sukarno(Indonesië) de kant van de koos van de Japanse bezetter! Ambonezen(Molukkers) KNIL/KST die daarna door de Nederlandse staat verraden werden. RMS is geen droom, maar werkelijkheid. Men moet de RMS zien als een bezette staat, net zoals Nederland in 1940-1945. […]

Hoop(Indische en Molukse PTSS)

Betrokkenen en of betrokkenheid? Van Rijn en het Indisch Platform zullen verder overleg voeren over de precieze uitwerking van de regeling. Over een aantal kernpunten is al overeenstemming bereikt. Per rechthebbende zal een bedrag van 25.000 euro netto worden uitgekeerd. In de uitvoering zal maximaal worden aangesloten op reeds beschikbare informatie over de rechthebbenden, omwille […]

Hoop(VOC in Oekraïne en Molukse zelfredzaamheid)

Denkfout Kerk Rehobot in Tilburg KNIL – Ambonezen(Molukkers) in Nederland vijfenzestig jaar, en velen denken dat wij als samenleving nog steeds hetzelfde denken, en handelen. Dat is een grote denkfout. Of te wel, wij laten ons niet meer zo gemakkelijk beliegen, en belazeren door welke partij dan ook. De zogenaamde “Molukse intellectuelen, en Moluks Old Boys Network” die […]

Hoop(leugens ook na 65 jaar)

De leugen regeert over de RMS De Nederlandse media blijft maar doorgaan met leugens te verspreiden, gevoed door de Nederlandse overheid. De Nederlandse burger mag na 65 jaar nog steeds niet de waarheid weten. Moet steeds lezen en horen, dat wij een droom hadden en hebben. En dat we die droom moeten laten loslaten. De droom […]

Hoop(verschillende miljoenen weg)

GIM4

Informatie moet gedeeld  worden! (Druk op delen op jouw Facebook)

Tijden veranderen in het voordeel van de Molukse samenleving in Nederland. We zijn met zijn allen volwassener geworden. Dankzij de eerste generatie, die ons uit kansloze positie ons hebben begeleid. Daarom moeten we hun rechten beschermen, en opeisen. En we zijn als samenleving een volwaardige onderdeel geworden van deze Nederlandse maatschappij. Zoals ik vaak vertel in presentaties, we laten ons niet meer beliegen. Vooral niet door figuren die denken dat ze over de ruggen van ons zichzelf kunnen verrijken. Maar we trappen ook niet meer in de zielige verhalen van figuren die hopen op de zoveelste subsidie van de overheid. Zodat ze weer een baantje hebben, en zichzelf boven de massa kunnen stellen. Een goed voorbeeld is het zielige gepraat van figuren, die zeggen dat het heel slecht gaat met onze jeugd. Ze hebben onderzoeken gedaan? Natuurlijk is er jeugd die het om een of andere reden het niet redden op school. Maar vergis je niet. Nog nooit in vijfenzestig jaar zijn er de afgelopen twintig jaar zo veel Molukse jeugd afgestudeerd geweest van HBO opleidingen, en universiteiten. Dat moet eerder gezegd worden, want daar moeten we trots op zijn. Anders doen we hun prestaties veel te veel te kort. Dat verdienen ze niet. Hoeveel jeugd heeft zich naar boven gevochten binnen diverse sectoren van het bedrijfsleven? Ondenkbaar een dertig jaar geleden. Maar wel de waarheid. En daar gaat het om.

Oorzaak en gevolg!

Nu moet ik onder mijn blog lezen in enkele groepen op Facebook, dat de waarheid niet naar buiten moet over de kerkgelden. Want we beschadigen onze Molukse samenleving er mee? Dus de dieven hebben geen schuld? Oorzaak en gevolg! Ook moet het een kwestie zijn van de kerkgemeenschap van Tilburg. Helaas! Dat is het niet. Het is geen interne kwestie Tilburg. Het is een landelijke kwestie, het betreft een landelijke bestuur. Die men van fraude en mismanagement moet betichten. Ene Sam Pormes vindt het woord “maffia” misselijk makend? Ik zou als ik Sam Pormes was, maar inbinden. Want er is destijds een groep van ongeveer tien man naar een bespreking in Den Haag geweest, voor de actie “Samen voor de Molukken Giro555”! Daar viel zijn naam ook. Wie weet moeten we daar over een tijdje op terugkomen.

Maar dit vind ik belangrijker op dit moment. Door fraude en mismanagement is de toekomst van alle Molukse kerken in gevaar gebracht. Ook is al meer dan zeventien jaar geen onderhoud gepleegd op de kerkgebouwen. Nu willen ze de eerste verkopen, om zo sterker te komen te staan om meerdere te verkopen. Dat is een landelijke belang, en een belang van, en voor de Molukse samenleving. Dus is het een kwestie van ons allen. Daarnaast zo lang er nog een persoon leeft van de eerste generatie? Heeft zij, of hij het recht om naar een Molukse kerk te gaan, waar deze persoon op dat moment is. Want? Een Molukse kerk ligt verankerd in de rechten van de eerste generatie! Dat er velen dit niet snappen, is hun probleem. Ik adviseer ze dan naar de volgende presentaties te gaan van Maluku4Maluku. Tijden veranderen. Het is niet meer zo, dat alles met de mantel der liefde onder het tapijt geschoven kan worden. Wij pikken het niet meer. Of het familie, of pela is? Wanneer door jou toedoen miljoenen verdwijnt, en jij brengt een belangrijk onderdeel(kerken) van onze samenleving in gevaar? Dan dien je dit uit te leggen! Zo niet? Moet je er niet raar van opkijken dat er vragen gesteld gaan worden. Of dat je voor de rechter gesleept gaat worden.

Achterstand op onderhoud, is het nog wel veilig om naar de kerk te gaan?

Pela of geen pela? Fout is fout!

Mijn pela Rutumalessy? Was voorzitter jaren lang van de GIM. Hij was als voorzitter hoofdverantwoordelijk! Hoofdverantwoordelijk dat Tomasoa en Matulessy en die andere Otto van het Nationaal Congres mee konden liften met eigen gelden. Zelfde Rutumalessy is verantwoordelijk voor Berhitu de zogenaamde effectenmakelaar! Onder Rutumalessy verantwoordelijkheid ging het bedrag zonder bankgarantie naar de VS! Een bedrag van 27 miljoen euro zonder bankgarantie!

GIM6

Er ging 27 miljoen euro richting VS voor aandelen, en Rutumalessy beweerde dat er niet meer dan 4 miljoen van over is! Maar hoe kan dit? Men beweerde dat er dure advocaten ingezet moesten worden. Dan ga ik nu naar Amerika, en ga ik daar advocaat worden. Want het is onmogelijk! Een no cure no pay advocaat? Dat systeem komt uit Amerika, die vraagt maximaal dertig procent van het bedrag wat ze ophalen.

Rutumalessy

Stel? Dat ze in dit geval vijftig procent vragen(want nooit kan gebeuren), dan moet er nog dertien miljoen over zijn toch? Hiervoor hoef je geen universiteit te hebben gestudeerd, om dit te snappen. Er zit gewoon een te groot verschil! Er is minimaal 9 miljoen euro verdwenen, en dat bedrag is nergens terug te vinden. GIM zei ook nog eens dat het aan koerswisselingen lag. Maar de beurscrash was pas in het jaar 2008 of 2009. En het zogenaamde resterende bedrag van bijna vier miljoen euro kwam in het jaar 2004 terug. De US dollar was harder toen dan de euro! Er is nog een pela van mij daar ene Kakisina, hij zegt dat hij accountant is. Mijn hoop is nu op hem gevestigd. Hij mag alles uitzoeken, en ons allen het uitleggen.

Verhalen dat er investeringen zijn gedaan op Bali bestaan al jaren, door bestuursleden van de GIM. Het bewijs is nog niet geleverd. Maar dat er kerkgelden zijn verdwenen is overduidelijk. Rutamalessy is ook als persoon gedaagd, en genoemd binnen de rechtszaak!

Rechtszaak Jemaat GIM Tilburg voor Behoud versus Synode Gerejah Indjili Maluku GIM inzake het behoud Molukse Erfgoed, kerkgebouw Rehoboth, Karmelietenstraat 45, Tilburg, kavel AC 1864.

Vrijdag 12 februari 2016.

Tijd : aanvang 09.00 tot 11.00.

Locatie:
Het gerechtsgebouw Rechtbank Midden Nederland,
Vrouwe Justitiaplein 1,
3511EX, Utrecht.
tel: 088-3620000

Bijwonen van de behandeling.
De inhoudelijk behandeling is openbaar. Bij binnenkomst van het gebouw vindt vanwege de veiligheidseisen controles plaats. Neem in ieder geval een geldig identiteitsbewijs, een paspoort of rijbewijs, mee. U wordt ook verzocht om de algemene huishoudelijke reglementen bij het betreden van het gebouw en zaal op te volgen en te respecteren.

Gebrek aan onderhoud door geldgebrek!

Jezus dacht ook na

We moeten maar met zijn allen het nemen zoals het is! De waarheid moet naar boven komen. Al vinden enkelen het niet leuk. Want het zijn dominees! Nou en? Tijden veranderen. Vroeger durfde je een dominee niet tegen te spreken. Ook niet een priester, want ze waren onschendbaar. Fraude, en seksueel kindermisbruik? Dat moeten we onder het tapijt schuiven? Het heeft met behoud van onze geloof, en kerken te maken. Je moet de wang toekeren, zeggen ze dan? Jezus schopte de marktkooplui die zich wilden verrijken eigenhandig uit het huis van God. Denk daar maar eens over na, wanneer je de waarheid wilt wegschuiven onder het tapijt. Wij zijn een volwassen, en volwaardig onderdeel geworden binnen de Nederlandse samenleving. Daarom is een rechtszaak voor lijfsbehoud van  veel Molukse kerken nodig. Het is zeker niet leuk voor onze gemeenschap, maar wat moet? Moet!

Doe mee aan de stemming of poll! En vraag of iedereen mee wilt doen!Meestemmen kan via

https://reawaruw7.wordpress.com/2016/02/08/hooptegenstanders-van-de-maffia-stem-tegen/

Steun de kerkgemeenschap Tilburg morgen in hun rechtszaak, want een rechtszaak is voor en van ons allen! Je kan steun betuigen door dit bericht te delen. Of te komen !

Morgenvroeg zal ik live via Twitter verslag doen vanuit de rechtbank @Reawaruw


Maluku4Maluku

Leo Reawaruw Verder lezen Hoop(verschillende miljoenen weg)

Hoop(tegenstanders van de maffia…stem tegen!)

Verstoppertje Ik ben een omstreden persoon binnen de Molukse samenleving, overal waar mijn naam viel een jaar geleden nog. Werd er met afkeuring over mijn persoon gesproken. Mijn familie had er ook veel mee te maken, ze noemden hun achternaam en dan werd er verteld ben je familie van Reawaruw? Achterlijke vraag natuurlijk! Want dat […]

Hoop(Nederlands-Indië nazaten gedeelde smart )

Een volk in beweging Het nieuwe jaar is aangebroken, die voor mij persoonlijk gaat gelden als een jaar van de start naar hereniging, of hergroepering van de Molukse samenleving of volk in Nederland. Want ondanks dat er geen enkele organisatie zichzelf meer kan bestempelen als de spreekbuis van, en voor de Molukse samenleving. Is er […]